finnholbek.dk


Familien Magister Claus Lagesen Urne, til Belteberga og Margrethe Jacobsdatter Trolle

g. før 1535


Familietavle