finnholbek.dk

Familien Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Restrup og Iversnæs og Karen Bentsdatter Bille

g. før 1481


Familietavle