finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 1 til 50 fra 749     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 3 4 5 ... 15» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Abildgaard - våbenskjold (coat of arms)
Abildgaard - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Abildgaard førte i sit våben: et flettet grønt gærde mellem 3 røde æbler i sølv, medens hjelmen prydes af 2 jernklædte arme, holdende et æble. 
['Flere links'] 
2
Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Den nulevende Slægt Adeler fører et firdelt skjold med hvidt hjerteskjold, hvori et orlogsskib for fulde sejl med åbne porte, udlagte stykker og flyvende røde "flagte" flag med hvidt kors, i 1. felt en halv guldbevæbnet sort ørn i sølv, i 2. en af en sky kommende blottet arm, holdende et afhugget tyrkerhoved på spidsen af en blottet kårde, i 3. et sølv-kastel med 9 kobberstykker i tre rader i sort, i 4, tre under hinanden liggende sølv-måner i blåt; på hjelmen syv galleigallioner, hver med en rød standart, hvori tre liggende sølv-måner, to foroven, een forneden, i den fjerde gallion en på en blå kugle stående fortuna "med sine farver". 
 
3
af Gyldenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
af Gyldenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Major af Infanteriet Christian Schousboe blev ved Patent af 11 Juli 1761 optaget i adelig Stand med Navnet af Gyldenfeldt og følgende Våben: Tværdelt, øverste Felt Guld, nederste Felt skraadelt fra Højre ved en med tre sorte Kugler belagt hvid Bjelke, foroven tre hvide Roser, 2, 1, i Blåt, forneden et Guld-Neg i Rødt; paa den kronede Hjelm fire Påfuglefjer mellem to af Guld og Blåt vekselvis delte Vesselhorn. Han havde andraget om at blive adlet med Navnet Gyldenstierne, fordi hans Hustru nedstammede fra denne "nu uddøde" Slægt. 
['Flere links'] 
4
Akeleye - våbenskjold (coat of arms)
Akeleye - våbenskjold (coat of arms)
Gammel adelsslægt fra Fyn, der har taget sit navn efter sit våben. 
 
5
Algudsen - våbenskjold (coat of arms)
Algudsen - våbenskjold (coat of arms)
En gammel Adelsslægt fra Langeland, af hvilken fjernere Linier har ført Navnene Bruun og Grim. 
 
6
alterkalk med Hardenbergs våben
alterkalk med Hardenbergs våben
tilsendt af Hans Nørgaard som skriver:
En alterkalk v. Svendborg Nicolai kirke bærer Hardenbergerne våben, se vedhæftede foto, jeg har fået af professor Kaare Lund Rasmussen. Jeg har budt ind på, at det er Mette Hardenberg, Markvard Rønnows enke, - "Fru Mette" havde en gård i Svendborg der svarede 8 skilling til Kalentegildet. I en anden jordeliste over Kalentegildet optræder samme sted på listen Eiler Rønnow (og ikke fru Mette). 
 
7
Anders Sørensen Vedels Bomærke - våbenskjold (coat of arms)
Anders Sørensen Vedels Bomærke - våbenskjold (coat of arms)
 
 
8
Andreu - våbenskjold (coat of arms)
Andreu - våbenskjold (coat of arms)
Heráldica Del Apellido Y Escudo De Armas De Andreu 
['Flere links'] 
9
Anker - våbenskjold (coat of arms)
Anker - våbenskjold (coat of arms)
 
 
10
Arenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Arenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Slægten bærer tilnavnet "de arrige Arenfeldter". 
['Flere links'] 
11
Aspenäsätten - våbenskjold (coat of arms)
Aspenäsätten - våbenskjold (coat of arms)
 
 
12
Baden - våbenskjold (coat of arms)
Baden - våbenskjold (coat of arms)
 
 
13
Bagge (af Jylland) - våbenskjold (coat of arms)
Bagge (af Jylland) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
14
Bagge af Holmegaard i Norge - våbenskjold (coat of arms)
Bagge af Holmegaard i Norge - våbenskjold (coat of arms)
 
 
15
Bagge af Söderby - våbenskjold (coat of arms)
Bagge af Söderby - våbenskjold (coat of arms)
Bagge af Söderby tillhörde de trehundra ätterna av tredje klassen vilka uppflyttades till andra klassen (nr 147). 
 
16
Ballester - Coat of arms
Ballester - Coat of arms
 
 
17
Bang - våbenskjold (coat of arms)
Bang - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
18
Bang af Jylland - våbenskjold (coat of arms)
Bang af Jylland - våbenskjold (coat of arms)
En i Jylland hjemmehørende adelsslægt, der førte samme skjoldemærke som de Arenfeld'er nemlig en flakt ørn, men på hjelmen to vesselhorn. 
 
19
Banner - Høeg - (Brune - Rød) - våbenskjold (coat of arms)
Banner - Høeg - (Brune - Rød) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Banner-Høeg førte et skjoldmærke skrådelt af rødt og sølv. 
['Flere links'] 
20
Bardenfleth - våbenskjold (coat of arms)
Bardenfleth - våbenskjold (coat of arms)
 
 
21
Barfod - våbenskjold (coat of arms)
Barfod - våbenskjold (coat of arms)
Våben: en bar fod i blåt felt og på hjelmen to korslagte hvide og blå bøffelhorn. 
 
22
Barfus - våbenskjold (coat of arms)
Barfus - våbenskjold (coat of arms)
 
 
23
Barnekow - våbenskjold (coat of arms)
Barnekow - våbenskjold (coat of arms)
en halv rød vædder i sølv felt og samme mærke på hjelmen mellem to hvide strudsfjer eller to påfuglefjer, hvilket våben første gang vides ført af den 1336 levende Markvard Barnekow. 
 
