Velkommen til finnholbek.dk

Familien Hans Heinrich von Ahlefeldt, til Deutsch Nienhof og Seestermüh og Meta Friherreinde Kielman von Kielmansegg

g. 1708


Familie oplysninger