Velkommen til finnholbek.dk

Familien Christian Albrecht Friherre Kielman von Kielmansegg og Ilsabe Sophie von Preen

g. 28 sep. 1696


Familie Tavle