booksVelkommen til finnholbek.dk

Notater


Match 201 til 250 fra 48,407

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 969» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 - ugift. Wedell-Wedellsborg, Casper Gustav Preben Ferdinand baron (I76411)
 
202 - var 1500 skyldig til Niels Clementsen 20 mark, solgte 1510 Lindtorp (Asp S., Hjerm H.) og en gård i Birkeld (Berkeld), som hendes moder skødede og oplod til hendes husbond, levede endnu 1511 hvor hun takseredes s.m. sønnen Jep Juel.  Steen (Steenfeld), Kirsten (I34546)
 
203 - Ved Handelen i Amsterdam, fik 1536 (11 Okt.) Skøde paa en Gaard i Parup, Græse Sogn, var 1544 Borger i Helsingør, 1551 Raadmand, 1556 (før 14 Juli) Toldskriver, 1560 (Marts) Øresunds-Tolder. - Som Tolder tog J. M. Initiativet til Fyrvæsenets Oprettelse; han var medvirkende ved Udarbejdelsen af Frederik II's Søret. Rosenvinge, Jens Mogensen (I36894)
 
204 - vel ham og ikke Faderen, der 1454 skrives til Aagaard, som han endnu indehavde 1479. von Rantzau, Claus til Aagaard (I34506)
 
205 - vel Volmeri et Gherardus Sønner af Fru Abel, for hvilke der 1460 stiftedes Sjælemesser i Slesvig, ejede 3 Gaarde i Eskilsmark. Wonsfleth, Eggert (I38802)
 
206 -1614 (10. dec.) immatr, i Kbh., 1615 i Wittenberg, 1618 hjemvendt, 1619 paa ny udenlands til Strasbourg, Schweiz, Frankrig (immatr, i Orleans 7. nov. 1620) og Tübingen, 1621 rektor for Herlufsholm skole, s. a. (9. maj) magister, 1624 (4. marts) professor i filosofi, 1630 (26. maj) universitetets notar og s. a. professor ordinarius, 1635 (24. jan.) af konsistorium valgt til sognepræst ved Vor Frue kirke, men tiltrådte ikke, da han s. a. blev professor i teologien, 1636 (5. okt.), dr. theol., 1641-42 universitetets rektor, 1652 (25. maj) Sjællands biskop. Resen, Hans Hansen (I6894)
 
207 – Uddannet fra Dalum Landbrugsskole
– Drev Birkelse Hovedgård og Gl. Toftegaard med sin mand Erik Skeel. 
Selchau-Hansen, Hanne (I9228)
 
208 — 1740 (14. marts) fændrik ved Dronningens livrgmt., 1741 (13. marts) virkl. fændrik, s. a. (20. marts) sek.lt., 1742 (31. dec.) afsked, 1745 (15. marts) kaptajn i slesvigske nationale inf.rgmt. — død af tyfus, ugift. Trampe, Christian Conrad Philip greve (I8505)
 
209 — 1822 student (Borgerdydskolen), 1831 (22. okt.) cand. jur., ugift.

Gen-begravet 14. marts 1850 på Holmens kgd. 
Trampe, Adam Frederik greve (I66987)
 
210 — 1853 (20. sept.) skriver i postrevisionen, 1858 (31. aug.) afsked, maler. — Ugift. Trampe, Frederik Conrad greve (I66992)
 
211 — 1859 student (Reykjavik), 1870 (7. jan.) assistent i Sparekassen Bikuben, 1882 (juli) hovedkasserer, 1902 (1. dec.) afsked. — Ugift. Trampe, Anastasius Sophus greve (I66995)
 
212 — 1864 student (privat dim.), 1870 (22. jan.) cand. polit., s. a. toldfuldmægtig i Ribe, 1872 (25. juni) kst. toldassistent i Randers, 1873 (18. april) fast ansat, 1877 (24. april) toldkontrollør (4. kl.) i Nykøbing F., 1882 (8. juli) m. kgl. udnævnelse, 1890 (23. dec.) toldforvalter i Nakskov, 1899 (29. nov.) R*, 1901 (26. juni) toldkasserer i Aarhus. Trampe, Carl Doris Massmann greve (I66996)
 
213 — Overstyrmand. — Ugift.

Død på hospitalet Santa Casa di Misericordia i Rio Janeiro. 
Trampe, Christopher Eduard greve (I66994)
 
214 — Ugift. Trampe, Frederikke Caroline komtesse (I66993)
 
215 ,??, Frederik ??, Wermund, Frederik (I29851)
 
216 ? En Datter, g. m. Hr. Nicolaus von Ahlefeldt, der 1398 eiede Søgaard og da fik Brev paa Lundtoft Herred.

