finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 251 til 300 fra 751     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
251
Greve Schmettau - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schmettau - våbenskjold (coat of arms)
 
 
252
Greve Schulin - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schulin - våbenskjold (coat of arms)
 
 
253
Greve Schulin-Zeuthen - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schulin-Zeuthen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
254
Greve Trampe - våbenskjold (coat of arms)
Greve Trampe - våbenskjold (coat of arms)
Slægtens oprindelige våben er det som første felt i det rigsgrevelige og grevelige våben førte hjortehovede.
Ved naturalisationspatent af 26. juli 1743 for den under 15. marts 1736 i rigsgrevelig stand optagne generalmajor Philip Detlev von Trampe fastsattes følgende våben for greverne Trampe: Skjoldet delt af blåt, hvori et mod venstre vendt afhugget guld hjortehovede og hals, og sølv, hvori en på grøn jord stående oprejst kronet rød løve, holdende en opretstående rød springstok. - 2 kronede hjelme: I et afhugget guld hjortehovede som i skjoldet, II en kronet sort ørn. Skjoldholdere: 2 i løvehud klædte vildmænd med nedvendt kølle.

(Nb. for de ikke-grevelige gælder kun venstre side med hjorten). 
['Flere links'] 
255
Greve Wedel-Frijs - våbenskjold (coat of arms)
Greve Wedel-Frijs - våbenskjold (coat of arms)
 
 
256
Greve Wedel-Jarlsberg - våbenskjold (coat of arms)
Greve Wedel-Jarlsberg - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
257
Greve Wedell-Wedelsborg - våbenskjold (coat of arms)
Greve Wedell-Wedelsborg - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
258
Grevenkop-Castenskiold - våbenskjold (coat of arms)
Grevenkop-Castenskiold - våbenskjold (coat of arms)
 
 
259
Grevens Stol i Faxe Kirke
Grevens Stol i Faxe Kirke
Topstykket af egetræ er fra 1772 og bærer familierne Rosenkrantz og Juuls våbenskjolde. 
 
260
Grevskabet Bregentved af 1750 - våbenskjold (coat of arms)
Grevskabet Bregentved af 1750 - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
261
Grib - våbenskjold (coat of arms)
Grib - våbenskjold (coat of arms)
 
 
262
Griis af Nordrup - våbenskjold (coat of arms)
Griis af Nordrup - våbenskjold (coat of arms)
 
 
263
Griis af Slette - våbenskjold (coat of arms)
Griis af Slette - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet angives at være et sort gående vildsvin i sølv-felt, på hjelmen et halvt svin; således førtes det af Palle Griis 1580 (jvf. hosstående afbildning), hvorimod Palle Griis' sigil fra 1561 viser et skjold med kun et halvt svin, altså samme mærke, som førtes af en på Lolland bosat gammel slægt Griis. 
 
264
Grubbe - våbenskjold (coat of arms)
Grubbe - våbenskjold (coat of arms)
Grubbe'rnes ældgamle slægtsvåben kendes fra det 13. århhundrede; det viser i sølv-felt to og en halv, senere tre fra skjoldets siderand udgående og dette gennemskærende røde spidser, på hjelmen to vesselhorn med samme mærke. Den hosstående afbildning er nærmest udført efter hr. Peder Jensens sigil ca. 1360, der dog har hjelmens vesselhorn besat med 3 påfuglefjer og en fjer imellem hornene.
På nær farverne stemmer det nøje overens med slægten Ulfstands, men heraf tør der næppe sluttes til en fælles oprindelse, da sidstnævnte slægt med nogen sandsynlighed hidleder sin herkomst fra en tysk slægt Minckwitz. 
['Flere links'] 
265
Grubendal - våbenskjold (coat of arms)
Grubendal - våbenskjold (coat of arms)
førte i sit våben to krydslagte, af sort og sølv skaktavlede skråbjælker i guld-felt. Slægtens hjelmtegn synes efter sigillerne at måtte opfattes som to påfuglefjer, ikke som to ørnekløer, og mellem disse fjer ses intet kryds. Derimod har et enkelt sigil ganske samme figur på hjelmen som i skjoldet. 
 
266
Grüner - våbenskjold (coat of arms)
Grüner - våbenskjold (coat of arms)
 
 
267
Grøn - våbenskjold (coat of arms)
Grøn - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle jyske slægt førte i sit våben en af tre hvide floder opspringende grå ulv i blåt felt, på hjelmen en halv ulv. 
 
