booksVelkommen til finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 201 til 250 fra 744     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
201
Glambek - våbenskjold (coat of arms)
Glambek - våbenskjold (coat of arms)
en af tre sølv søblade omgiven rød rose i blåt felt og på hjelmen to væbnede arme, holdende en rose. 
 
202
Glambek af Rutz - våbenskjold (coat of arms)
Glambek af Rutz - våbenskjold (coat of arms)
 
 
203
Gleichen - våbenskjold (coat of arms)
Gleichen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
204
Godov - våbenskjold (coat of arms)
Godov - våbenskjold (coat of arms)
 
 
205
Grabow - våbenskjold (coat of arms)
Grabow - våbenskjold (coat of arms)
 
 
206
Grabow (af Mechlenburg) - våbenskjold (coat of arms)
Grabow (af Mechlenburg) - våbenskjold (coat of arms)
den danske linje på Urup førte et våben med de tre stjerner på en rød bjælke med guldkant.
(pommersch-mecklenburgisches Adelsgeschlecht) 
 
207
Graf zu Sayn-Wittgenstein - våbenskjold (coat of arms)
Graf zu Sayn-Wittgenstein - våbenskjold (coat of arms)
 
 
208
Grafen von Eberstein - våbenskjold (coat of arms)
Grafen von Eberstein - våbenskjold (coat of arms)
Die Grafen von Eberstein waren ein schwäbisches Adelsgeschlecht. 
 
209
Grafen von Mansfeld - våbenskjold (coat of arms)
Grafen von Mansfeld - våbenskjold (coat of arms)
Das Mansfelder Wappen ab. 1481 
 
210
Green af Rossø - våbenskjold (coat of arms)
Green af Rossø - våbenskjold (coat of arms)
 
 
211
Green af Sundsby - våbenskjold (coat of arms)
Green af Sundsby - våbenskjold (coat of arms)
 
 
212
Greve af Danneskjold-Laurvig - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Danneskjold-Laurvig - våbenskjold (coat of arms)
 
 
213
greve af Danneskjold-Løwendal - våbenskjold (coat of arms)
greve af Danneskjold-Løwendal - våbenskjold (coat of arms)
 
 
214
Greve af Frijsenborg - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Frijsenborg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
215
Greve af Gyldensteen - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Gyldensteen - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: I Skjoldet: 2 krydslagte guldskæftede Kaarder, ledsagede foroven og forneden af en seksoddet Guld Stjerne i et af Sort, Guld og Sort 2 Gange tværdelt Felt med en af Guld og Rødt toradsskaktavlet Bort belagt i øverste højre Hjørne med et rødt Skjold, hvori et Sølv Kors; i øverste venstre Hjørne med et blaat Skjold, hvori en gaaende oprejst Guld Løve mellem Guld Teglsten, forneden paa Midten med et Sølv Skjold, hvori tre af Rødt og Guld trerads-skaktavlede Sparrer. Paa Skjoldet en Grevekrone eller 3 Hjelme, alle grevekronede og med 11 Traller, I: 2 Sølv Vesselhorn II, en sort Vinge belagt med en oprejst guldskæftet Kaarde, III: en sort Vinge, belagt med en seksoddet Guld Stjerne, Vingerne modvendte. Skjoldholdere: 2 røde Griffer. 
 
216
Greve af Haxthausen - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Haxthausen - våbenskjold (coat of arms)
Hovedskjoldet er firdelt af guld og blåt, i 1. og 4. felt en sort flakt ørn, i 2. og 3. felt en springende sølv-hest; hjerteskjoldet viser slægtens eget skjoldmærke; på skjoldet er tre kronede hjelme, 1. bærer slægtens hjemtegn, 2. en sort flakt ørn, 3. en blå strudsfjer mellem to sølv-strudsfjer. Bag skjoldet fremspringer halvt to tilbageseende sølv-heste. 
 
217
Greve af Levetzau - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Levetzau - våbenskjold (coat of arms)
 
 
218
Greve af Luckner - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Luckner - våbenskjold (coat of arms)
 
 
219
Greve af Rosenborg - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Rosenborg - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet varierer i de forskellige linjer af slægten. 
 
