Velkommen til finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 401 til 450 fra 738     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
401
Moth - våbenskjold (coat of arms)
Moth - våbenskjold (coat of arms)
 
 
402
Mowat / Movat - våbenskjold (coat of arms)
Mowat / Movat - våbenskjold (coat of arms)
 
 
403
Mule - våbenskjold (coat of arms)
Mule - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
404
Mule af Falkendal, Portmand og Degn - våbenskjold (coat of arms)
Mule af Falkendal, Portmand og Degn - våbenskjold (coat of arms)
våben: to krydslagte, sorte, guldbevæbnede ørnekløer i guld-felt og samme mærke på hjelmen. 
 
405
Mule af Kjærstrup - våbenskjold (coat of arms)
Mule af Kjærstrup - våbenskjold (coat of arms)
Denne for længst uddøde slægt førte en halv ørn og en hjorte-vie; farverne angives gult i rødt, medens hjelmtegnet skal have været et rødt gult bevæbnet hjortehoved mellem to gule ørnevinger.
Fra de bevarede sigiller for slægten kendes dog kun skjoldemærket. 
 
406
Mund - våbenskjold (coat of arms)
Mund - våbenskjold (coat of arms)
to fra skjoldets sider kommende blåklædte hænder holdende en blå lilje,
på hjelmen en halv, stundom en hel blå lilje. 
 
407
Munk (Vinranke) - våbenskjold (coat of arms)
Munk (Vinranke) - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
408
Munk af Ellinggaard - våbenskjold (coat of arms)
Munk af Ellinggaard - våbenskjold (coat of arms)
våben: en hvid firbladet rose i rødt felt, på hjelmen to arme holdende en hvid rose eller en hvid rose imellem to røde vesselhorn.  
 
409
Munk af Fjellebro - våbenskjold (coat of arms)
Munk af Fjellebro - våbenskjold (coat of arms)
Denne Slægt førte vel Navnet Munk; men dens Vaaben var en sort (eller rød) Bjørnelab i Sølv, paa Hjelmen to af Sølv og Sort vekselvis delte Vesselhorn, saa der er Grund til at formode, at den paa fædrene Side stammer fra Slægten Bjørn. En Forbindelse mellem de to Slægter kan dog ikke eftervises. Slægten uddøde 1622. 
 
410
Munk af Veibjerggaard - våbenskjold (coat of arms)
Munk af Veibjerggaard - våbenskjold (coat of arms)
Disse Munk'er ere egentlig en uægte Linie af de Munk'er, som førte de 3 røde Roser i Vaabnet, og som atter vare en Gren af de Lange'r. De stammer nemlig fra Biskop Iver Munk i Ribe, hvis Børn som adelig fødte baade paa fædrene og paa mødrene regnedes for Adel, men ikke til den Slægt, som Faderen tilhørte. Deres Vaaben var dog sikkert udledt af Faderens, nemlig 3 blaa Kugler (snarere Dambrikker) i hvidt Felt og paa Hjelmen tre lignende Kugler eller Dambrikker paa blaa Stilke (eller efter Adels Lexikonnets Angivelse 3 blaa Kors). Den hosstaaende Afbildaing er en fri Gjengivelse efter Niels Iversens Sigil 1580. Slægten uddøde ved Aar 1660. 
 
411
Munk fra Halland - våbenskjold (coat of arms)
Munk fra Halland - våbenskjold (coat of arms)
Disse Munk'er synes at være en gammel adelig Slægt fra Halland, men Adelskabet maa være gaaet tabt ved illegitime og ufrie Forbindelser, thi i det Adelsbrev, som Kongen 11 Aug. 1580 gav Erik Munk paa Grund af udvist Tapperhed i den forgangne Fejde, tales ikke om et ældre Adelsskab. Det Vaaben, som her tillægges Erik Munk, en Guldsparre mellem 3 røde Haner i blaat Felt, paa Hjelmen en rød Hane mellem to af Rødt og Guld vekselvis delte Vesselhorn, er næppe Slægtens oprindelige Kopi af Adelsbrevet i de Klevenfeldt'ske Samlinger, dog sammenholdt med Erik Munks Sigil, der har Hanerne i Skjoldet som her angivet, medens Kopien har dem alle tre vendt til højre. 
 
412
Mus af Stenalt - våbenskjold (coat of arms)
Mus af Stenalt - våbenskjold (coat of arms)
 
 
413
Muus af Ullerup - våbenskjold (coat of arms)
Muus af Ullerup - våbenskjold (coat of arms)
 
 
414
Mylius - våbenskjold (coat of arms)
Mylius - våbenskjold (coat of arms)
Dette skulle angiveligt være slægtens oprindelige Våben  
 