268
Gyldenhorn - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenhorn - våbenskjold (coat of arms)
 
 
269
Gyldenkrone (Güldenkrone) - Baron af Wilhelmsborg - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenkrone (Güldenkrone) - Baron af Wilhelmsborg - våbenskjold (coat of arms)
firdelt med sølv hjerteskjold, hvori et rødt tårn; i 1. felt under en guld krone 2 krydslagte guld kanoner i blåt; i 2. en halv guldtømmet af en vidiekurv opspringende sort hest i guld; i 3. en opadvendende blå måne mellem 3 seksoddede blå stjerner (1, 2) i guld; i 4. en mod højre skråtstående sølv gjedde i blåt. Skjoldet friherrekronet. Skjoldholdere: to vildmænd med nedadvendte køller. 
['Flere links'] 
270
Gyldenløve (af Norge) - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenløve (af Norge) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
271
Gyldenløve I. - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenløve I. - våbenskjold (coat of arms)
 
 
272
Gyldenløve II. - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenløve II. - våbenskjold (coat of arms)
 
 
273
Gyldensparre - våbenskjold (coat of arms)
Gyldensparre - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: i Skjoldets 1. og 4. Felt tre over hverandre stillede, svævende Guld Sparrer i Rødt; i 2. og 3. Felt en af Vand opstaaende Sølv Løve med et Sølv Anker i højre Forpote; paa Hjelmen en kronet Sølv Leopard, holdende foran sig et rødt Skjold, hvori tre svævende Guld Sparrer. 
 
274
Gyldenstierne - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenstierne - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Gyldenstierne, en af Danmarks ældste, navnkundigste og mægtigste adelsætter, har taget navn efter sit talende skjoldmærke, en syvoddet guldstjerne i blåt; hjelmtegnet viser to, stundum jernklædte arme, der holder et guldrandet, blåt spejl, besat med 7 påfuglefjer.
Slægtens mærke peger på fælles oprindelse med Hvide, Pors og andre jydske ætter. 
['Flere links'] 
275
Gyllenmåne - våbenskjold (coat of arms)
Gyllenmåne - våbenskjold (coat of arms)
Högsjögårdssläkten 
 
276
Gyllenstierna af Lundholm - våbenskjold (coat of arms)
Gyllenstierna af Lundholm - våbenskjold (coat of arms)
 
 
277
Güntersberg, Gyntersberg, Güntelberg, Gyntelberg - våbenskjold (coat of arms)
Güntersberg, Gyntersberg, Güntelberg, Gyntelberg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
278
Gyrstinge - våbenskjold (coat of arms)
Gyrstinge - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Gyrstinges våben; i sølv-felt tre regnbuer, hver delt af rødt, gult og blåt, ledsagede foroven af to blå pileodder; på hjelmen to røde vesselhorn, hvert besat med en blå pileod. 
 
279
Gøye - våbenskjold (coat of arms)
Gøye - våbenskjold (coat of arms)
Denne slægt "de stolte Gøyer" hører til de ældste og mest ansete af den danske adel, - våbnet; i et blåt felt tre sølv-ibskaller på skrå, på hjelmen to ibskaller, hver besat med seks påfuglefjer. 
['Flere links'] 
280
Gaas - våbenskjold (coat of arms)
Gaas - våbenskjold (coat of arms)
våben: 3 hvide gæs (2,1) i rødt felt og på hjelmen en hvid gås mellem to af rødt og hvidt delte vesselhorn 
 
281
Hak - våbenskjold (coat of arms)
Hak - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et fra alle hjørner skrådelt skjold af sort og sølv, på hjelmen 13 eller 11 vekselvis sorte og hvide faner. 
 
282
Halvbjørn - våbenskjold (coat of arms)
Halvbjørn - våbenskjold (coat of arms)
Våben: en halv bjørn i et blåt felt. 
 
283
Halvegge - våbenskjold (coat of arms)
Halvegge - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle sjællandske slægts våben beskrives som et guldkryds i blåt felt og samme mærke på hjelmen imellem to blå Vinger, dog viser slægtens sigiller, at mærket Ikke er et kryds, men to mod hinanden satte stormhuer, der i Jep Halvegges sigil 1387 er stillede på skrå fra venstre hjørne men i Evert Halvegges sigil 1427 bjælkevis, hvorimod den hosstående afbildning, hvis hjelmtegn er to vesselhorn, er udført efter den yngre Jep Halvegges sigil 1457. 
 
