booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Christian Friderich Otto von Benzon, til Stamhuset Lønborggaard og Nielsine Jermiin, til det Lønborggårdske Fideikommis

g. 23 nov. 1811


Familietavle