Velkommen til finnholbek.dk

Notater


Match 47,901 til 47,941 fra 47,941

      «Forrige «1 ... 955 956 957 958 959

 #   Notater   Knyttet til 
47901 Østrigsk løjtnant og vejmester. von Bülow af Wedendorf, Carl Wilhelm (I81799)
 
47902 østrigsk løjtnant, major i nordamerikansk tjeneste. von Ahlefeldt, Johann Rudolph August (I46030)
 
47903 østrigsk major. von Bredow, August (I46080)
 
47904 Østrigsk major. von Scholten, Alfred (I66869)
 
47905 østrigsk major. von Bülow af Wedendorf, Christian Wind (I81741)
 
47906 Østrigsk oberst og brigadekommandør, 1918 (19. febr.) optaget i den østrigske friherrestand. von Scholten, Erwin Maria Friedrich baron (I66897)
 
47907 Østrupgaard Gods, Østrup (Lunde H., Odense) Ulfeldt, Anne Hansdatter (I38353)
 
47908 överingenjör vid Svenska tändsticksaktiebolag, civilingenjör. von Feilitzen, Einar (I68357)
 
47909 överkammarherre och konferensråd. von Roepsdorff, Johan Adolf (I85267)
 
47910 överlevde mannen, dotter av riddaren och riksrådet Magnus Stensson Gren (spets från sidan), och hans 2:a fru Gertrud Narfvesdotter. Gren, Filippa Magnusdotter (I68999)
 
47911 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Silander, Gustaf Tirsten Haraldsson (I6241)
 
47912 Överste i armén 1787-06-30 efter reträtten från Högfors utnämnd och dubbad till RmstkSO 1789-09-02. Generalmajor på valplatsen vid Valkeala 1790-04-29. Överste och chef för Bohusläns dragonregemente s. å. 10/10. Överste och chef för Södermanlands regemente 1792-05-11. Generallöjtnant s. å. 15/5. KSO 1794. KmstkSO 1797-11-01. Generalbefälhavare över svenska armén i Västerbotten 1809-03-21. General av infanteriet s. å. 20/6. RoKavKMO s. å. 13/7. Avsked från chefskapet för Södermanlands regemente 1813-03-23. En av rikets herrar 1817-07-04.

Han bevistade under sin tjänst i Preussen bayerska successionskriget såsom adjutant hos sin fasters man, generalen greve Joh. Ludv. Hård och blev därunder vid Libenau sårad i huvudet. Var med i 1788 års finska krig och kommenderade då arriärgardet i reträtten från Högfors samt blev vid Valkeala, där han gjorde tjänst som befälhavande generaladjutant för armén, blesserad i högra armen. Blev 1809 under överamiralen Pukes överbefäl anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten. Förde riksbaneret vid konung Carl XIII:s begravning och konung Carl XIV Johans kröning. Ägde förutom Näs, Husbygård i Husby-Oppunda socken och Tistad i Bärbo socken (båda i Söd.) samt Hasselfors bruk med Bålby lantegendom, båda i Skagershults socken, Örebro län, vilka senare egendomar han fick med sin fru. 
Wachtmeister af Johannishus, Gustaf greve (I65702)
 
47913 Överste i dansk tjänst. StkDDO. von Wedderkop, Johan Ludvig (I85268)
 
47914 Øverste Kapellan til St. Nicolai Kirke i København. Bendixen, Jacob (I36377)
 
47915 Överstelöjtnant  von Bojsman, Eric (I20447)
 
47916 Överstelöjtnant Lewenhaupt, Carl Gustaf Adam greve (I23995)
 
47917 överstelöjtnant vid 1. Svea artilleriregemente, RSO. von Feilitzen, Carl Otto Evald (I68352)
 
47918 Överstelöjtnant. Fleetwood, Gustaf Miles friherre (I82868)
 
47919 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bildt, Nils (I73392)
 
47920 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Dupuis, Annie Marie (I65342)
 
47921 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Rosencrantz, Karin Margareta (I68397)
 
47922 aabenbart opkaldt efter Wolf Hieronymus von Kratsch til Duege, død 22 Aar gl. Urne, Wolf Hieronymus (I47939)
 
47923 Aage Halvegge (væbnet arm), Ove Pedersen 3 - den ikke adelige linje (I35215)
 
47924 Aage bodde på Hebnes i 1563, og eier meget jordegods, minst 14 lauper smør. Senere flytter han til Nessa gård på Nedstrand. Hebnes, Aage Olavson (I37358)
 
47925 Aage Clausen Thott, Åke Classon. Tott, Åke Klasson den ældre svenske grevelige Linie (I69017)
 
47926 Aage Knudsen (S. 188), hans gård kaldes oftest Sommersbjerg, hans enke fru Helvig levede endnu 1535, da brændte Landskrone borgere hendes gård Gedsholm af.
(P. S. Pap. Esge Bille 8/3 1535). 
Gere (af Jordbjerg), Aage Knudsen til Semmelsbjerg og Gedsholm (I3345)
 
