booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Thomes Fasti, til Vennergaard og Katholm og Christence Gertsdatter Bryske

g. 28 aug. 1575


Familieoplysninger