finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 501 til 550 fra 749     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
501
Rytter (i Jylland) - våbenskjold (coat of arms)
Rytter (i Jylland) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Rytter i Jylland førte i sit våben en af tre blå bølger opspringende halv sort hest i sølv-felt og på hjelmen en lignende hest i en skandsekurv. 
 
502
Rytter (i Norge) - våbenskjold (coat of arms)
Rytter (i Norge) - våbenskjold (coat of arms)
Denne i Norge bosatte slægt er vel nok af dansk herkomst, den stammede i alt fald på mødrene side fra den jyske adelsslægt Rytter, efter hvis uddøen den antog dens slægtsnavn med bibehold af sit fædrene våben, som var en af sølv og blåt toradskaktavlet sparre over en rød rose i sølv-felt; på Hjelmen en rød rose mellem to sølv-vesselhorn, hvert belagt med to blå bjelker.
Slægtens spor tabes i slutningen af det 17. århundrede. 
 
503
Rømer I. - våbenskjold (coat of arms)
Rømer I. - våbenskjold (coat of arms)
Våbenet var et delt Skjold af Blåt og Sølv, i 1. Felt en halv Lillie fast på Delingen, i 2. Felt to eller tre røde Bjælker; på den kronede Hjelm en rød Pude med to gyldne Bøjler, af hvilken opstår 3 grønne Vifter af Påfuglefjer. Dette Våben har stor Lighed med den med Rømer'ne besvogrede norske Slægt Bolts. 
 
504
Römer II - våbenskjold (coat of arms)
Römer II - våbenskjold (coat of arms)
slægten førte et skrådelt Skjold af Sølv og Sort på den kronede Hjelm to Vesselhorn delte af samme Farver 
 
505
Rønnow - våbenskjold (coat of arms)
Rønnow - våbenskjold (coat of arms)
Denne ældgamle fra Holsten stammende Adelsslægt har antagelig sit Navn fra Byen Rønnow ved Segeberg, men ellers fælles Oprindelse med de Rantzow' er, Split'er og flere andre holstenske Adelsslægter, der som den førte et delt Skjold og paa Hjelmen to Vesselhorn, oftest i Farverne Rødt og Sølv, men for Rønnow'ernes Vedkommende Rødt og Guld. Slægten synes alt i det 15. Aarh(?) første Halvdel at være uddød i Holsten, men da var den overflyttet til Danmark, hvor den paa Mandslinien uddøde 1563, eller, hvis til denne henregnes Biskop Joakim Rønnows naturlige Søn, først Aar 1600.

En sidst i det 17. Aarh. forekommende Officersslægt von Rønne kaldes stundom Rønnow, men var ikke af denne Slægt. 
 
506
Sabelsköld - våbenskjold (coat of arms)
Sabelsköld - våbenskjold (coat of arms)
 
 
507
Sachsen-Lauenburg - våbenskjold (coat of arms)
Sachsen-Lauenburg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
508
Saltensee af Linde - våbenskjold (coat of arms)
Saltensee af Linde - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et ved et tretindet Mursnit i Sølv og Rødt delt Skjold, paa Hjelmen et rødt og et Sølv-Vesselhorn 
 
509
Saltensee af Tystofte - våbenskjold (coat of arms)
Saltensee af Tystofte - våbenskjold (coat of arms)
Våben: to guld-hjortevier i et blåt, stundom med guld-kugler bestrøet felt, på hjelmen de samme to hjortevier. 
 
510
Sancho de Castile, Conde de Alburquerque
Sancho de Castile, Conde de Alburquerque
 
 
511
Sandberg - våbenskjold (coat of arms)
Sandberg - våbenskjold (coat of arms)
variant af det tredelte våben, som også kendes fra slægterne Skeel, Viffert og Drefeld (Trefeld) 
['Flere links'] 
512
Sandsten fra Slesvig domkirke(kunstkammret) med slægterne Buchwald og Günderrodes våben
Sandsten fra Slesvig domkirke(kunstkammret) med slægterne Buchwald og Günderrodes våben
 
