Velkommen til finnholbek.dk

Notater


Match 47,901 til 47,950 fra 47,952

      «Forrige «1 ... 955 956 957 958 959 960 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
47901 Ølbrygger. Heyerdahl, Thor (I84970)
 
47902 Ølshave ligger i Dronninglund H. Krag af Jylland, Niels (I40412)
 
47903 Ønskede at blive begr. i Sorø, men er ikke nævnt i Gravkataloget. - Besad fra 1287/88 og indtil omkring 1291 sammen med en del slægtninge Stenmagle-komplekset, som da blev konfiskeret af kongen. Det er vanskeligt at sige, om Lave på det tidspunkt havde godset udelt, formuleringerne i Gavebogen er tvetydige. 1314 kaldt til Høng (Hallenslev S., Løve H.). - Gjorde sammen med flere andre Hvider krav på Stenmagle-godset efter Absalon Andreasens død i slutningen af 1280’erne. Sad fængslet i Kalundborg marts 1291, udfærdigede her testamente, hvor Sorø Kloster betænktes med det omtalte Stenmaglegods.
Betalte desuden her korstogsafløsning og donerede en række mindre beløb. Testamentet trådte formentlig ikke i kraft. 1293 (5. mar.) konfiskeredes Stenmaglegodset af kong Erik VI Menved. I 1295 nævnt i flæng med de fredløse, formodentlig i Norge med dem. 1308 nævnt i kongens anklager mod sin bror Kristoffer. I en opregning fra 1314 af fredløse medtages Lave Lavesen af Høng - men opregningen er upræcist overleveret, og det er ikke givet, at Lave endnu levede da, ligesom der må tages forbehold for tilknytningen til Høng. 
Lille, Lave (I83579)
 
47904 Ønskede at blive begravet i Sorø, men navnet fremgår ikke
af Gravkataloget. - Skænkede 1320 Sorø Kloster gård i Ullerslev på Fyn (Ullerslev S., Vindinge H.).
- En Andreas Tygesen vidnede 1282 på Olaf Tygesens købsbrey
på Ledøje. En Andreas Tagesen blev af kong Håkon af Norge omkring 1302 anklaget for at have røvet Peder Jakobsens gods i Vejlev. 
Saltensee af Tystofte, Andreas Tokesen (I21127)
 
47905 Ønskede begravelse i Sorø, men er ikke nævnt i Gravkataloget,
- Havde andel af Stridsmølle, som datteren bortskødede 1336. Skænkede 1332 gods i Oreby (Høve S., Vester Flakkebjerg H.) til Sorø Kloster for sin begravelse. 
von Gleichen, Regitze (Rikiza) (I2947)
 
47906 Ønskede i sit testamente at blive begr. i Sorø, men fremgår ikke af Gravkataloget. - Testamenterede gård i Roskilde til Sorø Kloster. Afgav i testamentet jord i Tybjerg (Tybjerg S., Tybjerg H.) til afvikling af gæld. -
Udstedte testamente 1292 (4. marts), hvori en tilknytning til Broby fremgår (formentlig Broby S., Alsted H.), hvorfra flere personer blev begavet og hvis præst bevidnede testamentet. Desuden mange forskellige donationer til især kirkelige institutioner i Roskilde. Testamentet rummer en lang række penge- og brugsgaver, men kun få godsangivelser. Godset er givet gået videre til de mange arvinger. - Gift med Esbern Karlsen (F: antagelig Karl af Broby) som hun overlevede. Esbern ejede gods i Broby og var formentlig søn af Karl af Broby, nævnt 1260-68. 
Hvide, Gyde Skjalmsdatter (I71938)
 
47907 Øresunds-Tolder (F.: Amtsskriver paa Haderslevhus Jonas Jensen H.). Heinemark, Jonas (I36965)
 
47908 Ørslef Orslef (Aarslef), Jesper Mikkelsen (I56045)
 
47909 Østergård (1660-66) (Sindal S., Vennebjerg H.) og Herpinggård (medejer) (1648), Nævnes 1631 som værende arving efter Christen Lange til Bramminge, solgte 1652 til broderen Henrik gårdene Møltrup og Dalgård, som hun havde solgt til Terkel Krabbe, forudsat at denne ikke kom tilbage og gjorde krav gældende. Krabbe af Damsgaard, Barbara Olufsdatter til Østergård (I40464)
 
