finnholbek.dk

Steder - Places


Match 1 til 39 fra 39     » Se Galleri    » Lysbilledshow

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
A/S N. N. Blumensaadts fabriker, Odense
A/S N. N. Blumensaadts fabriker, Odense
grundlagt 1835 
 
2
Arreskov Slot
Arreskov Slot
Arreskov er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1210. Det er nu det tredie Arreskov, vi ser idag. Det nye voldsted er anlagt i 1558. Gården ligger i Øster Hæsinge Sogn, Sallinge Herred, Faaborg Kommune. Hovedbygningen er opført i 1568-1573-1580 og ombygget i 1872-1873 ved H. A. W. Haugsted. Arreskov Gods er på 1638 hektar med Gelskov og Brobygård.
 
 
3
Birkelse Hovedgaard
Birkelse Hovedgaard
Birkelses historie går helt tilbage til 1202, da godset var ejet af Vitskøl Kloster. Gården ligger ved Ryå, i Aaby Sogn, Kær Herred. Hovedbygningen er opført i 1555-1697, men er ombygget i 1819 efter en brand. Birkelse Gods er på 2836 hektar med Rævkærgård, Erikkasminde, Gammel Toftegård, Ny Toftegård, Skeelslund, Kraglund og Tagmarken. 
 
4
Bygholm Vandmølle anno 1843
Bygholm Vandmølle anno 1843
Nøjagtigt hvornår Bygholm Vandmølle er bygget vides ikke, men år 1600 omtalte Christian den 4. Bygholm Mølle i et brev til Horsens borgmester. Heraf fremgår det, at der allerede under hans far Frederik den 2., var pålagt Horsensborgerne mølletvang, hvilket vil sige, at de var tvunget til at benytte Bygholm Mølle til maling af deres korn. Det var besværligt at komme de to-tre kilometer fra byen til Bygholm for at benytte møllen og borgerne var derfor ikke tilfredse med det privilegium, der var tildelt Bygholm Mølle. Imidlertid blev der først i 1787 givet bevilling til opførelse af en anden mølle inde i Horsens, nemlig en vindmølle. Det var denne mølle, placeret på det, der dengang hed Sparretoften (nuværende Mølletoften), som i løbet af 1800-tallet udviklede sig til Horsens Dampmølle. I 1832 ophævedes mølletvangen vedrørende Bygholm Mølle fuldstændigt, men møllen havde så godt et grundlag, at den alligevel fortsatte. Bygholm Vandmølle har været hærget af brand i 1680 og igen i 1843. Billedet er malet i 1843 lige før branden og viser forrest i billedet de ældre møllebygninger. Bygholm Mølle blev nedlagt i 1911. 
 
5
Bønnelykkegaard, Langeland
Bønnelykkegaard, Langeland
 
 
6
Ejendommen på hjørnet af Præstegade og Trollegade i Kerteminde
Ejendommen på hjørnet af Præstegade og Trollegade i Kerteminde
har tilhørt Rasmus Larsen Holbech 
 
7
Fiskergade 45 i Kerteminde
Fiskergade 45 i Kerteminde
Jens Nielsen Holbech har ejet Fiskergade 45 i Kerteminde. 
 
8
Gamle Frenderupgaard
Gamle Frenderupgaard
Ved Domainegodsets Salg i 1777 erhvervede Dr. med. Marcus Mackeprang to Bøndergaarde i Frenderup paa Møen, hvor han opførte den gamle Frenderupgaard. Her var Familiens Hjemsted en lang Række Aar. Da hans ene Datter blev gift med Ejeren af Marienborg, den unge Calmette, blev Frenderupgaard nedrevet, og Jordene lagt ind under Marienborg; den paagældende Mark hedder endnu Fruens Mark, og nogle Trægrupper kaldes Fruens Vænge. 
 
9
Gl. Torv i Slagelse
Gl. Torv i Slagelse
En af Gl. Torvs historiske bygninger har gennem tiderne været ’Postgaarden’, der både har fungeret som posthus og gæstgiveri.
 
