Skeel-Schaffalitzky. Find navne i Danmarks Adels Aarbog - Velkommen til finnholbek.dk

Familien Magister Claus Lagesen Urne, til Belteberga og Margrethe Jacobsdatter Trolle

g. før 1535


Familieoplysninger