finnholbek.dk

Familien Eiler baron Holck, til baroniet Holckenhavn og Lisbet Høeg (Banner)

g. 29 sep. 1655


Familieoplysninger