booksVelkommen til finnholbek.dk

Dokumenter


Match 151 til 200 fra 269     » Kun miniaturer

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
151
Maria Pasquale Santasilia
Maria Pasquale Santasilia
Name: Maria Pasquale Santasilia
Event: Nascita
Event Date: 17 Mag 1843
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Femmina
Father: Federico Santasilia
Mother: Teresa Attanasio
Certificate Number: 392
Digital Folder Number: 4906683
Image Number: 00214 
 
152
Maria Sofia Aurora Taddea Genzabella
Maria Sofia Aurora Taddea Genzabella
Event: Nascita
Event Date: 23 Ago 1849
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Femmina
Father: Gaetano Genzabella
Mother: Luisa Cobianchi
Certificate Number: 721
Digital Folder Number: 4906688
Image Number: 00339 
 
153
Maria Teresa Concetta Filomena Raffaela Genzabella
Maria Teresa Concetta Filomena Raffaela Genzabella
Event: Nascita
Event Date: 28 Dic 1838
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Femmina
Father: Signor Don Gaetano Genzabella
Mother: Signora Donna Luisa Cobianchi
Certificate Number: 983
Digital Folder Number: 4906679
Image Number: 1074 
 
154
Martine Andreas dødsannonce
Martine Andreas dødsannonce
 
 
155
Mette Axelsdatter Sehesteds begravelse
Mette Axelsdatter Sehesteds begravelse
Decembr. frue Mette Sehested
G: Hr. Steen Bille, 84 Aar, 6 Maaneder
2 uger og nogle dage gl: hun var
født paa Malmö Slot i Skaane
Aar 1654 d: 14. April, hun døde
paa Holmegaard d: 30. November 1738
Hendes Lig blev ført fra Olstrup
Kirke til Veiløe Kirke og der indsat
i aaben Begravelse 
 
156
Morten Munch
Morten Munch
Commercheraad Morten Munch fra Christianshafn
77 Aar gl.: død af ælde efter 6 ugers ... og .... udi ......... 
 
157
Nicola Di Bari Santasilia
Nicola Di Bari Santasilia
Event: Nascita
Event Date: 04 Apr 1834
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Maschio
Father: Federico Santasilia
Mother: Teresa Attanasio
Certificate Number: 283
Digital Folder Number: 4906676
Image Number: 1433 
 
158
Niels Liunge
Niels Liunge
dåbs-indførsel: Helligånd, Sokkelund, København, AO-opslag 107. 
 
159
Opstilling af slægten Santasilia
Opstilling af slægten Santasilia
af konsul Gert Holbek 1929 
 
160
Optegnelser om Familien Skeel
Optegnelser om Familien Skeel
 
 
161
Pallene Trolle Urnes dåb i Vejlby kirke 1711
Pallene Trolle Urnes dåb i Vejlby kirke 1711
Onsdagen 14. Oct. var Velbaarne Oberstleutenant Urnes
Jomfrue i Kirke, som tilforn, strax efter fødslen 2 Sept.
blef hiemmedøbt, og kaldet Pallena. Susc. Velb. Frøken Hel-
le Hellena Trolle paa Warbierg. Test. Baptismi Velb: Sigvard
Urne til Juelskof. Velb. Holcker Trolle til Randrup
i Jylland. Velbb. Frøken Holk paa Kiersgaard.

Tak til Asger Berg for hjælp med tydning. 
 
162
Peder Christiansen Helt, dåb i Vor Frue kirke 2. januar 1684
Peder Christiansen Helt, dåb i Vor Frue kirke 2. januar 1684
Ærbar og velfornemme ...and. Christian Pedersen Heldt, med sin hustru Dorothea Povelsdatter i Studiestræde, d(øbt) S(øn) k(aldet) Peder. F(addere): Sr. Gehejmeråd Wibe, Commercieråd Hans Nansen, Assessor Abraham Wust. Fru Anna Resens bar barnet. Fru Anne Vinding holder det over dåben. Kanen Jens Christenssøn på Studie:gaard. 
 
163
Peter Rasmussen og Helene Cathrine Carlsens bryllup
Peter Rasmussen og Helene Cathrine Carlsens bryllup
(1. kolonne)
Ao (=Anno) 1808
Copul.
2den Maij
1808

(2. kolonne)
d. 15de April indskrevne til Copulation
Peder Rasmussen Tømmd (Tømmermand) af 1ste
Comp. 1 Cl. (=Classe) No 101, separeret._
Foreviist en Kongel. Bevlling af 3die Julii
1807, at Ægteskabet imellem ham og Christiane
Lisbeth af Fredensborg maae være ophæved
og begge tilladt at indgaae nyt og andet
ægteskab. -
Helene Cathrine Carlsen, Pige:
Skudsmaal og Altergangs Beviis af Hr.
Klocker Lyster ved Hellig-Geistes Meenig-
hed datt. (=dateret) Kjbh. 14 April 1808 /

