booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Hans Carl Oluf lensbaron Rosenkrantz, til Rosenholm og Esther Marie Lysabild

g. 25 aug. 1920


Familie oplysninger