Velkommen til finnholbek.dk

Coat of arms - Våbenskjold


Match 601 til 650 fra 743     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
601
Urup - våbenskjold (coat of arms)
Urup - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Urup førte i Skjoldet et rødt Vædderhorn i Sølv, paa Hjelmen to røde Vædderhorn, stundum foran 5 Paafjer. 
['Flere links'] 
602
vam Damme (von Damme) - våbenskjold (coat of arms)
vam Damme (von Damme) - våbenskjold (coat of arms)
Familien vam Damme er sikkert stambeslægtet med den mere bekendte Slægt Brockdorff. Begge Familier fører i Vaabenet en skraat stillet, vinget, hvid Fisk i Blaat. 
 
603
van Eysinga - våbenskjold (coat of arms)
van Eysinga - våbenskjold (coat of arms)
 
 
604
van Hafn - våbenskjold (coat of arms)
van Hafn - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet er en gengivelse Christoffer van Hafns sigil fra 1472 og viser tre røde stormhuer med guldbånd i sølvfelt og på hjelmen et guld-kornneg. I Herman van Hafns sigil 1435 vender stormhuerne nedad og i Fru Jytte Gyldenstiernes våbenbog ses van Hafn-våbnet afbildet som tre hvide hatte i rødt felt. 
 
605
van Mehlen - våbenskjold (coat of arms)
van Mehlen - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: et af Rødt og Sølv delt Skjold, i 1. Felt en Guld-Bjelke (i Danmark førtes Farverne stundom omvendt: rød Bjælke i Guld), i 2. Felt en oprejst sort Ulv; paa den kronede Hjelm en halv Ulv holdende i Gabet en Gris 
 
606
van Nuland - våbenskjold (coat of arms)
van Nuland - våbenskjold (coat of arms)
Våben: 3 røde firbladede blomster (2,1) i sølv-felt, på den kronede hjelm 2 lignende blomster i en påfuglehale.  
 
607
Vasa - våbenskjold (coat of arms)
Vasa - våbenskjold (coat of arms)
 
 
608
Vasspyd - våbenskjold (coat of arms)
Vasspyd - våbenskjold (coat of arms)
 
 
609
Vedel - våbenskjold (coat of arms)
Vedel - våbenskjold (coat of arms)
26 Febr. 1866 fik Børnene af Jens Kraft Dinesen Wedel: Departementschef Emil Vedel, Proprietær Frederik Edvard Vedel og Jensine Elisabeth Vedel Tilladelse til, at føre et efter deres Stamfader Anders Sørensen Vedels Bomærke dannet Vaaben, der viser en i en Cirkel indskrevet, ligesidet, kronet Trekant, sammensat af tre mindre Trekanter, saaledes at der opstaar tre Felter: Guld, Grønt og delt af Sølv og Blaat, i hvilke tre Felter henholdsvis et Sølv Alter i Guld, en Guld Blomst og en Guld Slange; ved Trekantens Sider Bogstaverne D. S. T. (Deus, Sanitas, Tempus). Over Cirklen en Krone. 
 
610
Vendelbo - våbenskjold (coat of arms)
Vendelbo - våbenskjold (coat of arms)
et sort fremmadvendt morianshoved i sølv og på hjelmen en bredskygget sort hat med rødt bånd. 
 
611
Venstermand - våbenskjold (coat of arms)
Venstermand - våbenskjold (coat of arms)
skjoldet delt af sort og hvidt, i 2. felt fire sorte bjelker i hvidt;
på hjelmen 2 sorte ørnelår med sammengribende klør. 
 
612
Vestenie - våbenskjold (coat of arms)
Vestenie - våbenskjold (coat of arms)
i sølv felt en blå mod højre vendt skråbjelke, hvorpå 3 røde egern, og på hjelmen 2 mod hinanden vendte røde egern. 
 
613
Vibe, Wibe - våbenskjold (coat of arms)
Vibe, Wibe - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet firdelt med et Hjerteskjold, hvori en Guld Lilje i Blaat; i 1. og 4. Felt en siddende sort Vibe i Sølv; i 2. og 3. fem sorte Skraabjelker i Sølv, maaske Stamvaabenet; paa Hjelmen to sorte, krummede, mod hinanden vendte Svanehalse, holdende en Guld Lilje. 
 
