Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Stamtavler over danske adelsslægter, fra uradel til grever og baroner

Vallø Slot, postkort fra Køge
På dette website forskes der i dansk adel med udgangspunkt i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt-Laurvig; fra uradel til grever, baroner, våbenbrevsslægter og naturaliserede slægter. Endvidere følges op på sporene i midteuropæisk adel og talløse fyrste- og kongehuse gennem 1500 år.
Der er lagt vægt på at bringe præcise og opdaterede henvisninger til stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog, denne hjemmesides hovedkilde med ca. 40.000 indtastede personer. Gå til indekserede adelsslægter i registeret herunder:
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z komplette slægter

Stamtræet - de to hovedgrene

Databasen blev oprettet i november 2005 som et traditionelt stamtræ med ægteparret Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun som probander.
Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot, blev gift 1927, fik 10 børn, og blev siden stamforældre til en talrig efterslægt.

Elsebet BruunElsebet Bruun Hun var datter af forvalteren Valdemar Bruun og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, der begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe. Via bedstemoderen, Charlotte Adelaide komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, var hun efterkommer af kong Frederik III.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky de Muckadell, Ahlefeldt-Laurvig, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Reedtz, Reventlow, Mackeprang, Bruun, Stockfleth.
Gren: liste med navne på Elsebet Bruuns 25 generationer aner.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Han var søn af kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig Gert Holbek og Teresa Maria Feodora Santasilia dei Marchesi. Hun var af en spanske adelsslægt hvis første mand i Italien, Andrea de Santacilia, blev født 1674 i Madrid, kom til Napoli 1710, og blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser 1731.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu-Ballester, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.
Gren: liste med navne på Hans Santasilia Holbeks 22 generationer aner.

Berømte aner, relationer, slægtsforskning og noter

Johan Ludvig greve ReventlowJohan Ludvig greve Reventlow Stod med broderen m. fl. bag stavnsbåndets løsning i 1788.

Admiral Niels Juel Admiral Niels Juel Dansk søhelt fra slaget i Køge Bugt 1677.

Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge. Var uægte men anerkendt søn af kong Frederik III.

Tree
Blandt de over 19.500 aner ses historiske navne som: Skjalm Hvide, Gorm den Gamle, Charlemagne, og huset Plantagenet.
Der forskes også i patricier- og præsteslægter, officerer, kgl. bryggere, borgermestre og rådmænd, samt relationer til kendte personer som i disse eksempler: Johanes Brahms, Jens Stoltenberg, Katharina von Bora, P.W. Tordenskiold, Rebecca Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Adda Ravnkilde, Claus von Amsberg
Der er som udgangspunkt slægtskab til probanden, enten direkte eller via ægteskab. Visse ikke-relaterede led er dog tilføjet af hensyn til sammenhængen mellem efterslægterne.

Noter
* NB. bemærk ophavsret © mht. biografier og fotos, brug venligst ikke billeder af nulevende personer. Læs mere her.
* Første version af denne hjemmeside åbnede online i april 2006.
* Databasen indeholder ved slutningen af juli 2016 ca. 79.500 personer.
* Finn Holbeks anetavle 12 generationer
* Kontakt: finn.holbek@gmail.com


Søg

Fornavn
Efternavn


Skeel våbenskjold (coat of arms)
Skeel-slægtens våbenskjold.

Familien Holbek anno 1894.
Familien Holbek 1894.