finnholbek.dk

Familien Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel baron Blixen-Finecke og Bertha Henriette Marie Castenschiold, til Hesselagergaard

g. 9 nov. 1888


Familieoplysninger