415
Müller - våbenskjold (coat of arms)
Müller - våbenskjold (coat of arms)
Rentemester og Kammerraad Henrik Müller til Dragsholm og hans Sønner og disses Hustruer Constance Marselis, Margrethe Bartholin og Ingeborg Margrethe Mechlenburg adledes 1. Maj 1771 med følgende, herhos afbildede Vaaben: Skjoldet delt i fire Kvarter, det første Kvarter i den øverste Del Sølv eller hvidt Felt, det andet Kvarter i bemeldte øverste Del tre hvide Drage-Hoveder, to oven og et neden, med blaa Tunger udi rødt Felt, det første Kvarter udi den underste Del i lige Maade tre hvide Drage Hoveder, to oven og et neden, med blaa Tunger udi rødt Felt, det andet og sidste Kvarter udi samme underste Del er ligesom det første Sølv eller hvidt Felt og gaar igennem begge bemeldte tvende første og sidste Kvarterer en rød Tverbjelke, som deler det ganske Skjold. Og der¬foruden udi forbemeldte store, i fire Kvarterer delte Skjold et andet lidet Skjold, delt udi tvende Partier, i den første Part et sort halvt Møllehjul i gult Felt, og udi den anden Part en gennemskaaret dobbelt hvid Lillie udi blaat Felt. Oven paa det store Skjold staar en aaben adelig kronet Turnerhjelm, hvorud af gaar en dobbelt hvid Lillie. Slægten uddøde 1871. 
 
416
Mylting - våbenskjold (coat of arms)
Mylting - våbenskjold (coat of arms)
 
 
417
Myndel - våbenskjold (coat of arms)
Myndel - våbenskjold (coat of arms)
 
 
418
Maaneskiold - våbenskjold (coat of arms)
Maaneskiold - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet var en Guld-måne i blåt felt og på hjelmen to væbnede arme holdende krydsvis to af guld og blåt tværdelte faner. Mellem disse faner er stundom skjoldmærket gentaget.
Et Sigil fra det 16. årh. har været forbillede for den hosstående afbildning. 
 
419
Navl - våbenskjold (coat of arms)
Navl - våbenskjold (coat of arms)
 
 
420
Neb - våbenskjold (coat of arms)
Neb - våbenskjold (coat of arms)
Neb-våbnet var et sort anker i sølv-felt (efter andre angivelser i rødt felt), på hjelmen en båd med en busk påfuglefjer i hver stavn, eller senere et omvendt anker eller tre hejrefjer. 
 
421
Neergaard, Bruun de Neergaard - våbenskjold (coat of arms)
Neergaard, Bruun de Neergaard - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
422
Niels Hansson Bugges segl
Niels Hansson Bugges segl
 
 
423
Nis Henriksen - våbenskjold (coat of arms)
Nis Henriksen - våbenskjold (coat of arms)
Nis Henriksens våbenskjold 
 
424
Norby af Skovgaarde - våbenskjold (coat of arms)
Norby af Skovgaarde - våbenskjold (coat of arms)
en grøn Stub med tre opstaaende grønne Blade i rødt Felt og samme Mærke paa Hjelmen. 
 
425
Norby af Uggerslev og Altena - våbenskjold (coat of arms)
Norby af Uggerslev og Altena - våbenskjold (coat of arms)
et af Rødt og Blaat delt Skjold, i hvis sidste Felt en Sølv-Bjelke, paa Hjelmen et af Blaat og Sølv og et af Sølv og Rødt delt Vesselhorn. 
 
426
Norman de la Navité - våbenskjold (coat of arms)
Norman de la Navité - våbenskjold (coat of arms)
Denne fra Frankrig komne Slægt førte i sit Vaaben en sort Zigzagbjelke i Sølv-Felt, paa Hjelmen to hvide Vinger med samme Mærke. 
 
427
Ny - våbenskjold (coat of arms)
Ny - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle, men lidet kendte fynske Slægt siges at være en Linie af den bekendte tyske Adelsslægt von Halberstadt („Haltenstalder"), men at have taget Navn efter sit Vaaben, som var en Sølv-Maane i blaat Felt, paa Hjelmen to af Sølv og Blaat vekselvis delte Vesselhorn eller 7 Paa fjer. Ganske samme Vaaben førte Patricier-Slægten Kotte i Odense, dog angives ogsaa Skjoldets Farve at være rød, ganske som Slægten von Halberstadts Vaaben var, thi ogsaa denne Slægt er nu uddød. 
 
428
Nørckenkrone - våbenskjold (coat of arms)
Nørckenkrone - våbenskjold (coat of arms)
 
 
429
Oldeland - våbenskjold (coat of arms)
Oldeland - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: et over tre blaa Strømme fremragende graat Ulvehoved, i Sølv-Felt; paa Hjelmen to krydslagte grønne Oliegrene, hver med tre Blade. 
 
430
Oldenburg - våbenskjold (coat of arms)
Oldenburg - våbenskjold (coat of arms)
Kammerherre Friderich Oldenburg (1767—1848), blev 20. juli 1822 optaget i den danske adelstand med følgende våben: En halv sølv-hjort i blåt felt. Pa hjelmen samme mærke. Skjoldholdere: 2 udadseende naturligt farvede løver. 
['Flere links'] 
431
Olivarius - våbenskjold (coat of arms)
Olivarius - våbenskjold (coat of arms)
 
 
432
Orm - våbenskjold (coat of arms)
Orm - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle norske adelsslægt førte i sit våben to sammenslyngede blå orme i sølv-felt og på hjelmen en halv oprejst blå orm mellem to af sølv og blåt delte vesselhorn.
Den hosstående våbenafbildning er udført med den yngre Erik Orms sigil 1561 til forbillede. 
 
