booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Christoffer Ottesen Huitfeldt, til Berritsgaard og Øllegård Jacobsdatter Trolle

g. ca. 1542


Familietavle 

 
 
Hans HuitfeldtHans Huitfeldt
Mand ( -1527)
Erik HuitfeldtErik Huitfeldt
Mand ( -1527)
 
 
Jørgen TrolleJørgen Trolle
Mand (1499- )
lver Trollelver Trolle
Mand (1499- )
Axel TrolleAxel Trolle
Mand (1502-1534)
Iver TrolleIver Trolle
Mand (1515- )
Oluf TrolleOluf Trolle
Mand (1517- )
Philip TrollePhilip Trolle
Mand (1518-1526)
Otte HuitfeldtOtte Huitfeldt
Mand (1543-1559)