booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Jon Viffertsen Viffert, til Torstedlund og Kirsten Christensdatter Taarnskytte

g. før 1457


Familietavle