Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Kirsten Henriksdatter Friis af Haraldskær

Kirsten Henriksdatter Friis af Haraldskær

Kvinde - †

Generationer:      Standard    |    Kompakt    |    Kun tekst    |    Register    |    PDF

(NB: Rul ned for at se hele træet.)

There are 63 descendants (plus spouses) in this view.

 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 Anne Kvinde
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle
 = Ny tavle