Skeel-Schaffalitzky, Santasilia - finnholbek.dk

Stamtavler over danske adelsslægter

Vallø Slot, postkort fra Køge
Slægtsforskningen på denne hjemmeside handler for størstedelen om dansk adel, med rødder i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt. De fleste typer adel er repræsenteret; våbenbrevsslægter, naturaliserede slægter og uradel. Hvor det har været muligt, er sporene endvidere fulgt i den del af familiernes oprindelse som ligger uden for dansk adel, hvilket bla. omfatter de europæiske fyrste- og kongehuse, patricier-slægter, præster, borgmestre, rådmænd, bryggere, og mange andre relaterede borgerslægter.
Udgangspunktet er Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun. Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot. De blev gift i 1927, og blev forældre til 10 børn, som alle har bidraget til en talrig efterslægt.
2014 handlede hovedsageligt om Santasilia-slægtens oprindelse i spansk adel, og om Schaffalitzky-slægtens ditto fra Strasbourg-egnen.
Pr. 2015 er hjemmesiden opgraderet til TNG version 10.1.1., og en række nye visnings-funktioner tilføjet, se især under menuen aner.
Ved henvendelse; skriv venligst kort og præcist, alt bliver læst, svar kan ikke forventes.


Danmarks Adels Aarbog - kilde S2Danmarks Adels Aarbog (DAA) De fleste Våbenskjold (Coat of Arms) er fra adelsårbogens ældste årgange 1884-1917, tegnet af arkivar Anders Thiset.
Databasen indeholder mere end 100 komplette stamtavler fra adelsårbogen, inklusive kildehenvisninger og info om meddelte rettelser.
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z index årgange komplette slægter

Stamtræet - de nærmeste linjer

Elsebet BruunElsebet Bruun Datter af forvalter Valdemar Bruun og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, - et ægtepar som var næstsøskendebørn (grandfætter-kusine), idet de begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe.
Mormoderen Charlotte Adelaide komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, har aner tilfælles med de fleste europæiske royale familier.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky/Rathsamhausen, Ahlefeldt-Laurvigen, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Juel, Reedtz, Reventlow, Mackeprang.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Faderen var grosserer og kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig, Gert Holbek. Holbek-slægten stammede fra Kerteminde, og var blandt andet indgift i slægterne Resen-Steenstrup og Plum. Moren var italienske Teresa Maria Feodora Nonina Santasilia. Denne slægts første mand i Italien, Andrea de Santacilia, blev født 1674 i Madrid og kom 1710 til Napoli. Han blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser 1731.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.

Noter, relationer og berømte aner

Noter
* VIGTIGT! - bemærk ophavsret © mht. biografier og fotos, brug venligst ikke billeder af nulevende personer.
* Databasen blev oprettet i november 2005, er senest opdateret pr. 3. juli 2015 og indeholder for tiden godt og vel 73.000 personer.
* Siden er i samme moment blevet optimeret og reduceret med ca. 2000 personer, som løbende vil blive erstattet med forbedrede data.
* Husk at ny forskning jævnligt medfører rettelser; alle data skal tages med forbehold og bør efterkontrolleres. Læs mere her.


Blandt de over 18.000 forfædre ses navne som: Toke Trylle, Gorm den Gamle, Charlemagne (Karl den Store), og huset Plantagenet.
Relationer: Johannes Brahms, Griffenfeld, Jens Stoltenberg, Katharina von Bora, Tordenskiold, Rebecca Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Adda Ravnkilde.
Finn Holbek / probandens anetavle 12 generationer.

Johan Ludvig greve ReventlowJohan Ludvig greve Reventlow Stod med broderen m. fl. bag stavnsbåndets løsning i 1788.

Admiral Niels Juel Admiral Niels Juel Dansk søhelt fra slaget i Køge Bugt 1677.

Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge. Var uægte men anerkendt søn af kong Frederik III.


Søg

Familien Holbek anno 1894. Familien Holbek 1894.

Svanedans Svanerne, motivet fra Skeel-slægtens våben.

rssicon.png