220
Greve Ahlefeldt af Eskilsmark - våbenskjold (coat of arms)
Greve Ahlefeldt af Eskilsmark - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt ved et Guld Kors, paa Midten belagt med det grevekronet Guld Hjerteskjold, hvori paa en skarlagensrød Hynde en siddende hvid Mynde med rødt Halsbaand; 1. Felt: delt af Blaat, hvori en hvid Ørnevinge (fast paa Delingen) og Sølv, hvori 2 røde Bjelker; i 2. og 3. Felt; en oprejst kronet Guld Løve i Blaat; 4. Felt: delt af Sølv, hvori 2 røde Bjelker, og Blaat; 4. Felt: delt af Sølv, hvori 2 røde Bjelker, og Blaat, hvori den hvide Vinge. Hjelmene II I III alle Guld og grevekronede: paa 1 2 hvide Vinger; II et rødt og et Sølv Vesselhorn stukne gennem en Krone; III en rød Strudsfjer mellem 2 hvide og yderst 2 Guld Strudsfjer. Vaabnet staar i 2 med en blaa Sløjfe sammenbundne grønne Palmegrene og i en fra Hjelmene nedhængende rød Vaabenkappe. 
['Flere links'] 
221
Greve Ahlefeldt af Langeland - våbenskjold (coat of arms)
Greve Ahlefeldt af Langeland - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt med blaat Hjerteskjold, hvori en kronet Guldørn; 1. og 4. Felt to Gange delt af Sølv, hvori en sort Vinge fast paa Delingen, i anden Halvdel 2 røde Bjelker, og et Guld Felt, hvori 2 opstaaende røde Fisk mellem 12 sorte Kryds (4-4-4); i 2. og 3. Felt en i Vand gaaende kronet Guld Løve i Blaat. Hjelmene II I II IV alle Guld og grevekronede. I: en paa rød Pude siddende hvid Hund med rødt Halsbaand; II: en halv kronet Guld Løve; III: 2 Guld Vinger; IV: 3 Paafjer og derover 5 Paafjer; en blaa Vaabenkappe, nedhængende over Hjelmene. 
 
222
Greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille - våbenskjold (coat of arms)
Greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt ved et hvidt Dannebrogskors med et grevekronet, delt Sølv Hjerteskjold, hvori henholdsvis en sort Vinge fast paa Delingen og 2 røde Bjelker; 1. og 4. Felt: delt og 3 Gange tværdelt af Rødt og Sølv; i 2. Felt en kronet, sølvplettet Guld Løve i en krum Guld Hellebard i Blaat; i 3. Felt en i vand gaaende oprejst kronet Guld Løve i Blaat. Hjelmene I II III alle grevekronede; I. en paa rød pude med Guldkvaster siddende hvid Hund med rødt Halsbaand; II. En halv kronet Guld Leopard, holdende i hver Forpote 3 røde Flag med hvidt Kors; III: en Paafjer mellem to af Rødt og Sølv 3 Gange vekselvis delte Vesselhorn, hvert besat med 4 Paafjer. Skjoldholdere: en Guld Løve med kronet Hjelm, hvorpaa en Busk af 7 (hvide) Hejrefjer, og en Vildmand (med nedvendt Kølle). 
 
223
Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
Et ved et udvidet Sølvkors firdelt Hovedskjold med et grevekronet Hjerteskjold; dette er delt; i 1. Felt to røde Bjelker i Sølv. Hovedskjoldets 1. Felt blaat, deri en gylden Hellebard staaende Sølv Løve; 2. og 3. Felt: det Lehn’ske Vaaben – ulige tværdelt af Rødt og Sølv; i øverste og mindste Felt en Guld Krone, i inderste Felt en blaa Pæl, belagt med et forlænget Sølvkors; 4. Felt blaat, deri en af Vand opstigende Guld Løve; paa Skjoldet 3 Hjelme; I: grevekronet med en kronet Guld leopard, holdende 3 Dannebrogsflag i hver Forpote; II: grevekronet med det Ahlefeldtske Hjelmtegn: en paa en rød Pude siddende hvid Mynde med rødt Halsbaand; III: friherrekronet med det Lehn’ske Hjelmtegn: 2 Sølv Vesselhorn. Skjoldet omgivet af en rød hermelinsforet Kappe.
 