 
513
Santasilia, Santacilia, Santazilia - våbenskjold (coat of arms)
Santasilia, Santacilia, Santazilia - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
514
Santazilia (Santacilia, Santazilia) de Elche - våbenskjold (coat of arms)
Santazilia (Santacilia, Santazilia) de Elche - våbenskjold (coat of arms)
Stålplade med Santacilia våbenskjoldet fra familiebegravelsen i kapellet i Santa Maria, Elche, Espania  
 
515
Sappi - våbenskjold (coat of arms)
Sappi - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle sønderjyske Æt er en naturlig Linie af Kong Abels stamme og dens Vaabens Mærker var da ogsaa hentet fra det gamle Hertugvaaben, idet det indeholdt dettes røde Hjerter i Guld med Udeladelse af de to Leoparder. Hjerternes Tal var 8 (4, 3, 1) eller 5 (3, 2). Hjelmtegnet var en Busk af ni sorte Hejrefjer. Slægten uddøde paa Mandslinjen ved Aar 1400. Sappi-Navnet tillægges ogsaa i Slægtebøger og Anetavler nogle Medlemmer af Slægten Eberstein, men en Forbindelse mellem de to Slægter kan ikke eftervises. 
 
516
Saxstrup - våbenskjold (coat of arms)
Saxstrup - våbenskjold (coat of arms)
Våbenet var et af sølv og blåt delt skjold med en sølv-bjælke i 2. felt, på hjelmen et sølv og et blåt vesselhorn, det sidste belagt med en sølv-bjælke. 
 
517
Scavenius - våbenskjold (coat of arms)
Scavenius - våbenskjold (coat of arms)
 
 
518
Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Slægtens Skjoldmærke er en fra venstre side kommende harniskklædt arm, svingende en sølv-hammer i blåt. På hjelmen et sølv- og et blåt vesselhorn. 
['Flere links'] 
519
Scheel (Scheele) - våbenskjold (coat of arms)
Scheel (Scheele) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
520
Scheel von Plessen - våbenskjold (coat of arms)
Scheel von Plessen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
521
Schmettau - våbenskjold (coat of arms)
Schmettau - våbenskjold (coat of arms)
 
 
522
Schøller - våbenskjold (coat of arms)
Schøller - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt, med sølv hjerteskjold, hvori et svævende rødt kors; 1° og 4° en med en sort drage belagt guld højre skraabjælke i rødt, 2° og 3° 3 med kammene opad krydslagte, kronede og gennem en krone stukne guld nøgler i blaat; paa den kronede hjelm en til albuen sølvklædt naturligfarvet arm, holdende en kronet guld nøgle med nedadvendt kam. 
 
523
Schønnebølle - våbenskjold (coat of arms)
Schønnebølle - våbenskjold (coat of arms)
Våben: slægten Schønnebølle førte en halv hvid hjort i rødt felt og to hvide hjortevier på hjelmen. 
 
524
Seeblad - våbenskjold (coat of arms)
Seeblad - våbenskjold (coat of arms)
Et grønt søblad i rødt felt, på hjelmen en sølv-svanehals. Det originale adelsbrev brændte 1676 med en af kaptajn Otto Seeblads enke beboede bondegård i Heden ved Odense. 
 
525
Seefeld - våbenskjold (coat of arms)
Seefeld - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Seefeld førte et våben med en tre Sølv-Søblade belagt blaa Bjelke i Sølv-Felt, paa Hjelmen et Sølv-Søblad mellem to af Sølv og Blaat delte Vesselhorn. 
['Flere links'] 
526
Seglstampe, Abel Clausdatter Kaas
Seglstampe, Abel Clausdatter Kaas
Seglstampe som sandsynligvis har tilhørt Abel Clausdatter Kaas, der levede sine sidste år ikke ret langt fra fundstedet.
Læs mere om fundet på denne hjemmeside: https://www.metaldetektorfund.dk 
 
527
Sehested - våbenskjold (coat of arms)
Sehested - våbenskjold (coat of arms)
det ældst kendte Sehested-Segl, Torben Troelsens (nr. 2) nu kun gennem tegning bevarede sigil, viser 3 Søblade med spidserne vendt mod hinanden. - Der findes en række varianter af våbnet. 
['Flere links'] 
528
Selby - våbenskjold (coat of arms)
Selby - våbenskjold (coat of arms)
 
 
529
Serlin I., Cernin, de Cernynog de Ziarnin - våbenskjold (coat of arms)
Serlin I., Cernin, de Cernynog de Ziarnin - våbenskjold (coat of arms)
Vaabnets Farver angives at være en af Guld og Rødt skaktavlet, stundom kronet Løve i Sølv Felt, paa Hjelmen en halv rød Løve, vel snarere skaktavlet som i Skjoldet, men Fru Jytte Gyldenstierne angiver en Sølv Løve i blaat Felt. 
 
