Velkommen til finnholbek.dk

Familien Hans Heinrich Friherre Kielman von Kielmansegg, til Quarnbek og Mette Volfsdatter von der Wisch

g. 26 maj 1663


Familie Tavle