47910 Østofte kirkebog: Moderen Jacobine Bønnelyche fra Radsted, p.t. i Havlykke.
Som barnefader udlagt ungkarl Charles Jacobsen i København.  
Jacobsen, Vilhelmine (I19714)
 
47911 Østrig (Austria) Apfaltern, Bartholomeus (I27934)
 
47912 Østrigsk løjtnant og vejmester. von Bülow af Wedendorf, Carl Wilhelm (I81799)
 
47913 østrigsk løjtnant, major i nordamerikansk tjeneste. von Ahlefeldt, Johann Rudolph August (I46030)
 
47914 østrigsk major. von Bredow, August (I46080)
 
47915 Østrigsk major. von Scholten, Alfred (I66869)
 
47916 østrigsk major. von Bülow af Wedendorf, Christian Wind (I81741)
 
47917 Østrigsk oberst og brigadekommandør, 1918 (19. febr.) optaget i den østrigske friherrestand. von Scholten, Erwin Maria Friedrich baron (I66897)
 
47918 Østrupgaard Gods, Østrup (Lunde H., Odense) Ulfeldt, Anne Hansdatter (I38353)
 
47919 överingenjör vid Svenska tändsticksaktiebolag, civilingenjör. von Feilitzen, Einar (I68357)
 
47920 överkammarherre och konferensråd. von Roepsdorff, Johan Adolf (I85267)
 
47921 överlevde mannen, dotter av riddaren och riksrådet Magnus Stensson Gren (spets från sidan), och hans 2:a fru Gertrud Narfvesdotter. Gren, Filippa Magnusdotter (I68999)
 
47922 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Silander, Gustaf Tirsten Haraldsson (I6241)
 
47923 Överste i armén 1787-06-30 efter reträtten från Högfors utnämnd och dubbad till RmstkSO 1789-09-02. Generalmajor på valplatsen vid Valkeala 1790-04-29. Överste och chef för Bohusläns dragonregemente s. å. 10/10. Överste och chef för Södermanlands regemente 1792-05-11. Generallöjtnant s. å. 15/5. KSO 1794. KmstkSO 1797-11-01. Generalbefälhavare över svenska armén i Västerbotten 1809-03-21. General av infanteriet s. å. 20/6. RoKavKMO s. å. 13/7. Avsked från chefskapet för Södermanlands regemente 1813-03-23. En av rikets herrar 1817-07-04.

Han bevistade under sin tjänst i Preussen bayerska successionskriget såsom adjutant hos sin fasters man, generalen greve Joh. Ludv. Hård och blev därunder vid Libenau sårad i huvudet. Var med i 1788 års finska krig och kommenderade då arriärgardet i reträtten från Högfors samt blev vid Valkeala, där han gjorde tjänst som befälhavande generaladjutant för armén, blesserad i högra armen. Blev 1809 under överamiralen Pukes överbefäl anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten. Förde riksbaneret vid konung Carl XIII:s begravning och konung Carl XIV Johans kröning. Ägde förutom Näs, Husbygård i Husby-Oppunda socken och Tistad i Bärbo socken (båda i Söd.) samt Hasselfors bruk med Bålby lantegendom, båda i Skagershults socken, Örebro län, vilka senare egendomar han fick med sin fru. 
Wachtmeister af Johannishus, Gustaf greve (I65702)
 
47924 Överste i dansk tjänst. StkDDO. von Wedderkop, Johan Ludvig (I85268)
 
47925 Øverste Kapellan til St. Nicolai Kirke i København. Bendixen, Jacob (I36377)
 
47926 Överstelöjtnant  von Bojsman, Eric (I20447)
 
47927 Överstelöjtnant Lewenhaupt, Carl Gustaf Adam greve (I23995)
 
47928 överstelöjtnant vid 1. Svea artilleriregemente, RSO. von Feilitzen, Carl Otto Evald (I68352)
 
47929 Överstelöjtnant. Fleetwood, Gustaf Miles friherre (I82868)
 
47930 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bildt, Nils (I73392)
 
47931 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Dupuis, Annie Marie (I65342)
 
47932 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Rosencrantz, Karin Margareta (I68397)
 
47933 aabenbart opkaldt efter Wolf Hieronymus von Kratsch til Duege, død 22 Aar gl. Urne, Wolf Hieronymus (I47939)
 
47934 Aage Halvegge (væbnet arm), Ove Pedersen 3 - den ikke adelige linje (I35215)
 
47935 Aage bodde på Hebnes i 1563, og eier meget jordegods, minst 14 lauper smør. Senere flytter han til Nessa gård på Nedstrand. Hebnes, Aage Olavson (I37358)
 
