finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 101 til 150 fra 750     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
101
Bydelsbak af Bregentved - våbenskjold (coat of arms)
Bydelsbak af Bregentved - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Bydelsbak af Bregentved førte et rødt vædderhorn i sølv-felt, og et vædderhorn på hjelmen 
 
102
Bydelsbak af Torbenfeld - våbenskjold (coat of arms)
Bydelsbak af Torbenfeld - våbenskjold (coat of arms)
Slægten førte et af sølv og rødt tværdelt Skjold med to røde liljer i øverste felt, på hjelmen to oprejste hvide hunde med gyldne halsbånd, holdende en rød Lilje. 
 
103
Bøistrup - våbenskjold (coat of arms)
Bøistrup - våbenskjold (coat of arms)
Våben; et delt skjold, 1. felt blåt, 2. delt og fire gange tværdelt af blåt og sølv, på hjelmen to af blåt og sølv delte vesselhorn. 
 
104
Bølle - våbenskjold (coat of arms)
Bølle - våbenskjold (coat of arms)
fire sølv-bølger i blåt felt og to sølv-vinger på hjelmen. 
 
105
Børialsen - våbenskjold (coat of arms)
Børialsen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
106
Baad af Fyn - våbenskjold (coat of arms)
Baad af Fyn - våbenskjold (coat of arms)
Efter en gammel, sikkert urigtig Tradition førte denne Slægt oprindelig samme Vaaben som Den svenske Æt Baad, men maatte som en Straf forandre sit Vaaben. 
 
107
Baad af Halland - våbenskjold (coat of arms)
Baad af Halland - våbenskjold (coat of arms)
Kendes i Sverige under navnet: Tyrhoved, Tjurhuved, Tjurhufvud
 
 
108
Caetani - våbenskjold (coat of arms)
Caetani - våbenskjold (coat of arms)
 
 
109
Carafa - våbenskjold, Stemma (coat of arms)
Carafa - våbenskjold, Stemma (coat of arms)
 
 
110
Castenschiold - våbenskjold (coat of arms)
Castenschiold - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
111
Castonier - våbenskjold (coat of arms)
Castonier - våbenskjold (coat of arms)
et ved blaat udvidet Kors af Guld, Rødt, Blaat og Guld firdelt Skjold, i det røde Felt en seksoddet Guld Stjerne, paa Hjelmen en Sølv Due med en Guldring i Næbbet mellem to Sølv Vesselhorn. 
 
112
Cederfeld - våbenskjold (coat of arms)
Cederfeld - våbenskjold (coat of arms)
 
 
113
Charisius - våbenskjold (coat of arms)
Charisius - våbenskjold (coat of arms)
Peder Charisius til Palstrup optoges 28 Marts 1659 i Adelsstanden med følgende Vaaben: En af en Sølv Slange omslynget Guld-Pille, der foroven bærer en Guld Lilje i rødt. Paa den kronede Hjelm: en Guld-Pille bærende foroven en Guld-Lilje. 
 
114
Christiane af Slesvig og Holsten - våbenskjold (coat of arms)
Christiane af Slesvig og Holsten - våbenskjold (coat of arms)
Firdelt ved et Sølv-Kors belagt med et kronet firdelt Hjerteskjold, hvori (Lange-) Munk (mødrene), Marsvin (mormødrene), Lykke (Moders farmødrene) og Gyldenstierne (Moders mormødrene); 1° og 4° en indadvendt oprejst kronet Guld-Løve i blaat, 2° og 3° en indadvendt oprejst kronet Sølv-Løve i rødt. 4 Hjelme: III, I, II, IV: I. (Lange-) Munk, II. Marsvin, III. Lykke, IV. Gyldenstierne. 
 
115
coat of arms - Steeg II.
coat of arms - Steeg II.
Margrethe Steegs sigil,fører Hjortevir, og er som det ses meget ulig Steeg-slægtens våben. Det tyder på at hendes far måske var af "Saltensee af Tystofte" (eller en gren af Hvideslægten), og at Steeg-navnet stammer fra mødrende side. 
 