614
Viffert - våbenskjold (coat of arms)
Viffert - våbenskjold (coat of arms)
en variant af det tredelte våben, som også førtes af slægterne Skeel, Sandberg og Drefeld (Trefeld) med flere. 
['Flere links'] 
615
Vind - våbenskjold (coat of arms)
Vind - våbenskjold (coat of arms)
et sort hestehoved med sølv bidsel og tømme i guld,
på hjelmen en af en guld skansekurv halvt opspringende sort hest med sølv bidsel og tømme. 
['Flere links'] 
616
Vognsen af Hæstrup - våbenskjold (coat of arms)
Vognsen af Hæstrup - våbenskjold (coat of arms)
i Rødt en jernklædt, væbnet Arm, senere to krydslagte opadvendte Sværd, og paa Hjelmen en jernklædt, væbnet Arm. 
 
617
Vognsen af Hørbylund - våbenskjold (coat of arms)
Vognsen af Hørbylund - våbenskjold (coat of arms)
Guld Ørneklo i Rødt og paa Hjelmen samme Vaabentegn. 
 
618
Vognsen af Stenshede - våbenskjold (coat of arms)
Vognsen af Stenshede - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
619
von Ahlefeldt - våbenskjold (coat of arms)
von Ahlefeldt - våbenskjold (coat of arms)
Det på langs delte skjold viser i højre felt en (hvid eller sort) Ørneflugt (i blåt), det venstre felt tværdelt tre eller fem gange eller to (røde) bjelker (i hvidt); hjelmtegnet en (hvid) Hund (rakke eller støver) med (rødt) halsbånd, siddende på en (rød) pude med (gule eller Guld) kvaster. - Slægten bærer tilnavnet "de vilde Ahlefeldter".
 
['Flere links'] 
620
von Ahnen - våbenskjold (coat of arms)
von Ahnen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
621
von Aldenburg - våbenskjold (coat of arms)
von Aldenburg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
622
von Alvensleben - våbenskjold (coat of arms)
von Alvensleben - våbenskjold (coat of arms)
 
 
623
von Andersen - våbenskjold (coat of arms)
von Andersen - våbenskjold (coat of arms)
 
 
624
von Arenstorff - våbenskjold (coat of arms)
von Arenstorff - våbenskjold (coat of arms)
Det af Slægten her i Danmark førte Vaaben er i blaat Felt tre Guld-Lillier (2 foroven, 1 nedenunder) samt fra Skjoldets øverste Rand to nedvendte Guld-Palissader og fra den nederste Rand en opstaaende Guld-Palissade, hver bestaaende af tre Pæle. Paa Hjelmen en af sex Pæle sammensat Guld-Palissade, hvoraf opspringer en halv, til Venstre vendende, sort Bjørn med udrakt rød Tunge, Guld-Krone, Guld- (eller blaat) Halsbaand og i dette sidste en Guld-Ring. Oprindelig var dog Lillierne og Palissaderne Sølv og Hjelmtegnet en af en Krone opspringende halv brun Bjørn med Guld-Halsbaand men uden Krone, og saaledes føres Vaabenet endnu af de i Tyskland bosatte Linier. 
['Flere links'] 
625
von Barner - våbenskjold (coat of arms)
von Barner - våbenskjold (coat of arms)
 
 
626
von Barnewitz - våbenskjold (coat of arms)
von Barnewitz - våbenskjold (coat of arms)
 
 
627
von Barstorff - våbenskjold (coat of arms)
von Barstorff - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet er i blåt Felt. to Sølv-Vinkelhager, med sammenvendte Rygge, på hver Side tre pælvis satte Sølv-Roser. På Hjelmen en halv blåklædt Mand med sort Hat, holdende en Sølv-Vinkelhage i hver Hånd. 
 
