Stamtavler over danske adelsslægter

Skeel-Schaffalitzky, Santasilia - finnholbek.dk/genealogy


Søg


Familien Holbek anno 1894. Familien Holbek 1894.

Svanedans Svanerne, det klassiske motiv fra Skeel våbenet.

Velkommen

Vallø Slot, postkort fra Køge
Slægtsforskningen på denne hjemmeside handler for en stor del om dansk adel, med rødder i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt. De fleste typer adel er repræsenteret; våbenbrevsslægter, naturaliserede slægter og uradel. Hvor det har været muligt, er sporene endvidere fulgt i den del af familiernes oprindelse som ligger uden for dansk adel, hvilket i flere tilfælde omfatter de europæiske fyrste- og kongehuse. Dertil kommer patricier-slægter, præster, borgmestre, rådmænd, bryggere, og andre relaterede borgerslægter.
- Fra starten af 2014 har der været særlig fokus på Santasilia-slægtens oprindelse i spansk adel. Der har ligeledes været mange spændende nyheder omkring Schaffalitzky-slægtens stammødre fra Strasbourg-egnen. Dertil kommer en række rettelser og ændringer i Hvideslægten.
- Udgangspunktet er stamtavlen for efterkommerne af Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun. Parret mødtes ved et tilfælde som helt unge på Vallø Slot. De blev gift i 1927, og blev forældre til 10 børn, som alle har bidraget til en talrig efterslægt.


Danmarks Adels Aarbog - kilde S2Danmarks Adels Aarbog (DAA) De fleste Våbenskjold (Coat of Arms) er fra adelsårbogens ældste årgange 1884-1917, tegnet af arkivar Anders Thiset.
Databasen indeholder mere end 100 komplette stamtavler fra adelsårbogen, inklusive kildehenvisninger og info om meddelte rettelser.
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z index årgange komplette slægter


Fakta om stamtræet - de nærmeste linjer

Elsebet BruunElsebet BruunHendes forældre, Valdemar Bruun og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, var næstsøskendebørn (grandfætter-kusine), idet de begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe, som dermed var hendes tip-oldeforældre i to forskellige linjer.
Valdemar Bruuns mormor Charlotte Adelaide komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, var blandt andet efterkommer af kong Fredrik III. af Danmark og Norge.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky/Rathsamhausen, Ahlefeldt-Laurvigen, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Juel, Reedtz, Reventlow, Mackeprang.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Faderen var grosserer og kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig, Gert Holbek. Holbek-slægten stammede oprindeligt fra Kerteminde, og var blandt andet indgift i præsteslægterne Resen-Steenstrup og Plum. Moderen var italienske Teresa Maria Feodora Nonina Santasilia. Slægten de Santasilia / Santacilia var oprindelig af spansk adel. Andrea de Santacilia blev født 1674 i Madrid og kom 1710 til Napoli, hvor han blev gift med Francesca de Ligorio af italiensk adel. Han blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser 1731. Noninas aner kan spores til Portugal, Spanien og Italien.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.


Berømte aner, eksempler på relationer, noter

Johan Ludvig greve ReventlowJohan Ludvig greve ReventlowStod med broderen 1788 bag landboreformerne.

Admiral Niels Juel Admiral Niels Juel Dansk søhelt, blev berømt for slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677.

Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik GyldenløveStatholder i Norge, søn af Frederik III. Konge af Danmark og Norge.

Geert Marinus HolbekGeert Marinus HolbekStabschef, generalmajor, kommandør (K.²).


tree
70 linjer til ældste led af slægten Skeel (ca. år 1200). - 2000 linjer til Toke Trylle (ca. år 1000).
12.000 linjer til Gorm den Gamle (ca. år 900), - og 1.133.000 linjer til Charlemagne (Karl den Store) (ca. år 730).
Johannes Brahms, Peder Griffenfeld, Jens Stoltenberg, Fridtjof Nansen, Peder Wessel Tordenskiold, Rebecca Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Adda Ravnkilde.


Noter
* Databasen blev oprettet i november 2005, er senest opdateret i juni 2014 og indeholder over 72.000 personer.
* Husk at ny forskning jævnligt medfører rettelser; alt skal tages med forbehold og bør efterkontrolleres. Læs mere om denne hjemmeside.
* Finn Holbeks anetavle 12 generationer.
* Plantagenet Cousins Line 29 (reff. kilde S56).
* OBS. bemærk venligst ophavsret © mht. biografier og fotos, brug venligst ikke billeder af nulevende personer.Kontakt mig

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.