 
224
Greve Ahlefeldt-Laurvigen - våbenskjold (coat of arms)
Greve Ahlefeldt-Laurvigen - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt ved et Sølv Kors med grevekronet delt Sølv Hjerteskjold, hvori henholdsvis en sort Vinge fast på Delingen og 2 røde Bjelker; i 1. og 4. Felt: en kronet Sølv Løve stående i en Guld Hellebard i Blåt; 2. og 3. Felt: delt af Blåt, hvori en i Vand gående oprejst kronet Guld Løve, og Guld, hvori 2 opretstående røde Fisk omsatte af 12 sorte Kors. Hjelmene II I III alle grevekronede; I. en siddende, kronet Guld Leopard holdende i hver Forpote 3 røde Flag med hvidt Kors; II: en Guld Ørn; III: en på rød Pude siddende hvid Hund med rødt Halsbånd; Skjoldholdere: en Guld Løve med Sølv Hjelm, hvorpå en femtakket Krone med 7 hvide Fjer og en hvid Elefant. 
['Flere links'] 
225
Greve Beck-Friis - våbenskjold (coat of arms)
Greve Beck-Friis - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt med delt Hjerteskjold, a: en opretstående Sølv Lillie i blåt, b: skrådelt fra venstre i rødt og blåt ved en sort og Sølv toradskaktavlet Bjælke med 7 Tavl i hver Række; 1° et sammenskrevet Guld AF under en Guld kongelig Krone i blåt; 2° en opretstående mod højre vendt romersk Fasces, Øksen af Stål, Knippet blåt med Sølvbændler i Guld; 3° 8 langs Randen anbragte røde Kugler (3,2,3) i Sølv; 4° en mod venstre Hjørne skråtstillet løsnet Karabin krydslagt med et Sølv Sværd med Guld Fæste, på hver Side ledsaget af ialt 4 naturligtfarvede Hestesko, i rødt. — 4 grevekronede Hjelme: III, I, II, IV: I en oprejst Påfuglefjer mellem to af Sølv og sort toradskaktavlede Vesselhorn, hvert besat med 3 Påfuglefjer; II et Guld G. III under en Guld kongelig Krone; III 2 skråt udad stillede Sølv Lillier; IV en mod højre vendt purpurklædt, hermelinsbræmmet Arm, holdende en hermelinsbræmmet purpur Hat. Skjoldholdere: 2 tilbageseende sorte Heste. 
 
226
Greve Bernstorff - våbenskjold (coat of arms)
Greve Bernstorff - våbenskjold (coat of arms)
 
 
227
Greve Bernstorff-Gyldensteen - våbenskjold (coat of arms)
Greve Bernstorff-Gyldensteen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
228
Greve Bernstorff-Mylius - våbenskjold (coat of arms)
Greve Bernstorff-Mylius - våbenskjold (coat of arms)
 
 
229
Greve Bille Brahe - våbenskjold (coat of arms)
Greve Bille Brahe - våbenskjold (coat of arms)
SKJOLD: Firdelt hovedskjold belagt med et grevekronet hjerteskjold.
Hjerteskjoldet delt. 1. felt: delt og tre gange tværdelt af rødt og hvidt (Billernes stamvåben). 2. felt: i sort en sølv pæl (Brahe).
Hovedskjold: 1. og 4. felt: delt af rødt og hvidt (Rantzau); 2, og 3. felt: i blåt en halv, kløvet, liggende, gul lilje (Raben).
På hovedskjoldet tre grevekronede hjelme.
HJELMTEGN: Midterhjelm: en flyvefærdig, kronet, sort ørn med en gul ring i næbbet.
Dekster hjelm: to vesselhorn, tre gange tværdelt af henholdsvis rødt og hvidt og hvidt og rødt; hvert horn besat med fire påfjer, og mellem hornene en oprejst påfjer.
Sinister hjelm: to vesselhorn, tre gange tværdelt af henholdsvis sølv og sort og sort og sølv, hvert horn besat med tre påfjer, og mellem hornene en oprejst påfjer.
SKJOLDHOLDERE: To vildmænd, hver med en nedadvendt kølle i den ene hand. 
['Flere links'] 
230
Greve Blücher af Altona - våbenskjold (coat of arms)
Greve Blücher af Altona - våbenskjold (coat of arms)
 
 
231
Greve Brockdorff - Våbenskjold (Coat of arms)
Greve Brockdorff - Våbenskjold (Coat of arms)
Våben: Skjoldet tværdelt, i første felt to mod hinanden gående guldløver i rødt; andet delt, i hvert felt en mod henholdsvis venstre og højre skråtstillet vinget fisk i blåt.
Skjoldet, der står i to med en blå sløjfe sammenbundne grønne palmegrene, er prydet med en grevekrone.
Skjoldholdere: to Vildmænd. 
 
