Skeel-Schaffalitzky, Santasilia - finnholbek.dk

Velkommen til Stamtavler over danske adelsslægter

Vallø Slot, postkort fra Køge
På dette website forskes der i dansk adel, med udgangspunkt i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt-Laurvig, - fra uradel til grever, baroner, våbenbrevsslægter og naturaliserede slægter. Der følges endvidere op på sporene i europæisk adel, fyrste- og kongehuse (især tyske), samt dele af napolitansk og spansk adel.
Siden indeholder også stamtavler over indgifte officers- præste- og patricierslægter, borgmestre, rådmænd, prokuratorer, kgl. bryggere etc.

Databasen blev oprettet i 2005 som et traditionelt stamtræ med ægteparret Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun som probander.
Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot, blev gift 1927, fik 10 børn, og blev siden stamforældre til en talrig efterslægt.

Første version af denne hjemmeside gik online i april 2006, og indeholder pr. oktober 2015 mere end 73.500 personer.


Danmarks Adels Aarbog - kilde S2Danmarks Adels Aarbog Indekserede stamtavler fra Danmarks Adels Aarbog (DAA) årgang 1884-2011.
Denne hjemmesides hovedkilde, over 38.000 direkte links til personer fra de registrerede adelsslægter:
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z index årgange 126 komplette slægter

Stamtræet - de to hovedgrene

Elsebet BruunElsebet Bruun Hun var datter af forvalteren Valdemar Bruun og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, der begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe. Mormoderen, Charlotte Adelaide komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, var efterkommer af kong Fredrik III.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky/Rathsamhausen, Ahlefeldt-Laurvigen, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Juel, Reedtz, Reventlow, Mackeprang.
Gren: liste med navne på Elsebet Bruuns 30 generationer aner.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Han var søn af kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig Gert Holbek og Teresa Maria Feodora Santasilia dei Marchesi af Napoli. Hun var af en slægt hvis første mand i Italien, Andrea de Santacilia, blev født 1674 i Madrid. Han kom til Napoli 1710, og blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser 1731.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.
Gren: liste med navne på Hans Santasilia Holbeks 22 generationer aner

Berømte aner, relationer og noter

Johan Ludvig greve ReventlowJohan Ludvig greve Reventlow Stod med broderen m. fl. bag stavnsbåndets løsning i 1788.

Admiral Niels Juel Admiral Niels Juel Dansk søhelt fra slaget i Køge Bugt 1677.

Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge. Var uægte men anerkendt søn af kong Frederik III.


Blandt de over 18.000 forfædre ses navne som: Toke Trylle, Gorm den Gamle, Charlemagne (Karl den Store), og huset Plantagenet.
Relationer: Johannes Brahms, Griffenfeld, Jens Stoltenberg, Katharina von Bora, Tordenskiold, Rebecca Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Adda Ravnkilde.
Finn Holbek / probandens anetavle 12 generationer.

Noter
* OBS! - bemærk ophavsret © mht. biografier og fotos, brug venligst ikke billeder af nulevende personer.
* Husk at ny forskning jævnligt medfører rettelser; alle data skal tages med forbehold og bør efterkontrolleres. Læs mere her.
* Kontakt: finn.holbek@gmail.com


Søg

Fornavn
EfternavnFamilien Holbek anno 1894. Familien Holbek 1894.

Svanedans Svanerne, motivet fra Skeel-slægtens våben.