Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Notater


Match 1 til 50 fra 43,941

      1 2 3 4 5 ... 879» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 - af Æbeltved, hvortil han skrives 1413, da han købte en gård i Butterup af Jens Andersen Basse, men solgte senere lidt efter lidt sit gods, han levede endnu 1430. Bille, Oluf Nielsen af Æbeltved (I54810)
 
2 - Baron Bonville, Baron Harington

REMARKS:
216 Knight of the Garter - 1476 
Grey, Thomas 1st Marquess of Dorset, Earl of Huntingdon, 8th Baron Ferrers of Groby (I25251)
 
3 - den småländske väpnaren Peder Karlsson (lejon). (lejon), Peder Karlsson (I55529)
 
4 - der 1413 indehavde Nybølgaard af Jurien Krummedige Siggem, Margrethe Henriksdatter (I18738)
 
5 - desværre intet fornavn, han blev kun kaldt for "onkel Deichmann". Deichmann, Onkel (I36759)
 
6 - dvs. Johannes Haelwick , *1526 i Lier, var 1542-1546 student ved universitetet i Leuven, formodentlig identisk med Niels (Cornelis) Halewegh (ellers dennes broder). - Søn (af Niels/Cornelis Halewegh), femte slægtled, nr. 18. Halvegge (væbnet arm), Jens Nielsen (I44312)
 
7 - død efter 28 år i koma.

Hun var gift med den danskfødte advokat Claus von Bülow.
Den amerikanske millionøse Martha von Bülow døde lørdag på et plejehjem på Manhattan i New York.
Martha (kaldet 'Sunny') von Bülow blev i 1980 fundet bevidstløs i sin gigantvilla i Newport, Rhode Island. Hun kom aldrig siden til bevidsthed.
Hun blev 76 år.
Hendes danskfødte mand Claus von Bülow blev anklaget for mordforsøg på sin hustru, angiveligt ved at give hustruen en overdosis af insulin.
I den første retssag blev han kendt skyldig og dømt til 30 års fængsel. Men han appellerede og blev derefter frikendt ved en meget spektakulær retssag.
Parrets dramatiske historie blev skildret i filmen Reversal of Furtune (Frikendt?) i 1990. Glenn Close og Jeremy Irons spillede hovedrollerne.
Arvede millionformue
Claus von Bülow, hvis fødenavn er Claus Cecil Borberg, lever i dag i London. Han er 82.
Martha von Bülow var datter af rigmanden George Crawford og arvede som fireårig en millionformue, da han døde. Hendes første mand var den østrigske adelsmand, prins Alfred Auersberg. Martha von Bülow giftede sig med Claus von Bülow i 1966. Året efter fik parret en datter, Cosima.
I årene efter frifindelsen af Claus von Bülow har Sunnys slægtninge ikke lagt skjul på, at de mener, at han er skyldig i mordanklagen 
Crawford, Martha (Sunny) (I10977)
 
8 - eller Madsdatter, hvis våben var en båd eller en lilje. Bengtsdatter, Britta (I38387)
 
9 - en Rønnow, hvis mødrene våben var en bjelke, vistnok søster til Eiler Rønnow. Rønnow, Nicolausdatter (I20485)
 
10 - En Søn af Christiern Holck maa være den Erik Holk, der 1406 forekommer som hans Medlover og 1407 til den førnævnte Zabel Karckendorff pantsatte 2 Gaarde i Hørby; han siges at have ejet Gammelgaard og havde i Ægteskab med Barbara Reventlow Datteren Karen, gift med Erik Emmiksen. Holk, Karen Wulffsdatter (I40746)
 
11 - en Ufri Samuel Larsen paa Nørholm i Eide Sogn. Larsen, Samuel (I62545)
 
12 - en Ufri, Rasmus Pedersen, Stiftsskriver i Vendssyssel, Borger i Aalborg. Pedersen, Rasmus (I41907)
 
13 - er måske datter af. Lunge, Elsebe Olufsdatter (I36246)
 
14 - formentlig datter af sognepræst Christen Christensen Humble i Humble. Beck (eller Humble), Maren Christensdatter (I72441)
 