47927 Aage Knudsen (S. 188), hans gård kaldes oftest Sommersbjerg, hans enke fru Helvig levede endnu 1535, da brændte Landskrone borgere hendes gård Gedsholm af.
(P. S. Pap. Esge Bille 8/3 1535). 
Saxstrup, Helvig Karlsdatter til Gedsholm (I3756)
 
47928 Aage Knudsen, nævnes 11. nov. 1505 (Sv.R.A.). Gere (af Jordbjerg), Aage Knudsen til Semmelsbjerg og Gedsholm (I3345)
 
47929 Åge Olavsson Simling Hebnes, Aage Olavson (I37358)
 
47930 Aage Olufsen (S. 186), død 22. februar 1578 og er begravet i Hasløf Kirke. Gere (af Jordbjerg), Aage Olufsen til Dømmestrup (I90812)
 
47931 Åge, Aage. Rani, Ove Nielsen af Havnelev (I35269)
 
47932 Aage. Pedersen, Ove (I34646)
 
47933 Åke Axelsson, till Hjuleberg i Abilds socken, Hallands län Thott, Aage Axelsen til Hjulebjerg (I3001)
 
47934 AALBORG eller HALS. Hals, Anders Jensen Aalborg (I54341)
 
47935 Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Møllegaden, 6te Qvarteer, forhuset 1ste sal a F3, 515 (512), FT-1855, D2510

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Peter Hvass 35 Gift snedkermester husfader Aalborg Aalborg Amt
Mætte Kirstine Knap 35 Gift hans kone Aalborg Aalborg Amt
Ludvig Fred Ferdinand Hvass 5 Ugift deres søn Aalborg Aalborg Amt
Agnes Emilie Hvass 4 Ugift deres datter Aalborg Aalborg Amt
Eduard Hvass 3 Ugift deres søn Aalborg Aalborg Amt
Udøbt Barn 1 Ugift deres søn Aalborg Aalborg Amt
Eline Knap 3 Ugift husfaderens svogers datter Aalborg Aalborg Amt
Poul Vinding 23 Ugift snedkersvend Aalborg Aalborg Amt
Andreas Nielsen 21 Ugift snedkerlærlinger Vadum Sogn Aalborg Amt
Niels Larsen 19 Ugift snedkerlærlinger Bejstrup Sogn Hjørring Amt
Peter Bergmann 18 Ugift snedkerlærlinger Viuf Sogn Vejle Amt
Sitna?? Emil Bøgvad 16 Ugift snedkerlærlinger Aalborg Aalborg Amt
Ane Marie Rasmussen 31 Ugift tjenestepige 
Hvass, Jens Peter (I25808)
 
47936 ånka 1548. Mette (I89215)
 
47937 Aarhus, Ning, Maarslet, Hørret Maarslet Sogn, 5, En Gaard, 174, FT-1880, C8759
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frits Baron af Gyldenkrone 81 Gift Husfader, Gaardeier Slesvig By
Mariane Adolphine Baronesse af Gyldenkrone 34 Gift Hans Kone Viborg
Ove Kristian Sofus Baron af Gyldenkrone 37 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Maarslet]
Juliane Marie Kristiane Baronesse af Gyldenkrone 34 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Maarslet] 
Gyldenkrone, Frederik (Fritz) baron (I22197)
 
47938 Aarsmarke-linjen førte ikke slægtsnavnet; den førte våbnets kryds dobbelt skaktavlet. Grubendal (af Aarsmarke), Laurids I. (I83621)
 
47939 Aarstallet for hans 2. Giftermaal (med Christina Sophia v. Stutterheim) er ikke bekendt. von Schiebell, Johann Adam (I89989)
 
47940 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Elding, Åsa (I23984)
 
47941 Aastrup Kloster. 1960-95 efor for Det Klingenbergske Hospital i Nykøbing M. 1970-78 amtmand over Vestsjællands amt. Medlem af bestyrelsen for Vallø Stift. Formand for Selskabet for Bygnings- og Land skab skul tur, for Sorø Kunstmuseum, for Sorø Amts Sygeplejeskole, for Sorø Amts Spare- og Lånekasse, for behandlingshjemmet Dalgården ved Århus og Lindersvold ved Fakse samt Julemærkekomiteen.
Næstformand for Sorø Husholdningsskole. Medredaktør af: Centraladministrationen 1848-1948. 1964 (1. jan.) K. 1972 (1. jan.) K'. 1979 kammerherre. 1980-92 formand for Dansk Adelsforening og Danmarks Adels Aarbog. 1987 (18. dec.) D.H. 
Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Ferdinand baron (I10860)
 

      «Forrige «1 ... 955 956 957 958 959