Velkommen til finnholbek.dk


Familien Christen Jacobsen Nold og Anne Villumsdatter Dichmand

g. ml. 1590 og 1595


Familieoplysninger