15 - fra Tyrstrup Sogn ved Christiansfeld, 1777-1851, ejer af Follerupgaard i Herslev Sogn ved Fredericia 1804-10, gårdejer i Vinding By og Sogn ved Vejle 1810-12, ejer af Tammestrup i Ovsted Sogn ved Horsens 1812-15, forpagter af Serridslevgaard i Nebel Sogn 1815-21 og af Lyngballegaard i Lading Sogn ved Aarhus 1821-25, boede 1827 på Store Refstrup i Gadbjerg Sogn ved Vejle, ejer af Slumstrup i Sædding Sogn ved Skjern 1828-35, havde derpå fæstekontor og kommissionsforretning i Fredericia. Sønnichsen, Nicolaj (I71885)
 
16 - företrädarens änka. Nilsdotter, Dorotea (I169)
 
17 - Gift med Johan Moltke d. yngre [F: Friedrich Moltke], mecklenburgsk ridder, Johan Moltke nævnes i Erik VI Menveds følge 1300-1304. Det er enten denne Johan eller hans farbror, sandsynligvis sidstnævnte. Hvide, N.N. Tokesdatter (I80168)
 
18 - Gudrun Olafsdatter Kjælingsmule
- Gudrun Alvsdatter Bolt 
Olavsdatter, Gudrun (I17856)
 
19 - havde med en ufri Kvinde tre Sønner, som han vedkendte sig og sørgede godt for. Familie F20409
 
20 - i Drøsselbjerg, nævnes 1480 i et Skovskifte, var 1486 på Skifte med sin anden Husfrues Søskende, og 1504 på sin Datter Jomfru Beretes Vegne på Skiftet efter sin første Frues Fader Oluf Lauridsen (Blaa). havde 1515 givet sig ind i Ebelholt Kloster. 1517 holdtes Skifte efter ham. Basse (Nye), Niels el. Jens Andersen (I67559)
 
21 - i Hæsinge, beseglede 1480-96 vidner af Salling herredsting og 1497 til vitterlighed med hr. Markvard Rønnow. Straale, Laurids Iversen i Hæsinge (I37526)
 
22 - i Kvong. - var ufri. Christiernsen, Thomas (I83117)
 
23 - i Nebel nævnes 1553-81. Barfod, Niels Knudsen (I83112)
 
24 - i Nebel, 1608-15 Barfod, Jens Jensen (I83115)
 
25 - i Nebel, 1608-15 Barfod, Eske Jensen (I83116)
 
26 - i Rodsted, var 1519 Medudsteder af et Vidne af Hornum Herredsthing, maatte 1526 afstaa Østrup (Hornum H.) til Hr. Ove Lunge, med hvem han endnu 1537 førte Proces om dennes 2 Søsterdele i Bodsted, og 1541 med Bisp Jørgen Friis om dennes Andel. Munk (Vinranke), Søren Maltesen (I41886)
 
27 - ikke at forveksle med Brodersønnen Henneke, der begge nævnes i Rustningslisten af 1530; hyldede ikke 1523, undertegnede 1533 Unionsbrevet som Henneke in den Rodden, som han havde arvet efter Faderen, kaldes s. A. Karstens Søn, da Reynold Heyderstorp til Hagenskov og Clement von der Wisch til Hanerau lovede at holde Jørgen von der Wisch til Nienhof, Henriks Søn, skadesløs for de 100 Mark, denne havde forskrevet sig for til Henneke; vel den samme, der 1543 og 1549 skrives til Haselkamp, en adelig Gaard nær ved Landsbyen Holm i Kosel Sogn. Wonsfleth, Henneke (I38810)
 
28 - Ingeborg, der siden ægtede Saxe Pedersen (Uldsax) af Hammelmose. Ingeborg (I21447)
 
29 - kan måske være datter Niels|Jens Kyrning, selvom det kniber med kronologien.
Er hun mon identisk med den omdikuterede Gregers Pedersen Krognos' hustru af samme navn? 
Kyrning, Ose Jensdatter til Rennesnäs (I16628)
 
