Velkommen til finnholbek.dk

Familien Christian Eiler baron Holck og Louise Marie Julie von Kauffmann

g. 20 dec. 1880


Familie Tavle