booksVelkommen til finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 151 til 200 fra 744     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
151
Enghien - coat of arms
Enghien - coat of arms
 
 
152
Erik Klippings Segl
Erik Klippings Segl
 
 
153
Fabritius de Tengnagel - våbenskjold (coat of arms)
Fabritius de Tengnagel - våbenskjold (coat of arms)
Firdelt med Guld Hjerteskjold, hvori fra hver Side en af en Sky kommende naturlig Arm, svingende en Hammer over en paa grøn Jord staaende Ambolt; i 1. Felt tre tiltagende Guld Maaner, 2, 1, i Blaat; i 2. Felt et rødt Kors i Guld, i 3. Felt 3 sorte Liljer, 2, 1, i Sølv; i 4. Felt et Guldkors i Blaat, deri 4 nedvendte Sølv Hestesko; Hjelmen kronet med en Sølv Strudsfjer mellem 2 blaa, yderst to Guld. Skjoldholdere: 2 guldbevæbnede, sorte Ørne med fravendt Hoved. 
 
154
Falk - våbenskjold (coat of arms)
Falk - våbenskjold (coat of arms)
 
 
155
Falkenskiold - våbenskjold (coat of arms)
Falkenskiold - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt, i 1. og 4. Felt en Guld Falk, om hvis Hals en Guld Ring med flagrende blaa Baand i Rødt; i 2. og 3. en oprejst blaa Løve i Sølv; paa Hjelmen en Guld Falk med Halsring og Baand. 
 
156
Falster - våbenskjold (coat of arms)
Falster - våbenskjold (coat of arms)
 
 
157
Fasti (Skram) - våbenskjold (coat of arms)
Fasti (Skram) - våbenskjold (coat of arms)
Fastie'r såvel som Skram'er førte altid en forneden kløftet seks-trinnet storm-stige uden hage, hvorimod Spliderne førte en hage øverst på stigen, alene undtagen i det ældste, Johannes Jensens Splids segl fra 1389, der viser stigen uden hage, sandsynligvis altså skjoldemærkets oprindelige form. Hjelmtegnet er overalt enten en halv mor eller morkvinde eller og kun hovedet af en sådan med et bånd eller en krans om. Derimod findes undertiden i anetavler som hjelmtegn to af skjoldets farver delte vesselhorn, hvorimellem en stige. 
['Flere links'] 
158
Fikkesen - våbenskjold (coat of arms)
Fikkesen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
159
Fincke - våbenskjold (coat of arms)
Fincke - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet tværdelt, 1. Felt atter delt i to Felter, af hvilke det højre er Guld med blaat Skjoldhoved, i det venstre Felt en Guld Finke i rødt; i 2. Felt en Sølv Lilje mellem 3 seksoddede Sølv Stjerner (2, 1) i Blaat. Paa Hjelmen en paa en Guld Laurbærkrans siddende Guld Finke mellem 2 af Rødt og Sølv vekselvis 3 Gange delte Vesselhorn, hvert besat med 4 Paafjer, hver med et Guld Øje. 
 
160
Fleischer - våbenskjold (coat of arms)
Fleischer - våbenskjold (coat of arms)
Efter general Munthes "Hannibalfeiden 1644—1645" samt i Militært Tidsskrift 1915 nevnes: Hannibal Sehested var 13/1 1644 nådd til Fr.hald og allerede næste morgen sendte han en del bohuslenske kompanier, bl. a. major Esaias Fleischer sorn chef for 250 mann småleninger og 30 hester av hans livkompani mot Westra Ed til beskyttelse mot svenskene. Det blev en del trefninger. Hannibalfeiden var første ilddåp for den nyoprettede norske hær. I desember 1644 nevnes Esaias Fleischer som chef for smålenske kompani på Fr.hald. Videre efterretning has ikke. Major Esaias Fleischer hører sannsynligvis til den danske slekt Fleischer, hvortil hoffapoteker hos Christian IV, Esaias Fleischer hørte, f. i Schlesien 1586, d. i Kjøbenhavn 1663, av en schlesisk adelsslekt, der i sitt våben fører: en rev, med en hestesko i munnen, opspringende mellem to flyvende faner og likeledes en rev i skjoldet, stående på tre bjelker. Denne gren utdode på mannssiden i 1816. 
 
