booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Christen (den rige) Skeel og Birgitte Pallesdatter Rosenkrantz, til Krenkerup

g. 29 aug. 1652


Familietavle