finnholbek.dk

Adel


Match 401 til 450 fra 1,003     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
401
Frederik Christian Kaas (af Mur)
Frederik Christian Kaas (af Mur)
Admiral til Sandviggaard, Hvid Ridder. 
 
402
Frederik Christian Rantzau til Estvadgaard og Fru Øllegaard Rodsteen
Frederik Christian Rantzau til Estvadgaard og Fru Øllegaard Rodsteen
 
 
403
Frederik Christian Skeel, 1735-1798
Frederik Christian Skeel, 1735-1798
Frederik Christian Skeel, 1735 - 1798 
 
404
Frederik Christopher greve Trampe
Frederik Christopher greve Trampe
 
 
405
Frederik Conrad Christian Christopher lensgreve Holstein-Holsteinborg
Frederik Conrad Christian Christopher lensgreve Holstein-Holsteinborg
 
 
406
Frederik Eiler Giedde
Frederik Eiler Giedde
 
 
407
Frederik Emil Herman greve Bernstorff-Mylius
Frederik Emil Herman greve Bernstorff-Mylius
 
 
408
Frederik greve Ahlefeldt-Laurvigen
Frederik greve Ahlefeldt-Laurvigen
"Generalen" 
 
409
Frederik greve von Ahlefeldt
Frederik greve von Ahlefeldt
statholder i Slesvig-Holsten 
 
410
Frederik Hoppe
Frederik Hoppe
 
 
411
Frederik Julius Kaas af Mur
Frederik Julius Kaas af Mur
Geheimestatsminister 
 
412
Frederik Jørgen Fønss, til Ørndrup
Frederik Jørgen Fønss, til Ørndrup
 
 
413
Frederik Ludvig greve Danneskiold-Laurvig
Frederik Ludvig greve Danneskiold-Laurvig
 
 
414
Frederik Ludvig lensgreve Ahlefeldt-Laurvig
Frederik Ludvig lensgreve Ahlefeldt-Laurvig
 
 
415
Frederik Ludvig lensgreve Schulin
Frederik Ludvig lensgreve Schulin
 
 
416
Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
 
 
417
Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvigen
Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvigen
 
 
418
Frederik Niels Basse Fønss, til Stamhuset Hindsgavl
Frederik Niels Basse Fønss, til Stamhuset Hindsgavl
 
 
419
Frederik Reedtz, 1586-1659
Frederik Reedtz, 1586-1659
Rigsraad til Tygestrup og Hørbygaard. 
 
420
Frederik Rostgaard
Frederik Rostgaard
 
 
421
Frederik Rubek Henrik von Bülow (af Wedendorf)
Frederik Rubek Henrik von Bülow (af Wedendorf)
 
 
422
Frederik Sehested, 1645-1726
Frederik Sehested, 1645-1726
 
 
423
Frederik Theodor Hans Anna Wolfgang Christian baron Blixen-Finecke
Frederik Theodor Hans Anna Wolfgang Christian baron Blixen-Finecke
til stamhuset Dallund og fideikommiset Näsbyholm, hofjægermester. 
 
424
Frederik Vilhelm Gabel
Frederik Vilhelm Gabel
Etatsråd. 
 
425
Frederik von Ahlefeldt
Frederik von Ahlefeldt
 
 
426
Frederik von Ahlefeldt, til Seestermüh og Schinkel
Frederik von Ahlefeldt, til Seestermüh og Schinkel
 
 
427
Frederikke Catharine Sophie Løvenskiold
Frederikke Catharine Sophie Løvenskiold
 
 
428
Frederikke Ernestine komtesse Holck
Frederikke Ernestine komtesse Holck
 
 
429
Frederikke Louise komtesse Schaffalitzky de Muckadell
Frederikke Louise komtesse Schaffalitzky de Muckadell
Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene 
 
430
Frederikke Louise Leth
Frederikke Louise Leth
 
 
431
Frederikke Vilhelmine Charlotte Bornemann
Frederikke Vilhelmine Charlotte Bornemann
 
 
432
Frederikke Vilhelmine Louise Zachariae
Frederikke Vilhelmine Louise Zachariae
 
 
433
Fredric Trolle, til Næs, Eriksholm og Fultofte
Fredric Trolle, til Næs, Eriksholm og Fultofte
 
 
434
Friderica Hedvig Albertine baronesse von Goertz
Friderica Hedvig Albertine baronesse von Goertz
samt børnebørnene Mathias Gyldenkrone på 9 år og Frederikke Regitze Christine Gyldenkrone på 6 år, malet på Retwisch 1776. 
 
435
Friderica Juliana komtesse Holstein-Ledreborg
Friderica Juliana komtesse Holstein-Ledreborg
Hofdame hos kronprinsesse Marie Sophie Frederikke 
 
436
Friderich Carl lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs,
Friderich Carl lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs,
til grevskabet Friisenborg 
 
437
Friedrich Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg
Friedrich Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg
 
 
438
Friedrich greve Danneskiold-Samsøe
Friedrich greve Danneskiold-Samsøe
 
 
439
Friedrich Wilhelm von Holstein, amtmand over Tønder amt.
Friedrich Wilhelm von Holstein, amtmand over Tønder amt.
Carl Marcus Tuscher: Amtmand Frederik Wilhelm Holstein, ukendt år. 
 
440
Friherre Eiler Holck, Lisbet Høeg og Ingeborg Dorothea Vind
Friherre Eiler Holck, Lisbet Høeg og Ingeborg Dorothea Vind
 
 
441
Friherre Ulrik Frederik Woldemar Løvendal
Friherre Ulrik Frederik Woldemar Løvendal
Marskal af Frankrig 
 
442
Fru Anna Wittorp
Fru Anna Wittorp
Gift med landsdommer Jesper Grubbe til Olstrup. 
 
443
Gabriel van Marselis, til Kalundborg Ladegaard og Havreballegaard
Gabriel van Marselis, til Kalundborg Ladegaard og Havreballegaard
 
 
444
Gebhard Christian Wilhelm Obelitz (1816-1881).
Gebhard Christian Wilhelm Obelitz (1816-1881).
Højesteretsassessor. 
 
445
Gehejmeraad Otte Skeel til Vallø, 1633-1695
Gehejmeraad Otte Skeel til Vallø, 1633-1695
Gehejmeraad Otte Skeel til Vallø, 1633-1695 
 
446
General Hartvig Huitfeldt
General Hartvig Huitfeldt
Ridder af Dannebrog 
 
447
Georg Ernst greve Wedel-Jarlsberg
Georg Ernst greve Wedel-Jarlsberg
Geheimeraad, hvid Ridder 
 
448
Georg Frederik Otto lensbaron Zytphen-Adeler
Georg Frederik Otto lensbaron Zytphen-Adeler
 
 
449
Georgine Henriette baronesse Gyldenkrone
Georgine Henriette baronesse Gyldenkrone
 
 
450
Georgine Vilhelmine von Hauch
Georgine Vilhelmine von Hauch
 
 

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Næste»