24
Baron Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Baron Adeler - våbenskjold (coat of arms)
 
 
25
Baron Berner-Schilden-Holsten - våbenskjold (coat of arms)
Baron Berner-Schilden-Holsten - våbenskjold (coat of arms)
 
 
26
Baron Bertouch-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
Baron Bertouch-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
 
 
27
Baron Blixen Finecke - våbenskjold (coat of arms)
Baron Blixen Finecke - våbenskjold (coat of arms)
 
 
28
Baron Buchwald-Brockdorff - våbenskjold (coat of arms)
Baron Buchwald-Brockdorff - våbenskjold (coat of arms)
Ludolph Frederik Buchwald-Brockdorf fik den 26. maj 1784 bevilling til at føre titel af Baron og navnet "Buchwald-Brockdorf". 
 
29
Baron Holck - våbenskjold (coat of arms)
Baron Holck - våbenskjold (coat of arms)
Generalmajor Eiler Holck blev 1671 ophøjet i friherrelig Stand.— Vaaben: Firdelt Skjold med Sølv-Hjerteskjold, hvori Slægtvaabenet; Hovedskjoldets 1. og 4. Felt Sølv, deri 7 gennem en Krone stukne røde Standarter; 2. og 3. Felt Guld, deri en oprejst kronet Løve læggende sin ene Forlab paa en Metalkanon med tilhørende Lavet. Paa Skjoldet en friherrelig Krone. Skjoldholdere to Vildmænd i to Palmegrene, sammenbundne med en blaa Sløjfe. 
['Flere links'] 
30
Baron Høeg, Friherre af Høegholm - våbenskjold (coat of arms)
Baron Høeg, Friherre af Høegholm - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben, der viser et af to Palmegrene omgivet, firdelt Hovedskjold; i 1. og 4. Felt hans Frues, de Trollers Vaabenmærke, i 3. og 4. hans mødrene, de Juulers; i Hjerteskjoldet hans fædrene Vaaben; over Skjoldet en syv-takket Krone. 
 
31
Baron Juel 1672 - våbenskjold (coat of arms)
Baron Juel 1672 - våbenskjold (coat of arms)
 
 
32
Baron Juel 1680 - våbenskjold (coat of arms)
Baron Juel 1680 - våbenskjold (coat of arms)
 
 
33
Baron Knuth af Christiansdal - våbenskjold (coat of arms)
Baron Knuth af Christiansdal - våbenskjold (coat of arms)
 
 
34
Baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
35
Baron Kaas-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
Baron Kaas-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
 
 
36
Baron Lehn - våbenskjold (coat of arms)
Baron Lehn - våbenskjold (coat of arms)
 
 
37
Baron Løvenskiold - våbenskjold (coat of arms)
Baron Løvenskiold - våbenskjold (coat of arms)
et friherrekronet blaat Hjerteskjold, hvori en oprejst Sølv Løve (Løvenskiold); 1° og 4° firdelt i rødt, hvori en Hjelm med 3 Guld Fjer, og Guld, hvori et voksende grønt Laurbærtræ (Familien Numsen) 2° og 3° en Sølv højre Skraabjælke mellem 2 skraat mod højre opstigende Sølv Løver i rødt (omgivet af en smal Guld Rand) (Familien von Ingenhaven). Over Skjoldet en Friherrekrone eller 2 friherrekronede Hjelme med 7 Traller; I en halv Sølv Løve (Løvenskiold), II 5 krydslagte røde Faner med et Sølvkors (Familien Numsen). Skjoldholdere: to tilbageseende naturligt farvede Løver. 
 
38
Baron Reedtz-Thott - våbenskjold (coat of arms)
Baron Reedtz-Thott - våbenskjold (coat of arms)
 
 
39
Baron Rodsteen - våbenskjold (coat of arms)
Baron Rodsteen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
40
Baron Rosenkrantz af Egholm - våbenskjold (coat of arms)
Baron Rosenkrantz af Egholm - våbenskjold (coat of arms)
 
 
41
Baron Rosenkrantz af Rosenlund - våbenskjold (coat of arms)
Baron Rosenkrantz af Rosenlund - våbenskjold (coat of arms)
 
 
42
Baron Rosenkrantz af Villestrup - våbenskjold (coat of arms)
Baron Rosenkrantz af Villestrup - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
43
Baron Schubart - våbenskjold (coat of arms)
Baron Schubart - våbenskjold (coat of arms)
Det oprindelige våben viser vildmanden med nedadvendt kølle. 
 
44
Baron Stampe - våbenskjold (coat of arms)
Baron Stampe - våbenskjold (coat of arms)
 
 
45
Baron Stampe-Charisius - våbenskjold (coat of arms)
Baron Stampe-Charisius - våbenskjold (coat of arms)
 
 
46
Baron Wedell-Neergaard - våbenskjold (coat of arms)
Baron Wedell-Neergaard - våbenskjold (coat of arms)
 
 
47
Baron Zytphen-Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Baron Zytphen-Adeler - våbenskjold (coat of arms)
 
 
48
Baronesse Rosenkrantz-Huitfeldt - våbenskjold (coat of arms)
Baronesse Rosenkrantz-Huitfeldt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
49
Barsebek - våbenskjold (coat of arms)
Barsebek - våbenskjold (coat of arms)
Våben; efter de opbevarede sigiler er det en skråstående aborre i skjoldet og en lignende på hjelmen foran to påfuglefjer. 
 
50
Basse (Gamle) - våbenskjold (coat of arms)
Basse (Gamle) - våbenskjold (coat of arms)
"De gamle Basse'r" førte et afhugget sort vildbassehoved med en guld-huggetand i sølv-felt og på hjelmen et grønt træ mellem to siddende røde egern. 
 

    1 2 3 4 5 ... 15» Næste»