284
Halvegge (væbnet arm) - våbenskjold (coat of arms)
Halvegge (væbnet arm) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
285
Handingmand, Rosensværd, Hartgenger - våbenskjold (coat of arms)
Handingmand, Rosensværd, Hartgenger - våbenskjold (coat of arms)
 
 
286
Harbou - våbenskjold (coat of arms)
Harbou - våbenskjold (coat of arms)
Våben: en seksoddet hvid stjerne over tre hvide bølger i blåt felt, på hjelmen to jomfruarme, den ene blå, den anden grøn, holdende en seksoddet hvid stjerne. 
['Flere links'] 
287
Hardenberg - våbenskjold (coat of arms)
Hardenberg - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et hvidt ulvehoved i blåt felt, samme mærke på hjelmen, somme tider over en krone, andre gange mellem to vesselhorn. 
 
288
Hardenberg-Reventlow - våbenskjold (coat of arms)
Hardenberg-Reventlow - våbenskjold (coat of arms)
 
 
289
Hartvigsen - våbenskjold (coat of arms)
Hartvigsen - våbenskjold (coat of arms)
Denne slægt førte til våben et tværdelt skjold, 1. felt en rød jødehue med gult opslag i blåt; 2. felt skaktavlet af rødt og blåt; på hjelmen syv påfuglefjer. Farverne angives dog forskelligt og hjelmtegnet også som otte vekselvis røde og hvide strudsfjer eller to af blåt og rødt delte vesselhorn. Den vedføjede afbildning er udført efter Jørgen Hartvigsens våben i Lothar Walters stambog, der er kopieret af Klevenfeldt. 
 
290
Has (Grim) - våbenskjold (coat of arms)
Has (Grim) - våbenskjold (coat of arms)
Våben, et af sort og sølv delt Skjold, på hjelmen et sølv- og et sort vesselhorn (jvf. hosstående, efter det af hr. Knud Truidsen 1483 førte sigil. 
 
291
Hase - våbenskjold (coat of arms)
Hase - våbenskjold (coat of arms)
Den oprindelige slægt af dette navn har formodentligt taget navn efter sit våben, som var en springende guld-hare i blåt felt, på hjelmen to under et grønt træ siddende guld-harer; et andet hjeltegn, fem strudsfjer, hvoraf 1. er sølv, 2. og 5. guld, 3. og 4. blå, angives i adels-leksikonnet. 
 
292
Hauch - våbenskjold (coat of arms)
Hauch - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben, som i det tværdelte Skjold viser i 1. Felt en flyvefærdig Guld Ørn i Blaat, i 2. Felt 3 røde Hjerter (2, l) i Sølv; paa den kronede Hjelm en flyvefærdig Guld Ørn. 
['Flere links'] 
293
Hausmann - våbenskjold (coat of arms)
Hausmann - våbenskjold (coat of arms)
 
 
294
Haxthausen - våbenskjold (coat of arms)
Haxthausen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
295
Heesten (Heest) - våbenskjold (coat of arms)
Heesten (Heest) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
296
Hegermann-Lindencrone - våbenskjold (coat of arms)
Hegermann-Lindencrone - våbenskjold (coat of arms)
Slægtens våben viser et firdelt hovedskjold med kronet guld hjerteskjold, hvori på en grøn bakke en mod venstre vendt hejre med en kugle i venstre klo; 1. og 4. felt to krydslagte afhugne grønne lindetræer under en krone i sølv; 2. og 3. felt skrådelt fra venstre af blåt og guld, deri en oprejst løve af modsat farve; på den kronede hjelm et blåt tårn mellem to sølv vinger.
Skjoldholdere: en guld løve og en sort grif, begge tilbageseende. 
 
297
Heidersdorf - våbenskjold (coat of arms)
Heidersdorf - våbenskjold (coat of arms)
Det anvendte våben er udført nærmest efter Reinhold Heidersdorfs Sigil fra 1623. Det angives i tyske kilder at være en sort plante med tre blade og tre rødder i sølvfelt, men i danske et grønt egetræ i sølvfelt og samme mærke på hjelmen mellem to sorte vesselhorn, hver belagt med en guldbjælke. 
 
298
Herren von Günterrode - våbenskjold (coat of arms)
Herren von Günterrode - våbenskjold (coat of arms)
 
 
299
Hoecken - våbenskjold (coat of arms)
Hoecken - våbenskjold (coat of arms)
en halv rød Buk i Sølv-Felt og samme Mærke paa den kronede Hjelm. 
 
300
Hoff - våbenskjold (coat of arms)
Hoff - våbenskjold (coat of arms)
 
 

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Næste»