116
Coat of arms - Våbenskjold
Coat of arms - Våbenskjold
Slægtvåben, Slægtsvåben, Våbenmærke etc. Oprindeligt et mærke på skjoldet så man kunne kende forskel på venner og fjender på slagmarken. Mærket har også været vigtig som "Sigil" (= Segl, signatur, underskrift). De fleste våbentegninger i denne samling er fra de første årgange af Danmarks Adels Aarbog (1884-1917) v. arkivar Anders Thiset (1850-1917). 
 
117
Coat of arms of the House of Hijar
Coat of arms of the House of Hijar
 
 
118
Constantin Marselis - våbenskjold (coat of arms)
Constantin Marselis - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: Firdelt med Sølv Hjerteskjold, hvori et rødt Taarn. I 1. Felt under en Guld Krone 2 kryslagte Sølv Kanoner i Blaat; i 2. en af en kronet Guld Slange kronet Sølv Pilar i Rødt; 3. Felt en jernklædt mand med Guld-Skjold i rødt, i 4. Felt et jagthorn i rødt. På Skjoldet, der holdes af 2 Guld Løver, en friherrekrone 
 
119
Danmark - våbenskjold (coat of arms)
Danmark - våbenskjold (coat of arms)
 
 
120
Dannemand - våbenskjold (coat of arms)
Dannemand - våbenskjold (coat of arms)
 
 
121
Danneskiold-Samsøe - våbenskjold (coat of arms)
Danneskiold-Samsøe - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
122
de Afflitto - våbenskjold (coat of arms)
de Afflitto - våbenskjold (coat of arms)
 
 
123
de Albertin - våbenskjold (coat of arms)
de Albertin - våbenskjold (coat of arms)
 
 
124
de Falsen baron af Zythpen-Adeler - våbenskjold (coat of arms)
de Falsen baron af Zythpen-Adeler - våbenskjold (coat of arms)
 
 
125
de Fædder - våbenskjold (coat of arms)
de Fædder - våbenskjold (coat of arms)
Våben: Skjoldet delt, i 2. Felt en af en kronet, hvid Slange omslynget gylden Pille, bærende en Guldlilje i Rødt; i 1. Felt en på grøn Jord stående hvid Struds i Blåt; på Hjelmen tre hvide Strudsfjer 
 
126
de Hemmer - våbenskjold (coat of arms)
de Hemmer - våbenskjold (coat of arms)
de Hemmers våben fra sølvbæger dateret 1704, som sandsynligvis har tilhørt kancellisekretær Georg Jørgen de Hemmer (1664-1724) 
 
127
de Hofman - våbenskjold (coat of arms)
de Hofman - våbenskjold (coat of arms)
 
 
128
de Joinville - våbenskjold (coat of arms)
de Joinville - våbenskjold (coat of arms)
 
 
129
de Klauman - våbenskjold (coat of arms)
de Klauman - våbenskjold (coat of arms)
 
 
130
de Leth af Vosborg - våbenskjold (coat of arms)
de Leth af Vosborg - våbenskjold (coat of arms)
Niels Leth til Store Vosborg blev 30 Jan. 1708 optaget i Adelstanden med hosstaaende Vaaben, der i Adelsbrevet beskrives saaledes: „Skjoldet er delt udi fire Dele, hvoraf det første og det sidste Kvarter ere af Guld, hvorudi springer en blaa Løve, udi det andet og tredie Kvarter staaer en rød Pille udi en Sølv-Grund. Oven paa Skjoldet staaer en aaben adelig Turnerhjelm, af hvis Spidse en blaa Løve med Forbenene opspringer".
Denne Slægt, der paa Mandslinien uddøde 1845, maa ei forvexles med den endnu blomstrende Slægt af samme Navn. 
 
131
de Lichtenberg - våbenskjold (coat of arms)
de Lichtenberg - våbenskjold (coat of arms)
Våben: Et af rødt og blåt firdelt skjold, i 1. og 4. felt: et hvidt bjerg med opstigende lue, i 2. og 3. felt: en tiltagende guld-måne mellem to seksoddede guld-stjerner: på den kronede hjelm et brændende lys mellem to hvide vinger, hver belagt med en seksoddet guld-stjerne. 
 