30 - Karine, hvis Vaaben var en blaa Stjerne og en rød Hjortevie i hvidt Felt, hvilket Vaaben 1478 førtes af Væbneren Jep Unkersen i Hynderup. Karine (I42805)
 
31 - kom til Herlufsholm Marts 1633, dimitt. 1638 (Leth og Wad,Dimitt. fra Herlufsh.), studerede i Leyden 1641, immatricul. 24/9 (Personalh. Tidsk. II., S. 131), Magister 2 9/5 1655, s. A. Lector philos. i Roskilde og Cannonicus; rejste 1648—50 udenlands som Hovmester for Grev Christoffer Parsberg (F. Carlsen, Gammelkjøgegaards Hist. I. 370). Schøller, Iver Eilersen (I49238)
 
32 - måske datter af Jep Seefeld og Margrethe Løvenbalk.
- måske datter af Jep Nielsen Kirt. 
Jepsdatter, Ingjerd af Tveden (I18829)
 
33 - senior morans in Roberstorpe, var 1857 en af Forloverne for sine „patrui" Hr. Hinrik, Markvard og Tinimo de B., blev 1358 sammen med samme Hr. Hinrik de B. af Snikrode og Detlev de B. af Swinekule truet med Ban af Abbeden i Stade, kaldes da Lemeke de Roberstorpe, var 1359 Forlover for Hr. Markvard Brockdorff og hans Sønner, 1361 Forlover for Hr. Hinrik og Markvard de B., beseglede 1364 med Hermannus van Owe, deltog 1365 i det store Forlig med Lybækkerne og var s. A. Forlover for Volrad, Detlev og Otto de B. de Malekendorpe, og s. A. var Lambertus de B. senior, Detleuus de B. filius Volradi et Johannes Sack filius Sifridi Parkentin Forlovere for Ivan Bychel. de Bokwolde, Lambertus (I40084)
 
34 - Skrev sig helst "Nils Søfrensen Adeler til Jomfruland". Adeler, Nils Søfrenssøn til Jomfruland og Gimsø kloster (I77977)
 
35 - Stowe School, salgsass. v. BMC (British Motor Corp.). Krabbé, Charles Iver Nicolas (I53550)
 
36 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Krabbé, Christopher Charles Frederick (I53555)
 
37 - Suzanna - van Jansepoel. van Gansepoel, Susanna (I21048)
 
38 - til Lund på Mors (1654-90?) Bustrup i Rødding (1654-), Dueholm (1664-), Hanerau i Holsten (1664-), Tostrup i Fuglse H., Aastrup i Lollands S. Herred (1669-86), Højris på Mors (1670-90?), Ørum i Hassing H. (1675-85) og part i Mariager Kloster (1679), og Wandsbeck (1679-), - kom 16 år gammel i handelslære hos Alb. Balth. Berns, senere hans bogholder og kompagnon, 1652 udenlands, 1653 generalpostmester i Danmark og Hertugdømmerne, 1654 admiralitetsråd 1665 envoyé extraordinaire i Nederlandene, og afsluttede en traktat med generalstaterne, deltog 1667 i forhandlingerne, der førte til fredsslutningen i Breda, adlet 4. september 1669; blev 1671 etatsråd med sæde i Statskollegiet, 1675 sendebud i Haag, 1684 virkelig etatsråd, afstod 1685 postvæsenet til Chr. Gyldenløve, kom, efter at have været en meget rig mand og en af de største jordegodsejere i Danmark, i trange kår ved sine mange indviklede ejendomskøb og uopfyldte gældsforpligtelser død 1690 hos sønnen på Højris, begravet 11. oktober fra Ljørslev. von Klingenberg, Povl I. til Lund (I32815)
 
39 - til stamhuset Birkelse (1833), - 1823 (25. marts) sekondløjtnant á la suite i livgarden til fods, 1828 (30. marts) i nr., 1832 (3. juni) premierløjtnant., 1833 á la suite, 1838 patron for Roskilde adelige jomfrukloster, 1839 karrakter kaptajn, 1841 (10. juni) kammerherre, 1842 á la suite, 1841 suppleant til stænderforsamlingen i Viborg, mødte 1846, 1. Deputeret 1847, medlem af den grundlovgivende rigsdag. Skeel, Jørgen Erik Frederik dé til Stamhuset Birkelse (I9932)
 
