finnholbek.dk

Familien Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, til grevskabet Muckadell og Charlotte Amalie komtesse Reventlow

g. 19 apr. 1799


Familietavle