232
Greve Brockenhuus-Schack - våbenskjold (coat of arms)
Greve Brockenhuus-Schack - våbenskjold (coat of arms)
 
 
233
Greve Friis - våbenskjold (coat of arms)
Greve Friis - våbenskjold (coat of arms)
 
 
234
Greve Holck - våbenskjold (coat of arms)
Greve Holck - våbenskjold (coat of arms)
i 1. felt det adelige Holckske våben; 2. felt de Krabbers våben med tværbjelken; 3 felt det adelige Reventlowske våben; 4. felt slægten Skaves våben (et sølv-marekors i blåt felt).
På skjoldet 2 hjelme 1. med et blåt skjold, hvoraf opstår 7 røde faner; 2 med sorte vinger og derimellem to røde vesselhorn, hver med en hvid bjelke.
Bag skjoldet et gukldskæftet sværd og en rød fane lagt krydsvis. 
['Flere links'] 
235
Greve Holstein-Ledreborg - våbenskjold (coat of arms)
Greve Holstein-Ledreborg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
236
Greve Knuth af Knuthenborg - våbenskjold (coat of arms)
Greve Knuth af Knuthenborg - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
237
Greve Knuth-Winterfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Greve Knuth-Winterfeldt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
238
Greve Lerche II - våbenskjold (coat of arms)
Greve Lerche II - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt med grevekronet hjerteskjold, hvori de i adelsbrevet af 1660 fastsatte mærker, dog således, at lærkerne er fremstillede naturlig farvede. 1. og 4. felt et 5-grenet opretstående, rødt faldgitter i sølv (Levetzow); 2. og 3. felt et med fire guldmorgenstjerner besat sølvkastel, flankeret af tårne med fane i blåt (Krogh). På skjoldet tre grevekronede hjelme, den midterste bærende det Lercheske hjelmtegn, den (heraldisk) højre et liggende, udadvendt, halvt, rødt faldgitter foran fem naturlig farvede påfjer; den venstre en mellem to af blåt og sølv vekselvis delte vinger opspringende, halv, gulbrun mynde med guldhalsbånd. Skjoldholdere to tilbageseende, gulbrune mynder med guldhalsbånd. 
['Flere links'] 
239
Greve Moltke af Bregentved - våbenskjold (coat of arms)
Greve Moltke af Bregentved - våbenskjold (coat of arms)
 
 
240
Greve Moltke-Hvitfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Greve Moltke-Hvitfeldt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
241
Greve Petersdorff - våbenskjold (coat of arms)
Greve Petersdorff - våbenskjold (coat of arms)
 
 
242
Greve Putbus - våbenskjold (coat of arms)
Greve Putbus - våbenskjold (coat of arms)
 
 
243
Greve Rantzau til Rosenvold - våbenskjold (coat of arms)
Greve Rantzau til Rosenvold - våbenskjold (coat of arms)
 
 
244
Greve Reventlow af 1673 - våbenskjold (coat of arms)
Greve Reventlow af 1673 - våbenskjold (coat of arms)
det grevelige reventlowske vaaben af 1673. 
['Flere links'] 
245
Greve Reventlow af 1767 - våbenskjold (coat of arms)
Greve Reventlow af 1767 - våbenskjold (coat of arms)
det grevelige reventlouske vaaben af 1767 
['Flere links'] 
246
Greve Schack - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schack - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
247
Greve Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet beskrives således:
Skjoldet firdelt med blåt hjerteskjold, hvori fra venstre side kommende en harniskklædt arm, svingende en sølv-hammer. (Schaffalitzky). 1. felt et rødt oksehoved i guld (Reedtz), 2. en seksoddet guld-stjerne i blåt (Juel), 3. en blå lilje i sølv, 4. en blå mur med port i sølv.
På hjelmene: I. en krone mellem et sølv- og et blåt vesselhorn; II. en nedvendt blå pil mellem en guld- og en rød strudsfjer; III. en seksoddet guld-stjerne mellem en guld- og en blå vinge. Skjoldholdere: en vildmand med hævet kølle i højre hånd og en tilbageseende guldbevæbnet naturlig farvet ørn. 
 
248
Greve Scheel - våbenskjold (coat of arms)
Greve Scheel - våbenskjold (coat of arms)
Ved patent af 29. september 1721 optoges Christian Scheel til Estrup m.m. i den danske grevestand med følgende våben: Skjoldet tværdelt – 1º delt af sølv og rødt, 2º blåt – med blåt hjerteskjold, hvori to sølvsvaner, holdende en guldring mellem sig. - På skjoldet en grevekrone eller 3 grevekroner og med elleve traller forsynede hjelme II I III: I 2 sølvsvanehalse holdende en guldring (Skeel), II 2 til albuen blåklædte arme holdende en guldrammet blå skive (Brok, Erektors farfaders moder), III en påfjer mellem et af blåt og af sort og sølv skaktavlet delt, og et af sort og sølv skaktavlet og af rødt delt vesselhorn, hvert besat med 3 påfjer (Rosenkrantz, Erektors farmoder). - Skjoldholdere: to sølvsvaner, bidende i skjoldet. 
['Flere links'] 
249
Greve Schimmelmann af Lindenborg - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schimmelmann af Lindenborg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
250
Greve Schmettau - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schmettau - våbenskjold (coat of arms)
 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»