 
10
Gram Kirke
Gram Kirke
 
 
11
Gyldenløves Slot paa Kongens Nytorv (efter en Haandtegning af Glauber)
Gyldenløves Slot paa Kongens Nytorv (efter en Haandtegning af Glauber)
Sagnet fortæller, at da Ulrik Frederik Gyldenløve af Kong Christian V. havde faaet det gamle Kalø-Slot ved Kaløvig i Nærheden af Aarhus, til Foræring, var det ham for stort, og hvorfor han lod den ene Fløj nedbryde og af de gamle Steen, som han lod føre til Kjøbenhavn, byggede sig et Slot ved den Kanal, som til Gavn for Handelen var blevet udgravet fra Havnen ind i det gamle Hallandsaas. Dette Palais, som blev omgivet af en fyrstelig Have ud mod Pladsen, der 1668 blev smykket med Christian V's Heststatue, var i nogle Aar hans Vinterpalads, indtil han afstod det til Regjeringen, der kjøbte det til Enkesæde for Dronning Charlotte Amalie, og hvor det nu fik Navnet Charlottenborg, som det beholdt, da det ved hendes Død blev overdraget til Kronprinds Frederik (Frederik V.) som her holdt Hof og lod det prægtigt indrette. I Riddersalen, hvor nu Akademiets Gipssamling er opstillet, blev den italienske Opera indrettet, og her gaves dramatiske Forestillinger for Hoffet, i hvilke Hr. og Mad. Scalabrini figurerede. Men mærkeligere er det, at den berømte Componist Gluck, som havde Bolig paa Slottet, her var Orchesterets Dirigent og at adskillige af hans berømteste Operaer her første Gang ere hørte.
Da Frederik V som Konge flyttede ind paa Christiansborg, og Operaen i 1753 var blevet flyttet til Christiansborg Slots Staldbygning (Hoftheateret), stod Charlottenborg i nogle Aar kun benyttet til Trækningen af Tallotteriet, hvilket indtil i Mands Minde fortsattes der.
I 1754 blev Konstacademiet henflyttet til disse Lokaliteter og Haven blev overdraget Professor Oeder til en vordende botanisk Have. Samtidigt ned at de skjønne Konster her havde Sædet, var enden af Bygningen i en Række af Aar overdraget Politiet, og alle Kjældrene vare dengang mørke Arrester for de groveste Forbrydere. Dette Fællesskab undgik ikke Abildgaards satiriske Pensel. Han har i flere Tegninger fra sine Vinduer ud imod Gaarden optaget Scener og blandt Andet foreviget den berømte Mestertyv, Peder Mikkelsen, som her, midt i Gaarden blev offentlig »udstillet« for at alle skulde kjende ham.
Der var ogsaa en Udstilling paa Charlottenborg!

Henning Jacobsen 10. maj 2010 
 
12
Hages Gård i Stege (2006)
Hages Gård i Stege (2006)
 
 
13
Holbek by
Holbek by
Oprindelig stavemåde 
 
14
Hømbgaard ved (Ringsted
Hømbgaard ved (Ringsted
postkort fra Schack-Eyber 
 
15
Igreja de São Lourenço de Carnide, Lisboa, Portugal
Igreja de São Lourenço de Carnide, Lisboa, Portugal
 
 
16
Jomfruens Egede
Jomfruens Egede
 
 
17
Katrinedal på Møn
Katrinedal på Møn
 
 
18
København - Copenhagen
København - Copenhagen
Danmarks hovedstad 
 
19
Lindenborg Gods set fra sydøst
Lindenborg Gods set fra sydøst
Wikipedia: Lindenborg er en herregård i Blenstrup Sogn i Rebild Kommune i Himmerland , beliggende hvor landevejen mellem Aalborg og Hadsund skærer Lindenborg å. Bygningerne kan føres tilbage til 1367, da under navnet Næs, og ødelagdes i 1534 under Grevens fejde. Den nuværende hovedbygning er opført 1583-1616. Bortset fra få ændringer er slottets ydre bevaret til i dag. I 1681 får det sit nuværende navn, idet det ophøjes til baroni.

Godset har siden 1762 været i slægten Schimmelmanns eje. Den første ejer, den dynamiske købmand Heinrich Carl von Schimmelmann, blev i 1770 greve efter at have støttet staten med lån og været skatmester. Hans søn, Ernst Heinrich Schimmelmann, forbindes med stavnsbåndets ophævelse 1788 og ledede statens finanser ved statsbankerotten 1813.