(3. kolonne)
Brudgommens Forlover
Carl Berg
Sergeant

Brudens Forlover
Johan Adolph.
Reebslager 4 Cl. No 1

Tak til Jørgen Thue Pedersen for hjælp med tydning 
 
164
PHT. 1980 side 54
PHT. 1980 side 54
 
 
165
Plantagenet Cousins page 50
Plantagenet Cousins page 50
Line 29 - Finn Holbek 
 
166
Plantagenet Cousins page 51
Plantagenet Cousins page 51
Line 29 - Finn Holbek 
 
167
postkort fra Schack-Eyber til Bille Hansen
postkort fra Schack-Eyber til Bille Hansen
 
 
168
Poul Liunge
Poul Liunge
dåbs-indførsel: 1743-1779, Helligånd, Sokkelund, København, AO-opslag 86. 
 
169
Raffaele Benedetto Vincenzo Annunziato Genzabella
Raffaele Benedetto Vincenzo Annunziato Genzabella
Event: Nascita
Event Date: 21 Mar 1847
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Maschio
Father: Gaetano Genzabella
Mother: Luisa Cobianchi
Certificate Number: 274
Digital Folder Number: 4906686
Image Number: 00364 
 
170
Rasmus Munch
Rasmus Munch
det 1. bryllup med Anne Kirstine Lindberg 
 
171
Rasmus Munch
Rasmus Munch
Begravelse d. 04 Sep. 1781 i Helligaandskirken 
 
172
Rebecha-Sophia Jonæsen
Rebecha-Sophia Jonæsen
dåb d. 4. marts 1700 Roskilde Domkirke 
 
173
Religion
Religion
 
 
174
Resen - Lauridsen stamtavle
Resen - Lauridsen stamtavle
stamtavle fra 1935 udarbejdet af Personalhistorisk Institut, som angiver kgl. strandinspektør Anders Poulsen Resen som søn af Poul Christensen Resen og Kirsten Jacobsdatter 
 
175
Salvatore Giovanni Giuseppe Luigi Francesco Di Paolo Ippolito Giacomo Genzabella
Salvatore Giovanni Giuseppe Luigi Francesco Di Paolo Ippolito Giacomo Genzabella
Event: Nascita
Event Date: 13 Ago 1834
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Maschio
Father: Gaetano Genzabella
Mother: Luisa Cobranchi
Certificate Number: 623
Digital Folder Number: 4093885
Image Number: 413 
 
176
side 1 af brev fra Holger Frederik Christian Skeel til det Danske Konsulat i Buenos Aires.
side 1 af brev fra Holger Frederik Christian Skeel til det Danske Konsulat i Buenos Aires.
 
 
177
side 2 af brev fra Holger Frederik Christian Skeel til det Danske Konsulat i Buenos Aires.
side 2 af brev fra Holger Frederik Christian Skeel til det Danske Konsulat i Buenos Aires.
 
 
178
Signor Marchese Don Andrea Maria Giuseppe Luigi Santasilia
Signor Marchese Don Andrea Maria Giuseppe Luigi Santasilia
Event: Nascita
Event Date: 03 Nov 1828
Event Place: Quartiere San Ferdinando, Napoli, Napoli, Italy
Gender: Maschio
Father: Giuseppe Santasilia
Mother: Luisa Lante
Certificate Number: 906
Digital Folder Number: 4906665
Image Number: 646 
 
179
Skibet 'Frederik VIII'
Skibet "Frederik VIII"
 
 
180
Slægten Bang af Vends Herred
Slægten Bang af Vends Herred
PHT. 1980 side 39 
 
181
Slægten Krognos
Slægten Krognos
Fra Lisbet Bryskes Vaabenbog 
 
182
Slægten Yde
Slægten Yde
 
 
183
Sognepræsterne i Faxe Sognekald efter reformationen (Tavle 1.)
Sognepræsterne i Faxe Sognekald efter reformationen (Tavle 1.)
I. Jörgen Olsen, før ham var Jacob der blev kalden til Roholte.
II. Christen Nielsen, Provst 1584, død 1591
III. Peter (Peder) Juel, død 1594
IV. Niels Christensen, død 1616
V. Hans Strangesen, død 1619
VI. Rasmus Svendsen, Provst i Faxe Herred, død 1645
VII. Niels Lauridsen Aagaard*
VII. Hans Andresen Schröder, kom til Faxe Kald 29 Juni 1646, død 1650*
IX. Hans Thomsen Rostrup, død 1670*
X. Didrik Hansen Bartsker, død Kyndelmissenat 1676
XI. Christen Olsen Bager (Bagger), Provst 1687, død 26. Feb. 1740*
XII. Jacob Holgersen Jacobæus, Provs 1720, død i Juni 1738*
XIII. Christian Frederik Jochumsen Nyholm, død 20 Juni 1739
XIV. Laurentius Michael Andersen Frölund, død Aug. 1753. 
 
