Skeel-Schaffalitzky. Find navne i Danmarks Adels Aarbog - Velkommen til finnholbek.dk

Familien Magnus Rosenkrantz Mund og Marie Birgitte Christiane Mushardt

g. 16 aug. 1791


Familietavle