booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Eiler baron Holck, til Baroniet Holckenhavn og Dorthe Cathrine Reedtz

g. 9 dec. 1735


Familieoplysninger