finnholbek.dk

Familien Otto August Christian Carl Johann Wilhelm rigsgreve Rantzau og Adelheid Louise von Buchwaldt, til Pronstorf og Fideikommisgodset Osterhof

g. 7 okt. 1872


Familieoplysninger