Slottet er privatejet, og der er ikke offentlig adgang, men det kan ses fra landevejen. Avlsbygninger, marker og skove ejes nu af aktieselskabet Lindenborg Gods A/S.

Lindenborg Gods er på 4411 hektar
 
 
20
Lystrup
Lystrup
 
 
21
Niels Peter Schack-Eyber
Niels Peter Schack-Eyber
I weekenden den 31. maj og 1. juni 2008 invitererde Niels Peter Schack-Eyber til forårsmarked på Jomfruens Egede.
Der var mulighed for at tage herregården, hvor bl.a. Alexandra og Martin blev gift, i nærmere øjesyn.
I starten af 2010 har Niels-Peter søgt nye udfordringer, og hoteldrift mv. drives videre af nyt forpagterpar. 
 
22
Nordborg Slot
Nordborg Slot
 
 
23
Operahuset i Sydney, Jørn Utzons mesterværk
Operahuset i Sydney, Jørn Utzons mesterværk
 
 
24
Præstegade 27 i Kerteminde
Præstegade 27 i Kerteminde
Præstegade 27 i Kerteminde har været ejet af Jens Nielsen Holbek; Niels Jensen Holbech og Jens Nielsen Holbech. 
 
25
Revierafesten 2008 Faxe Ladeplads
Revierafesten 2008 Faxe Ladeplads
Besøg Klavs og Servants hjemmeside  
 
26
Roholte kirke
Roholte kirke
- hvor Merete Sophia Urne ligger begravet med ti små børn. 
 
27
Rosenvold
Rosenvold
Rosenvold har været i Rantzau-slægtens eje siden Henrik von Rantzau (1674-1687) 
 
28
Roskilde Adelige Jomfrukloster
Roskilde Adelige Jomfrukloster
Stiftet af Berthe Skeel 1699 med Fru. Margrethe Ulfeldt.
Siden har bla. en længere række Skeeler været Patroner for klosteret. 
 
29
Schloss Gluecksburg
Schloss Gluecksburg
 
 
30
Sidebygningen til Tornøes Hotel
Sidebygningen til Tornøes Hotel
har tilhørt Rasmus Larsen Holbech 
 
31
Skjoldenæsholm Gods. Hovedbygningen.
Skjoldenæsholm Gods. Hovedbygningen.
Foto: Ringsted Museum og Vindmølle 
 
32
Smedegade i Horsens
Smedegade i Horsens
Den øverste del af Smedegade med Generalsgården set mod sydøst. Generalsgården er opført som privatbolig for tobaksfabrikant Mads Bønnelycke i 1816 af Johan Høffner. Ejendommen fik navnet da æresborger og forhenværende generalløjtnant ved kyrasserregimentet Jacob von Flindt i midten af 1800-årene boede i huset. 
 
33
Son château de Saumur
Son château de Saumur
par les frères Limbourg dans les "Très Riches Heures du duc de Berry" (mi-15e) (image:R.S.)
(Roglo)
 
 
34
Tornøes Hotel, sidefløjen i Strandgade
Tornøes Hotel, sidefløjen i Strandgade
har tilhørt Rasmus Larsen Holbech 
 
35
Ulriksholm
Ulriksholm
Wikipedia: Ulriksholm Slot er oprettet i 1525 af Mikkel Pedersen Akeleye, og kaldes også Skinnerup. Navnet Ulriksholm er fra 1645. Slottet ligger i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Kerteminde Kommune - ca. 6 km. SV for Kerteminde. Hovedbygningen er opført i 1636-1646 og ombygget i 1828. Slottet er bygget på et bakkedrag ved Kertinge Nor, og der er tilmed udsigt over Kerteminde Fjord. Slottet, der blev bygget til en af Christian 4.'s mange sønner, er et typisk renæssanceslot. Slottet stod færdig i 1645, men den unge Ulrik Christian Gyldenløve nåede kun at nyde sin bolig i få år. Han døde allerede i 1658, kun 28 år gammel.
Tårnet er tilføjet i slutningen af det 18. århundrede. Slottet er fredet.
Ulriksholm og Ørnfeldt godser er på 337 hektar. 
 
36
Vallø Slot
Vallø Slot
 
 
37
Vallø Slot (SH)
Vallø Slot (SH)
 
 
38
Vemmetofte Kloster
Vemmetofte Kloster
 
 
39
Vemmetofte Kloster
Vemmetofte Kloster