booksVelkommen til finnholbek.dk

Kilder


Match 51 til 100 fra 583

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Næste»


 #  ID   Kilde 
51 S402 A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen. Candidati og examinati juris 1736-1936. politices 1852-1936. Candidati actuarii 1922-1936. Gad.
52 S487 Carl Erling Poulsen. chilie.dk. Website.
53 S559 Randy Smith. Chrane-Bethin GEDCOM. 2014.
54 S26 Christian Reventlow website.
55 S517 Johan Carl Louis Lengnick. Christian Wineken (Lengnick). Jørgensen Bogtrykkeri 1841.
56 S338 Torsten Balle. Christoffer Lunov til Nystrup. Historisk Arb. for Thy og Mors, 1975, s. 102-115.
57 S408 gw.geneanet.org. Christoph Graf von Polier. (Website).
58 S482 Johan Carl Louis Lengnick. Christopher de Hemmer (Lengnick). Jørgensen Bogtrykkeri 1841.
59 S505 Transcriptie: J.G. Voortman. Collectie Pohlsander.
60 S311 Rainer Kramer. Compact Genealogy - Kompakte Genealogie website.
61 S82 Corpus Nobiliorum.
62 S248 Dagspressen.
63 S239 @ Aage Bent Dahlerup, 2012-2015. Dahlerup-slægten.
64 S236 Anker Østrup 2005. Danish BRÜEL origin - L'origine des BRUEL danois.
65 S341 Danish Family Search.
66 S2 Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening.
67 S574 Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening.
68 S558 Anders Thiset, Loius Bobé. Danmarks Adels Aarbog (DAA) 1884. Dansk Adelsforening.
69 S442 Kræmmer, Michael . Danmarks Adels Aarbog 2009-2011, efterslægtstavle for Skjalm Hvide (Michael Kræmmer). Danmarks Adelsforening, v. Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen.
70 S561 Kjeld Stabell. Danmarks Adels Aarbog 2015-17 - Ratlow (Rathlou). Dansk Adelsforening, redigeret af Mogens Krasig Jensen.
71 S125 af Henrik Poulsen. Danmarks Adels Aarbog XC (1982-84) - von Ahlefeldt. Dansk Adelsforening, redigeret af Knud J. V. Jespersen.
72 S179 (red.). Danmarks Adels Aarbog, rettelse/tilføjelse. Dansk Adelsforening.
73 S751 (red.). Danmarks Adels Aarbog, rettelse/tilføjelse. Dansk Adelsforening.
74 S316 Nationalmuseet. Danmarks Kirker.
75 S171 Kay Nielsen. Danmarks konger og dronninger. Lademann Forlagsaktieselskab, 1981 og Det Ny Lademann, 1991.
76 S66 B. Dræbel, Holger Rasmussen mfl.. Danmarks Kongeslotte. Lademann 1969.
77 S347 Sofus Elvius. Danmarks Præstehistorie, Aarene 1869-1889, Personalhistoriske Undersøgelser. Emil Bergmanns Forlag.
78 S102 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Danmarks Riges breve.
79 S166 F. Krogh. Dansk Adelskalender. København 1878.
80 S79 Dansk Biografisk Lexicon.
81 S453 Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Dansk Center for Herregårdsforskning. website.
82 S108 Poul Enemark. Dansk Oksehandel 1450-1550. udgivet 2003.
83 S134 Ulsig, Erik. Danske adelsgodser i middelalderen (Erik Ulsig). GYLDENDALS BOGHANDEL NORDISK FORLAG A/S København 1968.
84 S554 H. H. Berner Schilden Holsten. Danske Herregaardes Ejere, III. Hovedsæderne i Stamhusene og Fideikommisgodserne. ODENSE 1916.
85 S275 Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen. Danske Patriciske Slægter - Første Samling. Vilhelm Trydes Forlag 1891.
86 S148 Theodor Hauch-Fausbøll, Hans Rudolf Hiort-Lorenzen. Danske Patriciske Slægter - Tredie Samling - med 28 portrætter og 15 vaabenafbildninger. Dansk Genealogisk Instituts forlag 1915.
87 S491 v. bibliotekar Michael Bach. Danske toldembedsmænd 1660-1864.
88 S29 I. C. Ryge. De Bruuners Stamtavle og Slægtregister / Efter I. C. Ryges Haandskrift, udg. ved H. P. G. K. Bruun. H. P. G. K. Bruun.
89 S136 Vilhelm Voll. De eligerede mænd i Kerteminde.
90 S105 De familie Boissevain.
91 S423 Aage Gjøe Geleff. de ældste led af slægten Horn fra Nakskov. @ 1. maj 2017.
92 S127 Debattforum i Digitalarkivet, Arkivverket.
93 S185 Olle von Post. Den adliga ätten von Post, nummer 687, 1625-2006. Irene von Posts förlag, Hammarö.
94 S342 Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen. Den danske adel siden 1849. Gads Forlag.
95 S529 John Johnsson og Karl Dehlholm. Den Danske Lægestand 1901-1907. KØBENHAVN JACOB LUNDS FORLAG (BALDUR BORGEN) 1907.
96 S552 Carl Anton Frederik Qvade. Den danske Quade - Quaade - Qvadeslægt og dens Oprindelse. Slagelse, Centraltrykkeriet 1928.
97 S507 Hans Berg Hammer Kjølsen. Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle efterkommere 1736-1955: med ahnetavler fra begyndelsen af 16-hundredetallet. Eget forlag, København 1955.
98 S530 Edith Rode, 1941. Den gyldne bog om danske kvinder. Lindhardt og Ringhof.
99 S519 Camillus Nyrop, Niels Lunde Reiersen. Den Reiersenske families stamtavle. Bianco Lunos Bogtrykkeri, København 1877.
100 S199 Gyldendals åbne encyklopædi. Den Store Danske.

Citation Master v11.1.2.8b for TNG
      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Næste»