40 - til Wensin (Ksp. Warder) og Muggesfelde (Ksp. Slamerstorp), nævnes 1469 i den holstenske Adels Forbund og 1470 i Segeberg-Konkordatet, kaldes 1473 udtrykkelig Henneke van B. Hinriksson og havde da Trætte med Reinfeld Kloster om de til hans By Muggesfelde og Klostrets By Tentzefelde hørende Enge, levede 1480 i Trætte med Godske Wensin til Rohlstorf. von Buchwald, Henneke (I7367)
 
41 - Tymmonis filius, var 1317 med Hr. Otto o. fl. de Bokwolde'r Forlover for Detlev Parkentin Holste. de Bokwolde, Johannes (I40086)
 
42 - ugift. Wedell-Wedellsborg, Casper Gustav Preben Ferdinand baron (I76411)
 
43 - var 1500 skyldig til Niels Clementsen 20 mark, solgte 1510 Lindtorp (Asp S., Hjerm H.) og en gård i Birkeld (Berkeld), som hendes moder skødede og oplod til hendes husbond, levede endnu 1511 hvor hun takseredes s.m. sønnen Jep Juel.  Steen (Steenfeld), Kirsten (I34546)
 
44 - Ved Handelen i Amsterdam, fik 1536 (11 Okt.) Skøde paa en Gaard i Parup, Græse Sogn, var 1544 Borger i Helsingør, 1551 Raadmand, 1556 (før 14 Juli) Toldskriver, 1560 (Marts) Øresunds-Tolder. - Som Tolder tog J. M. Initiativet til Fyrvæsenets Oprettelse; han var medvirkende ved Udarbejdelsen af Frederik II's Søret. Rosenvinge, Jens Mogensen (I36894)
 
45 - vel ham og ikke Faderen, der 1454 skrives til Aagaard, som han endnu indehavde 1479. von Rantzau, Claus til Aagaard (I34506)
 
46 - vel Volmeri et Gherardus Sønner af Fru Abel, for hvilke der 1460 stiftedes Sjælemesser i Slesvig, ejede 3 Gaarde i Eskilsmark. Wonsfleth, Eggert (I38802)
 
47 -1614 (10. dec.) immatr, i Kbh., 1615 i Wittenberg, 1618 hjemvendt, 1619 paa ny udenlands til Strasbourg, Schweiz, Frankrig (immatr, i Orleans 7. nov. 1620) og Tübingen, 1621 rektor for Herlufsholm skole, s. a. (9. maj) magister, 1624 (4. marts) professor i filosofi, 1630 (26. maj) universitetets notar og s. a. professor ordinarius, 1635 (24. jan.) af konsistorium valgt til sognepræst ved Vor Frue kirke, men tiltrådte ikke, da han s. a. blev professor i teologien, 1636 (5. okt.), dr. theol., 1641-42 universitetets rektor, 1652 (25. maj) Sjællands biskop. Resen, Hans Hansen (I6894)
 
48 – Uddannet fra Dalum Landbrugsskole
– Drev Birkelse Hovedgård og Gl. Toftegaard med sin mand Erik Skeel. 
Selchau-Hansen, Hanne (I9228)
 
49 — 1740 (14. marts) fændrik ved Dronningens livrgmt., 1741 (13. marts) virkl. fændrik, s. a. (20. marts) sek.lt., 1742 (31. dec.) afsked, 1745 (15. marts) kaptajn i slesvigske nationale inf.rgmt. — død af tyfus, ugift. Trampe, Christian Conrad Philip greve (I8505)
 
50 — 1822 student (Borgerdydskolen), 1831 (22. okt.) cand. jur., ugift.

Gen-begravet 14. marts 1850 på Holmens kgd. 
Trampe, Adam Frederik greve (I66987)
 

      1 2 3 4 5 ... 879» Næste»