433
Orning - våbenskjold (coat of arms)
Orning - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Orning førte to blå bølger i rødt felt, på hjelmen syv vekselvis røde og blå faner. 
 
434
Oxe - våbenskjold (coat of arms)
Oxe - våbenskjold (coat of arms)
Våben; en gående rød okse i sølv felt og på hjelmen en halv opspringene rød okse. 
 
435
Oxholm - våbenskjold (coat of arms)
Oxholm - våbenskjold (coat of arms)
 
 
436
Paludan - våbenskjold (coat of arms)
Paludan - våbenskjold (coat of arms)
Der er så vidt vides ingen som har en forklaring på hvad de tre hunde symboliserer. 
 
437
Panter - våbenskjold (coat of arms)
Panter - våbenskjold (coat of arms)
slægten førte i sit våben en af hvidt og blåt skaktavlet panter i blåt, efter andre i sølvfelt. 
 
438
Paris - våbenskjold (coat of arms)
Paris - våbenskjold (coat of arms)
slægten Paris våben angives at være to ørneflugter, på hjelmen en skansekurv, hvoraf opstår 3 kornneg eller fjerbuske. - men måske nærmere to sorte vinger i sølv-felt og på hjelmen tre hvide strudsfjer, og det ligger da nær at formode, at de Plate'r og og de Paris'er er grene af en og samme stamme. 
 
439
Parsberg - våbenskjold (coat of arms)
Parsberg - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Parsberg førte et tværdelt Skjold: 1. Felt Rødt, 2. Felt delt af Sort og Sølv; Hjelmen prydet med et Sølv Taarn (Spidshat), der bærer en Krone, hvoraf opstaar en sort Strudsfjer mellem to Sølv Strudsfjer, saa to sorte og yderst to røde. 
['Flere links'] 
440
Passow - våbenskjold (coat of arms)
Passow - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et af sort og hvidt delt skjold, på hjelmen et hvidt og et sort vesselhorn. 
 
441
Pavoncelli - våbenskjold (coat of arms)
Pavoncelli - våbenskjold (coat of arms)
 
 
442
Pax (Pachs) - våbenskjold (coat of arms)
Pax (Pachs) - våbenskjold (coat of arms)
Gammel schleisisk adelsslægt Pachisch von Festenberg, hvis våben var en opspringende, af sølv og rødt skaktavlet gedebuk eller gemse i blåt eller sølv felt og på den kronede hjelm en lignende halv buk, blev 1575 naturaliseret som dansk adel. 
 
443
Plantagenet - våbenskjold (coat of arms)
Plantagenet - våbenskjold (coat of arms)
 
 
444
Planting sedermera Planting-Gyllenbåga - våbenskjold (coat of arms)
Planting sedermera Planting-Gyllenbåga - våbenskjold (coat of arms)
utslocknat 1966, tillhörde de trehundra ätterna av tredje klassen vilka uppflyttades till andra klassen. 
 
445
Plum - våbenskjold (coat of arms)
Plum - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
446
Podebusk (Putbus etc.) - våbenskjold (coat of arms)
Podebusk (Putbus etc.) - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
447
Pogwisch - våbenskjold (coat of arms)
Pogwisch - våbenskjold (coat of arms)
Våben; en springende grå eller hvid ulv i blåt med eller uden rødt halsbånd og udspilet tunge; på hjelmen en af en grøn eller brun skansekurv opspringende grå eller hvid ulv. 
['Flere links'] 
448
Pors (af Vrandrup) - våbenskjold (coat of arms)
Pors (af Vrandrup) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten forekommer først i Sønderjylland, men såvel dens våben som det i den hyppig forekommende fornavn Stig peger bestemt hen på, at den har fælles herkomst med den yngre Hvide-Æt (af Jylland). Som denne førte Slægten Pors nemlig i blåt felt en syvoddet sølvstjerne, men på hjelmen den samme stjerne, stundom mellem to blå vesselhorn, hvert belagt med en sølvbjelke, eller stjernen holdt af to jernklædte arme. 
 
449
Poulson - våbenskjold (coat of arms)
Poulson - våbenskjold (coat of arms)
Vaabnet beskrives saaledes i Adelsbrevet:
Skioldet er deelt af en Sølf Sparre udi tvende uliige Deele, saa at udi den øfverste Deel, som er blaae og endis udi tvende Spitzer, glimrer Tvende Guld Stierner, udi den nederste Deel, som er liig en Triangell og hvis Grund er rød, staar en kronet Guld-Ørn med aabet Neb og udstrackte Vinger. Oven paa Skioldet er satt een aaben adelig Torneer Hielm beprydet med trende opstaaende Strutz Fiere, hvoraf den middelste er Sølf, men den første er rød og den sidste er blaa 
 
450
Povl Popps sigil
Povl Popps sigil
 
 

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Næste»