161
Flemming - våbenskjold (coat of arms)
Flemming - våbenskjold (coat of arms)
 
 
162
Flindt - våbenskjold (coat of arms)
Flindt - våbenskjold (coat of arms)
Henrik Flindt, der arvede Nielstrup i Vaabensted Sogn efter Faderen, adledes 20 Oktober 1768 med følgende Vaaben: Skjoldet delt af Sølv, hvori en Sparre af 7 røde Mursten, og Guld, hvori en over 2 naturligtfarvede Kornneg springende naturligtfarvet Ulv; paa den kronede Hjelm en Flint og en rød Standart krydsvis. — Vaabenet er tydeligvis sammensat af Holck (Sparren) og von Winterfeldt (Ulven) — Flindts Svigerfaders og Svigermoders Vaabener. 
 
163
Folkugätten - våbenskjold (coat of arms)
Folkugätten - våbenskjold (coat of arms)
 
 
164
Folsach - våbenskjold (coat of arms)
Folsach - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt med Sølv Hjerteskjold, hvori en hvidklædt Haand, holdende en Pen; 1. og 4. Felt en oprejst kronet Sølvløve, holdende en sammenbunden Sæk i Rødt; 2. og 3. Felt en Sølvlilje i Blaat mellem to røde, to blaa og to hvide Strudsfjer, paa den kronede Hjelm en Sølvlilje. 
 
165
Font - våbenskjold (Armas, coat of arms)
Font - våbenskjold (Armas, coat of arms)
 
 
166
Forbes af Lund - våbenskjold (coat of arms)
Forbes af Lund - våbenskjold (coat of arms)
utslocknat 1831, tillhörde de trehundra ätterna av tredje klassen vilka uppflyttades till andra klassen 
 
167
Fredberg - våbenskjold (coat of arms)
Fredberg - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: En sort Stige med fem Trin ret op og ned i et hvidt Felt. 
 
168
Frederik Trolle, Friherre af Brahetrolleborg - våbenskjold (coat of arms)
Frederik Trolle, Friherre af Brahetrolleborg - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Trolle kom ved Aar 1500 til Danmark, hvor den blomstrede til Slutningen af forrige Aarh. og gentagende erholdt friherrelig Værdighed, idet Fru Birgitte Trolle, der 2 Febr. 1672 ophøjedes til Friherreinde af Brahetrolleborg, testamenterede sit Friherskab til sin Brodersøn Frederik Trolle, der 15 Juni 1689 blev Friherre af Brahetrolleborg med følgende Vaaben: Hovedskjold med Hjerte-Skjold, hvori Slægtvaabnet, Hovedskjoldet firdelt af Bodt og Blaat, i 1. og 4. Felt en oprejst Guld-Løve, i 2. og 3. Felt en skraat liggende Solv-Lillie; paa Skjoldet, der staaer i to forneden med en blaa Sløjfe sammenbundne Palmegrene, en friherrelig Krone. Ganske samme Vaaben, kun at Hovedskjoldets 2. Felt er delt af Sølv og Rødt, 3. Felt af Rødt og Sølv, tildeltes hans Broder og Arving Niels Trolle, der 12 Aug. 1701 optoges i friherrelig Stand. 
 
169
Freiherr von Rogendorff - våbenskjold (coat of arms)
Freiherr von Rogendorff - våbenskjold (coat of arms)
Freiherr von Rogendorff 
 
170
Friedenreich - våbenskjold (coat of arms)
Friedenreich - våbenskjold (coat of arms)
utslocknat 1818  
 
171
Friedenreich - våbenskjold (coat of arms)
Friedenreich - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben firdelt med rødt Hjerteskjold, hvori en oprejst Guldløve bærende en Sølv Pille; i 1 og 4 Felt en guldbevæbnet sort Ørn i Sølv; i 2 og 3 Felt en med 3 blaa Pæle belagt Guld-bjelke i Blaat; paa Hjelmen en halv Guld Løve bærende en Sølv Pille. 
 
