Skeel-Schaffalitzky, Santasilia - finnholbek.dk

Stamtavler over danske adelsslægter

Vallø Slot, postkort fra Køge
Slægtsforskningen på denne hjemmeside handler for størstedelen om dansk adel, med rødder i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt. De fleste typer adel er repræsenteret; våbenbrevsslægter, naturaliserede slægter og uradel. Hvor det har været muligt, er sporene endvidere fulgt i den del af familiernes oprindelse som ligger uden for dansk adel, hvilket bla. omfatter de europæiske fyrste- og kongehuse, patricier-slægter, præster, borgmestre, rådmænd, bryggere, og mange andre relaterede borgerslægter.
- Udgangspunktet er stamtavlen for efterkommerne af Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun. Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot. De blev gift i 1927, og blev forældre til 10 børn, som alle har bidraget til en talrig efterslægt.
- Fra starten af 2014 har der været særlig fokus på Santasilia-slægtens oprindelse i spansk adel. Der har ligeledes været interessante nyheder omkring Schaffalitzky-slægtens stammødre fra Strasbourg-egnen. Dertil kommer en række rettelser og ændringer i Hvideslægten.


Danmarks Adels Aarbog - kilde S2Danmarks Adels Aarbog (DAA) De fleste Våbenskjold (Coat of Arms) er fra adelsårbogens ældste årgange 1884-1917, tegnet af arkivar Anders Thiset.
Databasen indeholder mere end 100 komplette stamtavler fra adelsårbogen, inklusive kildehenvisninger og info om meddelte rettelser.
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z index årgange komplette slægter

Stamtræet - de nærmeste linjer

Elsebet BruunElsebet Bruun Datter af forvalter Valdemar Bruun og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, - et ægtepar som var næstsøskendebørn (grandfætter-kusine), idet de begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe.
Mormoderen Charlotte Adelaide komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, har aner tilfælles med de fleste europæiske royale familier.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky/Rathsamhausen, Ahlefeldt-Laurvigen, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Juel, Reedtz, Reventlow, Mackeprang.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Faderen var grosserer og kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig, Gert Holbek. Holbek-slægten stammede fra Kerteminde, og var blandt andet indgift i slægterne Resen-Steenstrup og Plum. Moren var italienske Teresa Maria Feodora Nonina Santasilia. Denne slægts første mand i Italien, Andrea de Santacilia, blev født 1674 i Madrid og kom 1710 til Napoli. Han blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser 1731.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.

Noter, relationer og nogle berømte aner

Noter
* Databasen blev oprettet i november 2005, er senest opdateret pr. 16 september 2014 og indeholder over 72.800 personer.
* Husk at ny forskning jævnligt medfører rettelser; alle data skal tages med forbehold og bør efterkontrolleres. Læs mere om denne hjemmeside.
* Finn Holbeks anetavle 12 generationer.
* Plantagenet Cousins Line 29 (reff. kilde S56).
* OBS. bemærk ophavsret © mht. biografier og fotos, brug venligst ikke billeder af nulevende personer.

tree
70 linjer til ældste led af slægten Skeel (ca. år 1200). - 2000 linjer til Toke Trylle (ca. år 1000).
12.000 linjer til Gorm den Gamle (ca. år 900), - og 1.133.000 linjer til Charlemagne (Karl den Store) (ca. år 730).
Johannes Brahms, Griffenfeld, Jens Stoltenberg, Fridtjof Nansen, Peder Wessel Tordenskiold, Rebecca Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Adda Ravnkilde.

Johan Ludvig greve ReventlowJohan Ludvig greve Reventlow Var medvirkende til stavnsbåndets løsning 1788.

Admiral Niels Juel Admiral Niels Juel Dansk søhelt fra det berømte slag i Køge Bugt 1677.

Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge. Var uægte men anerkendt søn af kong Frederik III. af Danmark og Norge.

Geert Marinus HolbekGeert Marinus Holbek Stabschef, generalmajor, kommandør (K.²).


Søg

Familien Holbek anno 1894. Familien Holbek 1894.

Svanedans Svanerne, motivet fra Skeel-slægtens våben.