132
de Linde - våbenskjold (coat of arms)
de Linde - våbenskjold (coat of arms)
 
 
133
de Løvenørn - våbenskjold (coat of arms)
de Løvenørn - våbenskjold (coat of arms)
 
 
134
de Mylius - våbenskjold (coat of arms)
de Mylius - våbenskjold (coat of arms)
 
 
135
de Roepstorff - våbenskjold (coat of arms)
de Roepstorff - våbenskjold (coat of arms)
 
 
136
de Roklenge - våbenskjold (coat of arms)
de Roklenge - våbenskjold (coat of arms)
 
 
137
de Seréne d'Acqueria - våbenskjold (coat of arms)
de Seréne d'Acqueria - våbenskjold (coat of arms)
En naturlig farvet Sirene i Sølv, ledsaget paa hver Side af et rødt, aabent Taarn med blaa Tinder ; Skjoldholdere to Løver ; paa Hjelmen en opspringende Sølv-Løve. 
 
138
Dosenrode - våbenskjold (coat of arms)
Dosenrode - våbenskjold (coat of arms)
 
 
139
Dotting - våbenskjold (coat of arms)
Dotting - våbenskjold (coat of arms)
Tilnavnet skrives også: Dode, Dodek, Dodiche og Dötting. 
 
140
Drefeld - (Trefeld) - våbenskjold (coat of arms)
Drefeld - (Trefeld) - våbenskjold (coat of arms)
Drefeld'erne er en gammel skånsk slægt, der førte et tværdelt skjold, hvis øverste felt var delt af rødt og sølv, nederste blåt, på hjelmen to vesselhorn, henholdsvis delte af rødt og sølv og af sølv og blåt. 
 
141
Dresselberg - våbenskjold (coat of arms)
Dresselberg - våbenskjold (coat of arms)
Dresselberg-Vaabnet var i blaat Felt en grøn Egestub med to Guld-Agern, paa Hjelmen otte vexelvis blaa og grønne Paafuglefjer 
 
142
Due - Glob - våbenskjold (coat of arms)
Due - Glob - våbenskjold (coat of arms)
en sort ørn i rødt felt, på hjelmen to væbnede arme holdende en kårde og en rosenkrans. 
['Flere links'] 
143
Due (af Ølstedgaard) - våbenskjold (coat of arms)
Due (af Ølstedgaard) - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet var tre hvide duer i blåt felt og en hvid due på hjelmen. 
 
144
Due (Taube) - våbenskjold (coat of arms)
Due (Taube) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
145
Due af Faurholm - våbenskjold (coat of arms)
Due af Faurholm - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Due af Faurholm førte i sit våben tre pilespidser, og på hjelmen en med nagler besat Mur. 
 
146
Dyre - våbenskjold (coat of arms)
Dyre - våbenskjold (coat of arms)
Våben: to hvide vesselhorn i blåt felt og samme mærke på hjelmen 
['Flere links'] 
147
Daa - våbenskjold (coat of arms)
Daa - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle, formentlig fra Sønderjylland stammende slægt førte en skråtstående rød tretindet mur i blåt felt, på hjelmen to af rødt og blåt delte vesselhorn, som i det 16. århundrede udstyrede med den ikke ualmindelige prydelse af tre påfuglefjer og en mellem hornene opstående påfuglefjer; disse fjer findes ikke i de ældre segl. På grund af våbnenes lighed antages den at være beslægtet med familierne Reventlow, Galskyt (Kaas) og Rudbek, men forbindelsen med disse slægter kan ikke eftervises. Slægtens medlemmer har kaldt sig Daa så længe den har været kendt. Den uddøde 1712 på mandesiden med generalmajor Gregers Daa til Hald. 
['Flere links'] 
148
Eberstein - våbenskjold (coat of arms)
Eberstein - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
149
Eiler Grubbe - våbenskjold (coat of arms)
Eiler Grubbe - våbenskjold (coat of arms)
Eiler Grubbes våben på den forreste kirkebænk i Kongsted Kirke. 
 
150
Ely - våbenskjold (coat of arms)
Ely - våbenskjold (coat of arms)
Vaabenet viser en rød Bjelke i en blaa Strøm; Hjelmen kronet og om Vaabenet en rød Kappe. 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Næste»