172
Friherre Beck-Friis - våbenskjold (coat of arms)
Friherre Beck-Friis - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt med Hjerteskjold delt af blåt, hvori en opretstående Sølv Lillie (Beck) og delt i blåt og rødt ved en af Sølv og sort toradskaktavlet Bjælke (Friis); 1° et sammenskrevet Guld AF under en Guld kongelig Krone i blåt; 2° en opretstående blå romersk Fasces i Guld; 3° 8 røde Kugler, (3,2,3) i Sølv (Staël von Holstein); 4° en mod højre Hjørne skråtstillet løsnet Karabin krydslagt med et Sølv Sværd med Guldfæste, på hver Side ledsaget af ialt 4 naturligtfarvede Hestesko i rødt (Skogh). 3 kronede Hjelme I, II, III: I Beck II en oprejst Påfuglefjer mellem to af Sølv og sort torad skaktavlede Vesselhorn, hvert besat med 3 Påfuglefjer (Friis); III en mod højre vendt purpurklædt, hermelinsbræmmet Arm holdende en hermelinsbræmmet purpur Hat (Rigsrådsværdigheden) Skjoldholdere: to udadseende sorte Heste. 
 
173
friherre Dirckinck-Holmfeld - våbenskjold (coat of arms)
friherre Dirckinck-Holmfeld - våbenskjold (coat of arms)
 
 
174
Friherre Kielman von Kielmansegg - våbenskjold (coat of arms)
Friherre Kielman von Kielmansegg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
175
friherre Trolle (svenske) - våbenskjold (coat of arms)
friherre Trolle (svenske) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
176
Friherre Winterfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Friherre Winterfeldt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
177
Friherreinde af Løvendal - våbenskjold (coat of arms)
Friherreinde af Løvendal - våbenskjold (coat of arms)
 
 
178
Friherrene af Putbus - våbenskjold (coat of arms)
Friherrene af Putbus - våbenskjold (coat of arms)
 
 
179
Friis af Arlevad - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Arlevad - våbenskjold (coat of arms)
 
 
180
Friis af Haraldskær - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Haraldskær - våbenskjold (coat of arms)
et Skjold, skrådelt af rødt og blåt ved en af sort og sølv torad-skaktavlet skråbjælke, hjelmtegnet to vesselhorn, det ene delt af rødt og skaktavl, det andet af skaktavl og blåt, begge hver besat med tre påfuglefjer. Det samme skjoldmærke føres af slægten Rosenkrantz. 
['Flere links'] 
181
Friis af Hesselager - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Hesselager - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Hesselagers skjoldmærke var først af kun ét siddende,naturligt farvet egern i sølv. Senere 3 (2, 1) mod højre vendte sorte egern ligeledes i sølv. Hjelmtegnet et grønt træ mellem to modvendte sorte egern.  
['Flere links'] 
182
Friis af Landvig - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Landvig - våbenskjold (coat of arms)
 
 
183
Friis af Vadskjærgaard - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Vadskjærgaard - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Friis af Vadskærgaard førte i Skjoldet et paa en blaa Bjelke siddende rødt Egern i Guld, paa Hjelmen to med en blaa Bjelke belagte Guld Vesselhorn. 
['Flere links'] 
184
Frille - våbenskjold (coat of arms)
Frille - våbenskjold (coat of arms)
slægten Frille førte en opstående stub med tre grønne søblade i blåt felt og på hjelmen en lignende stub mellem et hvidt og et blåt vesselhorn. 
['Flere links'] 
185
Fürst zu Putbus - våbenskjold (coat of arms)
Fürst zu Putbus - våbenskjold (coat of arms)
 