628
von Baudiss, Bauditz, von Baudissin - våbenskjold (coat of arms)
von Baudiss, Bauditz, von Baudissin - våbenskjold (coat of arms)
 
 
629
von Behr - våbenskjold (coat of arms)
von Behr - våbenskjold (coat of arms)
 
 
630
von Berns og von de Wiele - våbenskjold (coat of arms)
von Berns og von de Wiele - våbenskjold (coat of arms)
 
 
631
von Bertouch - våbenskjold (coat of arms)
von Bertouch - våbenskjold (coat of arms)
 
 
632
von Bolten - våbenskjold (coat of arms)
von Bolten - våbenskjold (coat of arms)
Vaaben: Skjoldet delt af Blaat, hvori en halv Sølv Lilje, fast paa Delingen, og Blaat, hvori to Guld Sparrer; paa Hjelmen en Friherrekrone og en Guld Merkurstav mellem to danske Orlogsflag; Skjoldholdere to Matroser i rødt- og hvidstribede Trøjer og Benklæder og med sorte Hatte, den ene holdende en Guld Baadshage med Jernspids, den anden en Guld Aare. 
 
633
von Borcke - våbenskjold (coat of arms)
von Borcke - våbenskjold (coat of arms)
 
 
634
von Bothmer - våbenskjold (coat of arms)
von Bothmer - våbenskjold (coat of arms)
 
 
635
von Braunschweig-Lüneburg - våbenskjold (coat of arms)
von Braunschweig-Lüneburg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
636
von Buchwald (de Bokwolde) - våbenskjold (coat of arms)
von Buchwald (de Bokwolde) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten von Buchwald (eller von Bokvolde som slægten oftest skrev sig indtil begyndelsen af det 17. århundrede) førte et kronet sort bjørnehoved med opspilet gab i et af sølv og rødt delt skjold og samme mærke på hjelmen.

 
['Flere links'] 
637
von Bülow - våbenskjold (coat of arms)
von Bülow - våbenskjold (coat of arms)
 
['Flere links'] 
638
von Daldorf - våbenskjold (coat of arms)
von Daldorf - våbenskjold (coat of arms)
slægten von Daldorf førte en turnérkrave (fr. lambel, eng. label), d.v.s. en smal bjælke med tre nedhængende flige, sat i skjoldets øverste tredjedel, skjoldhovedet.  
 
639
von Dannenberg - våbenskjold (coat of arms)
von Dannenberg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
640
von Deden - våbenskjold (coat of arms)
von Deden - våbenskjold (coat of arms)
en sort Ørn i Sølv-Felt, paa Hjelmen to sorte Ørnevinger 
['Flere links'] 
641
von der Kuhla - våbenskjold (coat of arms)
von der Kuhla - våbenskjold (coat of arms)
to sølv-taskesnit i rødt felt og på hjelmen en rød strudsfjer mellem to hvide. 
 
642
von der Lühe - våbenskjold (coat of arms)
von der Lühe - våbenskjold (coat of arms)
 
 
643
von der Maase - våbenskjold (coat of arms)
von der Maase - våbenskjold (coat of arms)
et af rødt og guld firdelt skjold, i 1. og 4. felt et svævende sølvkors foroven ledsaget af to otteoddede guldstjerner, i 2. og 3. en blå strøm; på hjelmen et guldskjold hvori en blå strøm mellem to af rødt og hvidt vekselvis delte ørnevinger, i hvis røde del en otteoddet guldstjerne.
 
['Flere links'] 
644
von der Schulenburg - våbenskjold (coat of arms)
von der Schulenburg - våbenskjold (coat of arms)
 
 
645
von der Wisch - våbenskjold (wappen, coat of arms)
von der Wisch - våbenskjold (wappen, coat of arms)
Wappen der Familie von der Wisch mit Schriftband "animis vereri qui scit, scit tuto aggredi 
['Flere links'] 
646
von Dernath - våbenskjold (coat of arms)
von Dernath - våbenskjold (coat of arms)
(von der Nath) 
 
647
von Düring - våbenskjold (coat of arms)
von Düring - våbenskjold (coat of arms)
 
 
648
von Ellbrecht - våbenskjold (coat of arms)
von Ellbrecht - våbenskjold (coat of arms)
 
 
649
von Gersdorff - våbenskjold (coat of arms)
von Gersdorff - våbenskjold (coat of arms)
Slægtens våbenskjold er tværdelt, 1. felt rødt, 2. delt af sølv og sort; på den kronede hjelm en rød hue med sølv opslag besat med 6 vekselvis sølv og sorte strudsfjer. 
['Flere links'] 
650
von Griesheim - våbenskjold (coat of arms)
von Griesheim - våbenskjold (coat of arms)
Slægtens første mand "Widelo de Grizheim" er kendt 1133 
 

    «Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Næste»