530
Serlin II. - våbenskjold (coat of arms)
Serlin II. - våbenskjold (coat of arms)
Vaabnet er en rød Hummer i et Blaat Felt med to røde Hummerkløer paa Hjelmnættet.  
 
531
Sested - (Sehested -Sehestedt) - våbenskjold (coat of arms)
Sested - (Sehested -Sehestedt) - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
532
Sinklar - våbenskjold (coat of arms)
Sinklar - våbenskjold (coat of arms)
Den gamle, siden vidt forgrenede Ørkenø-Slægt St. Clair førte oprindelig til Vaaben et af sorte Ruder dannet Kors eller et takket Kors i Sølv-Felt og paa Hjelmen en halv rød Grif, men den til Danmark i det 16. Aarh. komne Linie førte et firdelt Skjold med Hjerteskjold, hvori det oprindelige Skjoldemærke, Hovedskjoldets 1. og 4. Felt blaat, deri et seilende Sølv-Skib i en med Guld-Lillier paa Hjørnerne og paa Midten besat Guld-Ramme, i 2. og 3. Felt et seilende blaat Skib i Sølv, Hjelmtegnet: den halve røde Grif. Skjoldholderne, to røde Griffer, findes ikke i Slægtens danske Sigiller.
Slægten uddøde i Danmark sidst i det 17. Aarh. Andre Linier kom i det 17. Aarh. til Sverig, hvor Slægten endnu er til i grevelig Stand. Slægten blev kaldt „de gudfrygtige Sinklar'er" ( 
 
533
Sjællandsfar-våbenet fremtræder som en brisering af Ebersteinvåbenet, løven er hvid som Ebersteinernes, men hovedet et dobbelthoved.
Sjællandsfar-våbenet fremtræder som en brisering af Ebersteinvåbenet, løven er hvid som Ebersteinernes, men hovedet et dobbelthoved.
Christoffer Eriksens våbenskjold i Roskilde Domkirke. Foto Helge Larsen, Statsbiblioteket.
Alle forhold taget i betragtning forekommer det mig dog rimeligt at antage, at når den danske slægt Sjællandsfar fører et våben med en kronet løve, så er dette en angivelse af dens kongelige herkomst
 
534
Skade - våbenskjold (coat of arms)
Skade - våbenskjold (coat of arms)
En ret ukendt Jysk Adelsslægt af dette Navn, vistnok den eneste oprindelige Indehaver af det, førte i sit Vaaben en nedhængende Egegren med to Blade, paa Hjelmen to tre Gange delte Svanehalse (eller harniskklædte Arme) holdende en Ring. Andre angiver et voksende Træ i Skjoldet og paa Hjelmen, Da den var uddød om ved Aar 1600, gik dens Gods og Navn i Arv til den efterfølgende Slægt Skade. 
 
535
Skade el. Kraus - våbenskjold (coat of arms)
Skade el. Kraus - våbenskjold (coat of arms)
 
 
536
Skade II. - våbenskjold (coat of arms)
Skade II. - våbenskjold (coat of arms)
Denne Slægts Stamfader var en ufri Mand Mads Jensen, der ved sit Ægteskab med Kirsten Nielsdatter Høg (Banner) kom ind i Adelen, Deres Børnebørn optog deres Moders Slægtnavn Skade, men førte deres Faders Vaaben, to fra hinanden vendende Sølv-Maaner mellem to stilkede Kløverblade i blaat Felt, paa Hjelmen to hvide Svanehalse holdende et Kløverblad eller senere en Guldring med blaa Sten. Ogsaa Kløverbladene i Skjoldet skiftede senere Skikkelse og blev til to Stjerner. Slægten, der paa Mandssiden uddøde 1676, skal i det 17. Aarh. være bleven kaldt „de spradende Skader". 
 