 
186
Fønss - våbenskjold (coat of arms)
Fønss - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
187
Gabel - våbenskjold (coat of arms)
Gabel - våbenskjold (coat of arms)
Christoffer Gabel blev adlet 1 aug. 1664 med følgende våben: et af blåt og sølv firdelt skjold med rødt hjerteskjold, hvori to gennem en guldkrone stukne jerngafler med guldskaft, i hovedskjoldets 1. og 4. felt et sølvtårn, i 2. og 3. et sort jægerhorn med blåt bånd; på den kronede hjelm hjerteskjoldet, holdt af en (stundom en halv) siddende kronet guldløve mellem to af sølv og blåt delte vesselhorn. Skjoldholdere er to kronede Guld-Løver.
Slægten Gabel angives at stamme fra Bremen eller fra Thüringen, 
 
188
Gaetani dell'Aquila d'Aragona - våbenskjold (coat of arms)
Gaetani dell'Aquila d'Aragona - våbenskjold (coat of arms)
(Caetani)  
 
189
Gagge - våbenskjold (coat of arms)
Gagge - våbenskjold (coat of arms)
Denne slægt Gagges våben, var et af sølv og sort delt skjold, i 1. felt et halv sort møllehjul, i 2. en sølv-sparre, og på hjelmen to af sort og sølv delte vesselhorn.
Våbenet findes i flere varianter, idet felterne ofte ombyttes, og hjelmtegnet er i Anders Gagges segl af 1475 et halvt møllehjul. Den hosstående tegning er nærmest udført efter Henning Gagges segl af 1552. 
 
190
Galde - våbenskjold (coat of arms)
Galde - våbenskjold (coat of arms)
 
 
191
Galen (Hvide) - våbenskjold (coat of arms)
Galen (Hvide) - våbenskjold (coat of arms)
(Våbnet med bjælkerne er på denne side anvendt generelt for Hvide og Galen med flere. Hvide-efterslægten brugte mange andre våben end dette).  
['Flere links'] 
192
Galskyt og Munk af Kovstrup - våbenskjold (coat of arms)
Galskyt og Munk af Kovstrup - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et tretindet mursnit af hvidt og rødt skrådelt skjold, på hjelmen 2 af hvidt og rødt vekselvis delte vesselhorn. 
['Flere links'] 
193
Galt - våbenskjold (coat of arms)
Galt - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
194
Galtung - våbenskjold (coat of arms)
Galtung - våbenskjold (coat of arms)
 
 
195
Gans von Putlitz - våbenskjold (coat of arms)
Gans von Putlitz - våbenskjold (coat of arms)
 
 
196
Ged (Geed) - våbenskjold (coat of arms)
Ged (Geed) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
197
Gere - våbenskjold (coat of arms)
Gere - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet angives i Adelsleksikonet under navnet Gere som en blå spids i sølv-felt (altså ganske som slægten Broks), på hjelmen fem vekselvis hvide og blå strudsfjer, men under navnet Most som en sølv-spids i et af sort og rødt delt skjold, på hjelmen to af skjoldets farver delte vesselhorn, og denne sidste angivelse er sikkert rigtigst, da slægtens segl kun viser vesselhorn som hjelmtegn.
Våbentegningen er udført med Axel Gødekesens segl fra 1494 som forbillede. 
['Flere links'] 
198
Giedde - våbenskjold (coat of arms)
Giedde - våbenskjold (coat of arms)
Våben: en Sølv-Gjedde i blåt felt og samme mærke på hjelmen mellem et blåt og et Sølv-Vesselhorn. - Våbnet findes i flere varianter.  
['Flere links'] 
199
Giedde, Friherre af Wintersborg - våbenskjold (coat of arms)
Giedde, Friherre af Wintersborg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
200
Gjordsen - våbenskjold (coat of arms)
Gjordsen - våbenskjold (coat of arms)
Slægten stammer oprindeligt fra Mecklenburg og Holsten, og fører et to gange delt skjold af sort, sølv og rødt, på hjelmen et sort og et rødt vesselhorn. 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»