FORBEHOLD: er ikke nævnt i DAA 1982-84

Denne datter er sandsynligvis en konstruktion på at forklare Ahlefeldts overtagelse af Søgård, hvilket i DAA 1982 regnes for at gå via Claus von Ahlefeldts moder Cathrine Clausdatter L., som med faderen ikke er indtegnet i DAA 1902. 
Limbek, N.N. Johansdatter (I38004)
 
217 ? Søn: Familie F31999
 
218 ? Sønner: Familie F32737
 
219 .., wohnt als Witwe zu Flögeln. N.N. (I87184)
 
220 ..., lebt als Witwe 1472. N.N. (I87212)
 
221 ...der ligeledes tilhørte en storbondeslægt i det vestlige Slesvig. Paysen, Christina (I34037)
 
222 ..Dorte Eggertsdatter (Bycere), der 1412 tilskødede Bisp Peder i Roskilde den hende af Fru Marine, Bosse Paris' Husfrue, testamenterede Ejendom i Hørbygaard og 1427 gav sin Gudsøn Jens Nielsen en Gaard i Fuglede. Bycere, Dorte Eggertsdatter (I20362)
 
223 'Comtesse' de Forcalquier, Garsinde (I27818)
 
224 'den lärde och vältalige kallad', till Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län, Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, Nybyholm i Enköpingsnäs socken, Uppsala län, Vittvik i Tryserums socken, Kalmar län, Viksjö i Järfälla socken, Stockholms län samt Söderby, Byholm och Sverkersholm i Ringarums socken. Född 1617. Student i Uppsala25 1632-11-14. Utgav en oration 164118. Vice president i Svea hovrätt 1647-08-10. Landshövding i Östergötland 1650-08-30. Riksråd och hovrättsråd i Svea hovrätt 1654-02-28. President i Wismarska tribunalet 1662-07-04. President i Dorpats hovrätt 1664-03-11. President i Svea hovrätt 1668-06-26. Tillika kansliråd 1668-10-26 och häradshövding i Hälsingland 1670-12-10. Nedlade för sjuklighet sina ämbeten 1673-03-10.

Begravd i Durellska familjegraven i Källeryds kyrka Jönköpings län. 
Gyllenstierna af Lundholm, Johan friherre (I65261)
 
225 'Friedrich Meltiko' von Moltke, Frederik (I18364)
 
226 'Musse' Hulstrøm, Anna Harriet (I36328)
 
227 'Philippe Egalité' d'Orleans, Louis Philippe II Duc (Philippe Egalité) (I14019)
 
228 's-Gravenhage (Den Haag), The Netherlands Beetzein, Marija (I65473)
 
229 'Schenk' of Emperor Heinrich VI. von Erbach, Gerhard I (I60277)
 
230 'St.Isabel of Portugal' de Aragón, Isabel (Elisabeth) (I13545)
 
231 'the Impaler'  Dracula, Vlad III (I58640)
 
232 'the Wise' King of Castile and León, Alfonso X (I14040)
 
233 'Trine' Jensen, Anne Katrine (I12750)
 
234 'Tumapaler' d'Armagnac, Bernardo II Comte (I60033)
 
235 ".. en Datter af Peder Jensen til Osby, der i Ahnetavler tillægges Slægten Saxstrups Vaaben" Saxstrup, N.N. Pedersdatter (I22215)
 
236 "... en Anders Munk fik intet af Fru Bodils Gods, thi han var uægte født". Munk af Kovstrup, Anders (I52850)
 
237 "..hvis Hustru snart tillægges de gamle Lungers Vaaben, snart tre Taarne over en Skaktavl". Lunge, N.N. (I22125)
 
238 "en høit bedaget, af sin exemplariske Gudsfrygt samt store Curiosité med at samle alle danske Bøger vidt berømt Jomfru".
var i huset hos Falk Gøye og fru Karen Bille til 1660, boede senere i Odense, sine bøger testamenterede hun til jomfru Karen Brahe. 
Gøye, Anne Henriksdatter (I87647)
 
239 "9. April 1625 fik Lensmanden paa Bøvling Iver Juul, der havde Holstebro i Forsvar, Brev om, at det var berettet Kongen, at Arvingerne efter den afdøde Foged paa Holstebro Bispegaard Rasmus Lauridsens Hustru, Knud Jensen Byfoged og Mads Jensen, Borger i Holstebro". Leegaard, Mads Jensen (I47867)
 
240 "Abelke" (antagelig en slåfejl). von Buchwald, Abele (I40046)
 
241 "af Borreby". Neb, Anne Clausdatter af Borreby (I39536)
 
242 "af Bukhave" (?) Pogwisch, Helvig Hansdatter (I20379)
 
243 "af en pommersk.neumarksk Slægt" von Woperschnow, Catharine (I6693)
 
244 "af Fredensborg", - nævnes ved Peter Rasmussens 2. bryllup Christiane Lisbeth (I36887)
 
245 "af Gammel Rostved" Juel, Dorte af Gammel Rostved (I17800)
 
246 "af Kletkamp", der 1507 betalte Landskat. (L. Bobé kalder hende Abel Schacksdatter Rantzau af Panker og 1540 - 43 nævnes også "vor Abel Sestede thom Cluvensyke. von Rantzau, Abel Schacksdatter (I20381)
 
247 "af Lindved" (Odense H.) Bryske, Margrethe Jørgensdatter (I18902)
 
248 "af Muggesfelde", 1512-29. von Buchwald, Emerentia (I32826)
 
249 "af Schöneberg i Holsten" Stralendorff, Birgitte Eggertsdatter af Schöneberg i Holsten (I18618)
 
250 "af svag og skrøbelig skønsomhed". Afstod 1732 Totterupholm og af arv efter faderen til søsteren mod, at denne forpligtede sig til i hans levetid at sørge for hans sømmelige underhold og ved hans død lade ham skikkelig begrave (kgl. konfirmation af 6. november 1733). Juel, Frederik (I9033)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 969» Næste»