booksVelkommen til finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 701 til 744 fra 744     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 11 12 13 14 15

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
701
von Papenheim - våbenskjold (coat of arms)
von Papenheim - våbenskjold (coat of arms)
 
 
702
von Pentz - våbenskjold (coat of arms)
von Pentz - våbenskjold (coat of arms)
Slægten von Pentz fører en oprejst kronet, rød løve i sølv; på hjelmen to opstående, fra hinanden adskilte påfjer og to tværs over disse vandret lagte. Undertiden føres stave for enderne besatte med påspejl. 
['Flere links'] 
703
von Petersdorff - våbenskjold (coat of arms)
von Petersdorff - våbenskjold (coat of arms)
 
 
704
von Plessen - våbenskjold (coat of arms)
von Plessen - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
705
von Podewils - våbenskjold (coat of arms)
von Podewils - våbenskjold (coat of arms)
 
 
706
von Pultz - våbenskjold (coat of arms)
von Pultz - våbenskjold (coat of arms)
 
 
707
von Qualen - våbenskjold (coat of arms)
von Qualen - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
708
von Ramin - våbenskjold (coat of arms)
von Ramin - våbenskjold (coat of arms)
 
 
709
von Rathsamhausen - våbenskjold (coat of arms)
von Rathsamhausen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
710
von Restorff - våbenskjold (coat of arms)
von Restorff - våbenskjold (coat of arms)
en rød enhjørning, Restorff-våbnet findes i mange forskellige udgaver. 
 
711
von Rheder - våbenskjold (coat of arms)
von Rheder - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben; et delt af Rødt, hvori en halv guldbevæbnet hvid Enhjørning (fast paa Delingen) med Guld Halsbaand, og Sølv, deri en rød Ørneklo med en Ørnevinge; paa Hjelmen (kronet) en halv, hvid Enhjørning med Guld Halsbaand. 
 
712
von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein - våbenskjold (coat of arms)
von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein - våbenskjold (coat of arms)
 
 
713
von Schack - våbenskjold (coat of arms)
von Schack - våbenskjold (coat of arms)
Navnet Schack (Scacco) er oprindeligt et fornavn, der meget tidligt optræder i Nordtyskland, således med den i Helmolds Slavekrønike 1202 nævnte Scacco comes Thetmarciae. Som egennavn er det knyttet til den her omhandlede, til den ældste landsadel i Niedersachsen hørende adelige æt, der fører en lilje i skjoldet. Dette våbenmærke kendes allerede fra et 1231 af Heinricus og Eghehardus Scachingg i udstedt dokument, der findes i Statsarkivet i Hannover og er afbildet hosstående. Det senere tilkomne hjelmtegn er en sølv-lilje mellem to vekselvis af rødt og sølv delte vesselhorn. 
['Flere links'] 
714
von Scholten - våbenskjold (coat of arms)
von Scholten - våbenskjold (coat of arms)
firdelt med sølv hjerteskjold, hvori 3 grønne kløverblade (2,1); 1° en mod venstre skraat liggende afhugget tør gren i guld; 2° 3 sølv oksehoveder (2,1) i grønt; 3° en fyldt sølv kornsæk i rødt; 4° en rød krebs i guld. Paa hjelmen en jernklædt arm mellem to sølvvinger. Hjelmklædet guld, rødt og grønt. 
['Flere links'] 
715
von Schwerin - våbenskjold (coat of arms)
von Schwerin - våbenskjold (coat of arms)
slægten Schwerins stamvåben 
 
716
von Schönberg - våbenskjold (coat of arms)
von Schönberg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
717
von Sommerhielm - våbenskjold (coat of arms)
von Sommerhielm - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet tværdelt af blåt, hvori 3 hvide liljer og rødt, hvori en krone; på den kronede hjelm: en seksoddet guld stjerne mellem to jernklædte arme. 
 
718
von Speckhan - våbenskjold (coat of arms)
von Speckhan - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: Skjoldet firdelt med blaat Hjerteskjold, hvori en mod venstre gaaende kronet rød Hane med en Guldring i Næbet; 1. og 4. Felt: et firtindet Sølv Kastel i Rødt; i 2. og 3. en mod venstre skraastillet Hjelm med 5 vekselvis røde og hvide Plumager i Sølv. Hjelmen af Guld og prydet af en Krone med Perler. 
 
719
von Sperling - våbenskjold (coat of arms)
von Sperling - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Sperling, fører i Skjoldet 3 siddende Sølv Spurve (2, 1) i Blåt og på Hjelmen en Sølv Spurv, siddende indenfor fire i Kvadrat lagte brændende Fakler. 
['Flere links'] 
720
von Spiegel (Speil) - våbenskjold (coat of arms)
von Spiegel (Speil) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
721
von Stralendorff - Stammwappen, våbenskjold (coat of arms)
von Stralendorff - Stammwappen, våbenskjold (coat of arms)
 
 
722
von Stöcken - våbenskjold (coat of arms)
von Stöcken - våbenskjold (coat of arms)
25 Juni 1681 Vaabenbrev med Vaaben, som beskrives saaledes: I Skjoldet 2 gennem en Krone krydslagte Guld Fjervifter i rødt, ligeledes paa den kronede Hjelm. Fjerviften i Skjoldet er laant fra den til den holstenske Oldadel hørende Slægt Stake som Familien Stöcken, sikkert med Urette, hævdede at nedstamme fra. 
 
