booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Holger Skeel, til Stamhuset Birkelse og Regitze Sophie baronesse Gyldenkrone, til stamhuset Birkelse

g. 12 apr. 1730


Familietavle