Velkommen til finnholbek.dk

Familien Ove Bielke, til Østraat og Margrethe Clausdatter Thott

g. 26 apr. 1579


Familie oplysninger