184
Sophie Liunge
Sophie Liunge
dåbs-indførsel: 1728-1743, Helligånd, Sokkelund, København, AO-opslag 76. 
 
185
Sophus Peter Frederik <span class='notranslate'>de Skeels</span>, begravelse i Aaby kirkebog.
Sophus Peter Frederik de Skeels, begravelse i Aaby kirkebog.
Arkivalier online, 1814-1834, Åby, Kær, Ålborg, DK., opslag 153, nr. 13 
 
186
Stamtavle over den danske Familie Mackeprang indtil Slutningen af Aaret 1929
Stamtavle over den danske Familie Mackeprang indtil Slutningen af Aaret 1929
 
 
187
Stamtavle/invitation
Stamtavle/invitation
i anledningen af Hans og Elsebets Guldbryllup 20. november 1977. 
 
188
Susanna Catharina Friederike Wehrend, 1841-1903
Susanna Catharina Friederike Wehrend, 1841-1903
 
 
189
Sven Liunge
Sven Liunge
dåbs-indførsel: Helligånd, Sokkelund, København, AO-opslag 9. 
 
190
Sven Liunge
Sven Liunge
dåbs-indførsel: 1743-1779, Helligånd, Sokkelund, København, AO-opslag 28. 
 
191
Svend Nielssøn Stub og Anne Kirstine Ebbesdatters bryllup
Svend Nielssøn Stub og Anne Kirstine Ebbesdatters bryllup
Bryllups-indførsel: Vor Frue, Sokkelund, København, AO-opslag 9 
 
192
Søren Munk
Søren Munk
dåb d. 17. januar 1733 i Vor Frue Kirke, København

1733:
17. Løverdag - Sr* Hans Munch Iislands** Kiøbmand, paa Vandkonsten; h.H. (hans Hustru) Anne Ma-
rie Jonæsen, E.S.K. (En Søn Kaldet) SØREN. Fadd. Hr.Justitz Raad Jacobi paa Øster-
Gade; Assessor Lars Rasmusen, Brøgger i Farvegaden; Jens Rasmusen
Iislands Kiøbmand paa Nørregade. Marie Sophie, Henrich Lunds
Brøggers paa Christianshavn, b.B. (bar Barnet) Anne Christine, Rasmus Muchs
Brøggers paa Nørregade, Barnets Farbroders, h.d.o.D.(holdt det over Daaben) Barnets Mo-
ster Madslle*** Tabitta Jonæsen, hos Forældrene, h.C.H. (holdt Christen Huen).

*Seigneur
** der står egentlig "Jißlands" = Islands-Købmand ( også Islandsk Købmand); = især: købmand, der handler paa Island; (ikke nødvendigvis en islænding)
*** fork. for Mademoiselle

Tak til Jørgen Thue Pedersen for hjælp med tydning. 
 
193
Søren og Johanne Munks vielse
Søren og Johanne Munks vielse
1764:
Dito (= Novembr. d. 2. Fred(ag)
I Huuset
Sr. Søren Munch Revisor ved Post-Amtet ... u.K. (ungkarl)
Jomfrue Johanne Munch; hos hendes Fader Sr Rasmus
Munch Brøgger paa Nørre Gade, ved 6 sl. (ved 6 slet = klokken 6) 
 
194
Tabitta Jonæsen
Tabitta Jonæsen
dåb. d. 21 Dec. 1703 Roskilde Domkirke 
 
195
Telegram til Faxe fra Hass, 7. september 1883
Telegram til Faxe fra Hass, 7. september 1883
Baron Bille Brahe og Frue, Expresse (?) Faxe.
Følgende i (?) Dagens glade Begivenhed fremsende vi vore bedste Ønsker om en lys og lykkelig Fremtid for Brudeparret.
Dina - Frederik Jensen(?)
 
 
196
Telegram til Kjøbenhavn fra Alslev, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Alslev, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhavn.
En hjertelig Lykønskning sendes Brud og Brudgom
fra deres Venner paa Valdnæs. 
 
197
Telegram til Kjøbenhavn fra Bagenkop, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Bagenkop, 7. september 1883
Baron og Baronesse Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Modtag de hjerteligste Lykønskninger i Dagens Anledning.
fra Hanne og Christian Ahlefeldt. 
 
198
Telegram til Kjøbenhavn fra Bandholm, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Bandholm, 7. september 1883
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning til dem og deres Baronesse.
fra Agnes og Christian Kays 
 
199
Telegram til Kjøbenhavn fra Boserup, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Boserup, 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Mange hjertelige Lykønskninger til Brud og Brudgom
fra Agnes og Adolf Brockenhuus Schack 
 
200
Telegram til Kjøbenhavn fra Boskop (?), 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Boskop (?), 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De hjerteligste Hilsener og Lykønskninger sendes Brudeparret
fra tante Aase og Joachim 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»