47936 Aage Clausen Thott, Åke Classon. Tott, Åke Klasson den ældre svenske grevelige Linie (I69017)
 
47937 Aage Knudsen (S. 188), hans gård kaldes oftest Sommersbjerg, hans enke fru Helvig levede endnu 1535, da brændte Landskrone borgere hendes gård Gedsholm af.
(P. S. Pap. Esge Bille 8/3 1535). 
Gere (af Jordbjerg), Aage Knudsen til Semmelsbjerg og Gedsholm (I3345)
 
47938 Aage Knudsen (S. 188), hans gård kaldes oftest Sommersbjerg, hans enke fru Helvig levede endnu 1535, da brændte Landskrone borgere hendes gård Gedsholm af.
(P. S. Pap. Esge Bille 8/3 1535). 
Saxstrup, Helvig Karlsdatter til Gedsholm (I3756)
 
47939 Aage Knudsen, nævnes 11. nov. 1505 (Sv.R.A.). Gere (af Jordbjerg), Aage Knudsen til Semmelsbjerg og Gedsholm (I3345)
 
47940 Åge Olavsson Simling Hebnes, Aage Olavson (I37358)
 
47941 Aage Olufsen (S. 186), død 22. februar 1578 og er begravet i Hasløf Kirke. Gere (af Jordbjerg), Aage Olufsen til Dømmestrup (I90812)
 
47942 Åge, Aage. Rani, Ove Nielsen af Havnelev (I35269)
 
47943 Aage. Pedersen, Ove (I34646)
 
47944 Åke Axelsson, till Hjuleberg i Abilds socken, Hallands län Thott, Aage Axelsen til Hjulebjerg (I3001)
 
47945 AALBORG eller HALS. Hals, Anders Jensen Aalborg (I54341)
 
47946 Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Møllegaden, 6te Qvarteer, forhuset 1ste sal a F3, 515 (512), FT-1855, D2510

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Peter Hvass 35 Gift snedkermester husfader Aalborg Aalborg Amt
Mætte Kirstine Knap 35 Gift hans kone Aalborg Aalborg Amt
Ludvig Fred Ferdinand Hvass 5 Ugift deres søn Aalborg Aalborg Amt
Agnes Emilie Hvass 4 Ugift deres datter Aalborg Aalborg Amt
Eduard Hvass 3 Ugift deres søn Aalborg Aalborg Amt
Udøbt Barn 1 Ugift deres søn Aalborg Aalborg Amt
Eline Knap 3 Ugift husfaderens svogers datter Aalborg Aalborg Amt
Poul Vinding 23 Ugift snedkersvend Aalborg Aalborg Amt
Andreas Nielsen 21 Ugift snedkerlærlinger Vadum Sogn Aalborg Amt
Niels Larsen 19 Ugift snedkerlærlinger Bejstrup Sogn Hjørring Amt
Peter Bergmann 18 Ugift snedkerlærlinger Viuf Sogn Vejle Amt
Sitna?? Emil Bøgvad 16 Ugift snedkerlærlinger Aalborg Aalborg Amt
Ane Marie Rasmussen 31 Ugift tjenestepige 
Hvass, Jens Peter (I25808)
 
47947 ånka 1548. Mette (I89215)
 
47948 Aarhus, Ning, Maarslet, Hørret Maarslet Sogn, 5, En Gaard, 174, FT-1880, C8759
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frits Baron af Gyldenkrone 81 Gift Husfader, Gaardeier Slesvig By
Mariane Adolphine Baronesse af Gyldenkrone 34 Gift Hans Kone Viborg
Ove Kristian Sofus Baron af Gyldenkrone 37 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Maarslet]
Juliane Marie Kristiane Baronesse af Gyldenkrone 34 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Maarslet] 
Gyldenkrone, Frederik (Fritz) baron (I22197)
 
47949 Aarsmarke-linjen førte ikke slægtsnavnet; den førte våbnets kryds dobbelt skaktavlet. Grubendal (af Aarsmarke), Laurids I. (I83621)
 
47950 Aarstallet for hans 2. Giftermaal (med Christina Sophia v. Stutterheim) er ikke bekendt. von Schiebell, Johann Adam (I89989)
 

      «Forrige «1 ... 955 956 957 958 959 960 Næste»