537
Skadeland (Pors) - våbenskjold (coat of arms)
Skadeland (Pors) - våbenskjold (coat of arms)
en af Sølv og Rødt torad skaktavlet Bjelke i Sølv-Felt, senere omsat af tre røde Roser (2,1); paa Hjelmen to væbnede Arme, holdende en rød Rose. 
 
538
Skak - våbenskjold (coat of arms)
Skak - våbenskjold (coat of arms)
 
 
539
Skaktavl - våbenskjold (coat of arms)
Skaktavl - våbenskjold (coat of arms)
 
 
540
Skalder - våbenskjold (coat of arms)
Skalder - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Skalder førte en rød rose i sølv-felt, på hjelmen to af sølv og rødt vekselvis delte vesselhorn og derimellem stundom en halv eller en hel rød rose. 
 
541
Skarpenberg - våbenskjold (coat of arms)
Skarpenberg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
542
Skarsholm-slægten - våbenskjold (coat of arms)
Skarsholm-slægten - våbenskjold (coat of arms)
Våben et af blåt og sølv tværdelt skjold, i hvis 1. felt en gående, stundom kronet guld-leopard eller løve, 2. felt bestrøet med røde hjerter, på Hjelmen samme mærke som i 1. felt.
Allerede af dette våben kan sluttes, at slægten var uægte afkom af kongeslægten, nemlig af Valdemar Sejr. 
 
543
Skave - våbenskjold (coat of arms)
Skave - våbenskjold (coat of arms)
Denne Slægt holdes for at være en af de ældste danske adelsslægter. Fru Tale Ulfstand vil vide, at den på hendes tid havde været på det sjette hundredår i Danmark, og alt i kong Valdemars jordebog nævnes virkelig en Thord Scauæ bosat i Eskildstrup (Ringsted herred), hvor slægten til sin uddøen havde sit hjemsted med fast gravsted i Ringsted kirke. Dens våben var et sølv marekors i blåt felt, på hjelmen to sorte vinger, stundom to vesselhorn. 
 
544
Skeel - våbenskjold (coat of arms)
Skeel - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Skeel fører det enkle tredelte heraldiske mærke; et tværdelt og i første felt delt skjold, hører til de ældst forekommende danske våbenmærker, som oftest ledsaget af et hjelmtegn med to svanehalse bidende i en ring. 
['Flere links'] 
545
Skiernov I - våbenskjold (coat of arms)
Skiernov I - våbenskjold (coat of arms)
 
 
546
Skiernov II. - våbenskjold (coat of arms)
Skiernov II. - våbenskjold (coat of arms)
våben: tre røde rokker i sølvfelt, på hjelmen to af sølv og rødt vekselvis delte vesselhorn 
 
547
Skinkel (med Lillien) - våbenskjold (coat of arms)
Skinkel (med Lillien) - våbenskjold (coat of arms)
Denne Skinkel-slægt førte en blå Lillie i sølv-felt og på hjelmen mellem to af sølv og blåt delte vesselhorn. 
['Flere links'] 
548
Skinkel (Søblade) - våbenskjold (coat of arms)
Skinkel (Søblade) - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle slesvigske Slægt har taget sit Navn efter Godset Schinkel i Gettorf Sogn, men er aabenbart en Linie af Slægten Sested, hvis Vaaben den førte: tre Sølv-Søblade samlede i Skjoldets Midtpunkt i blaat Felt, paa Hjelmen en Busk sorte Hejrefjer. 
['Flere links'] 
549
Skobe (Glob) - våbenskjold (coat of arms)
Skobe (Glob) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Skobes Vaaben var delt eller skraadelt af Blaat og Rødt ved en trerad-skaktavlet Pæl eller Skrraabjelke af Sølv og Blaat, paa Hjelmen to harniskklædte Arme holdende et Spejl. 
 
550
Skovgaard - våbenskjold (coat of arms)
Skovgaard - våbenskjold (coat of arms)
Våben: Slægten Skovgaard førte en siddende flyvefærdig sølvfalk i blåt, hjelmtegnet var to svanehalse bidende i en ring.  
['Flere links'] 

    «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»