Velkommen til finnholbek.dk

Familien Christian Albrecht von Ahlefeldt, til Kogsbøl og Südergård og Meta Friherreinde Kielman von Kielmansegg

g. 1686


Familie Tavle