723
von Thienen - våbenskjold (coat of arms)
von Thienen - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
724
von Vieregg (von Vieregge, von Viereck) - våbenskjold (coat of arms)
von Vieregg (von Vieregge, von Viereck) - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
725
von Waldeck - våbenskjold (coat of arms)
von Waldeck - våbenskjold (coat of arms)
 
 
726
von Waldow - våbenskjold (coat of arms)
von Waldow - våbenskjold (coat of arms)
 
 
727
von Winterfeldt - våbenskjold (coat of arms)
von Winterfeldt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
728
von Württemberg - våbenskjold (coat of arms)
von Württemberg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
729
von Zepelin - våbenskjold (coat of arms)
von Zepelin - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
730
Væbner - våbenskjold (coat of arms)
Væbner - våbenskjold (coat of arms)
Skjold : I blåt en jernklædt væbnet arm.
Hjelmtegn : En jernklædt væbnet arm.
Gengivelse : Kgl. våbenmaler Ronny Andersen, 2010. 
 
731
Vædderhorn - våbenskjold (coat of arms)
Vædderhorn - våbenskjold (coat of arms)
PHT. 1980 side 53 ff., sakset fra en del af våbenfrisen i Ringsted Kirke, gengivet efter Søren Abildgaards tegning fra 1757, nu i Nationalmuseet. (Fotograferet af Nationalmuseet)
 
 
732
Walkendorff - våbenskjold (coat of arms)
Walkendorff - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
733
Walstorp - våbenskjold (coat of arms)
Walstorp - våbenskjold (coat of arms)
 
 
734
Wedel - våbenskjold (coat of arms)
Wedel - våbenskjold (coat of arms)
 
 
735
Wedel-Heinen, von Heinen - våbenskjold (coat of arms)
Wedel-Heinen, von Heinen - våbenskjold (coat of arms)
Vaabenet beskrives saaledes: Skjoldet firdelt, 1. og 4. delt af Sølv og Guld ved en med en grøn Krans belagt, af Blaat og Sort delt, ved Taskesnit dannet, opstaaende Spids, overskaaret af et blaat Skjoldhoved, hvori 3 Sølv Roser; 2. og 3. en oprejst, dobbelthalet rød Løve i Guld. Paa den kronede Hjelm samme Løve mellem 2 af Sort og Guld vekselvis delte Vinger, hver med en, med en Sølv Rose belagt blaa Skraabjelke. 
 
736
Wensin - våbenskjold (coat of arms)
Wensin - våbenskjold (coat of arms)
Familien Wensin tilhører en slægtsstamme, der mere end nogen anden inden for den ældste holstenske adel har afsat talrige forgreninger, og hvis fælles våbenmærke er et pilejern, snart vandret i skjoldet, snart opad- eller nedadvendt, og stundom skaktavlet. Dette skjoldmærke føres af familierne Borstel, vam Hagen, Krummenssee, Lasbeck, Muggesfelde, Skarpenberg, Slammerstorp, Tralau (Stokelet), Tzule, Wezenberg, en familie Wulff og Zecher. Et udvalg af deres Segl findes sammenstillet afbildet i C. J. Milde, Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck, Lübeck 1879, Tav. 12-13. 
 
737
Wessel - våbenskjold (coat of arms)
Wessel - våbenskjold (coat of arms)
 
 
738
Wibe II. - våbenskjold (coat of arms)
Wibe II. - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt af Guld og Rødt, i 1. og 4. Felt en fra Skjoldets udvendige Side af en blaa Sky kommende, nøgen Arm med et Skjold, af hvis Spids der lyser en Flamme, i 2. og 3. Felt en paa et Sølvbjerg staaende Sølv-Vibe. Hjelmen kronet med 2 Sølv-Vibevinger 
 
739
Wichfeld - våbenskjold (coat of arms)
Wichfeld - våbenskjold (coat of arms)
 
 
740
Wittorp - våbenskjold (coat of arms)
Wittorp - våbenskjold (coat of arms)
slægten Wittorps våben er en oprejst Sølv-kedelkrog i Blaat, paa Hjelmen to krydslagte Sølvkedelkroge. 
 
741
Wleugel - våbenskjold (coat of arms)
Wleugel - våbenskjold (coat of arms)
 
 
742
Wonsfleth (Wohnsfleth) - våbenskjold (coat of arms)
Wonsfleth (Wohnsfleth) - våbenskjold (coat of arms)
en hvid Bjørn med Guld Halsbaand i Blaat og paa Hjelmen en halv, hvid Bjørn. 
['Flere links'] 
743
Worm (Wurmb) - våbenskjold (coat of arms)
Worm (Wurmb) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Worm (Wurmb) førte i skjoldet en guld Lindorm i blåt, ligeledes på hjelmen. 
 
744
zu Solms-Braunfels - våbenskjold (coat of arms)
zu Solms-Braunfels - våbenskjold (coat of arms)
 
 

    «Forrige «1 ... 11 12 13 14 15