booksVelkommen til finnholbek.dk

Adam Gottlob lensgreve Moltke, XI. Den grevelige linje i Danmark.

Adam Gottlob lensgreve Moltke, XI. Den grevelige linje i Danmark.[1]

Mand 1710 - 1792  (81 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Adam Gottlob lensgreve Moltke 
  Slægtskabmed Finn Josef Skeel Holbek
  Født 11 nov. 1710  Walkendorf, Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland  
  Køn Mand 
  Linje XI - DEN GREVELIGE LINJE I DANMARK - [Moltke] (komplet) 
  Død 25 sep. 1792  Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark  
  Begravet 9 okt. 1792  Karise Kirke [det Moltkeske kapel], Fakse, Præstø, Danmark  
  Søskende 2 søskende 
  Notater 
  • til grevskabet Bregentved (1750), bestående af Bregentved (1746) (Haslev S., Ringsted H.), Turebyholm (1747-1762, 1771) (Tureby S., Fakse H.), Eskilstrup (1747-1751) (Sneslev S., Ringsted H.), Juellinge (1750) (Hellested S., Stevns H.), Tryggevælde (1751) (Karise S., Fakse H.), Alslevgård (1751) (Alslev S., Fakse H.), Sophiendal (1761) (Terslev S., Ringsted H.) og Mokkes Palæ (Chr. VIFs Palæ) (1750) på Amalienborg samt til baroniet Høgholm (1753-1754) (Tirstrup S., Djurs Sønder H.) og baroniet Lindenborg (1753-1762) (Blenstrup S., Hellum H.), Nygård (1728-1748) (Damsholte S., Mønbo H.), Dronninglund (1753-1772), Dronninggård (1753-1772) (begge Dronninglund S. og H.), Hals Ladegård (1753-1772) (Hals S., Kær H.), Vildmosegård (1759-1767) (Mou S., Fleskum H.), Niendorf (1759-1761) (Ksp. Genin ved Lübeck), Testorf (1761-1764) (Ksp. Hansühn, Kr. Ostholstein), Hals Skanse (1762-o. 1782) (Hals S., Kær H.), Gammelgård (1762-1779) (Ryde S., Lollands Sønder H.), Glorup (1762), Anhof (1762) (begge Svindinge S., Gudme H.), Nøer (1764-1772), Grönwohld (1764-1772) (begge Ksp. Krusendorf, Kr. Eckernförde), Muggesfeide (Ksp. Nehms, Kr. Segefeld) og Rygård (1765/1766) (Langå S., Gudme H.) samt Moltkes Glædeshave (senere Marienlyst Slot) (1758-1760) ved Helsingør, palæet i Amaliegade 15-17 (1761-1780) i Kbh. og Brockdorffs Palæ (Frederiks VIIIs Palæ) (1764-1765) på Amalienborg.

   Tilbragte sin barndom på Nygård hos farbroderen Caspar Gottlob Moltke (X, 10), 1722 (marts)-1730 (marts) page hos kronprins Christian (VI), fulgte 1722 markgreve Friedrich Ernst af Brandenburg-Kulmbach og 1728 kronprins Christian (VI) på rejser til Tyskland, 1730 (31.marts)-1735 (1.sept.) kammerpage hos (kron)prins Frederik (V), til hvem han var knyttet i et livslangt venskab, 1735 (8. juli, fra 2.sept. s.å.)-1737 3. kammerjunker og 1737-1743 1. kammerjunker hos kronprins Frederik (V), 1743 (14. maj)-1744/1746 medl. af Det antimasonianske Societet, 1743 (16. juli)-1746 (6.aug.) hofmarskal hos kronprins Frederik (V), 1743 (2.sept.) kammerherre, rejste s.å. (okt.-dec.) m. kronprinsen til Altona for at hente Louise af England og tilstede s.å. (11. dec.) på Chr.borg (CS) ved formælingen, 1744 (28.nov., fra 31. marts s.å.)-1746 (sept.) overkæmmerer hos kronprins Frederik (V), 1745 (31. marts) hvid ridder (symbolum: Constantia et fidelitate), forestod 1746 (4. sept.) salvingen af Frederik V og dronning Louise i Fr.borg Slotsk., s.d.-1748 (12.febr.) præs. for Maler-Academiet på GI. Strand, Kbh., udarbejdede ved Frederik V’s regeringstiltrædelse som tilhænger af styrets tyngdepunkt i kollegier og konsejl et sæt »regeringsregler« ogblev m. tiden som kongens nærmeste rådgiver og »favorit« landets egentlige regent, 1746 (13.sept., fra 6.aug. s.å.)-1766 (16. juli) overhofmarskal hos Frederik V, fik 1746 (20. sept.) Bregentved som gave af kongen, forestod s.å. (4. okt.) Christian VTs bis. i Roskilde Domk., 1747 (31. marts) de l’Union parfaite, s.å. (4. sept.) gehejmeråd, prægede Kbh.s arkitektur, især fra 1748 m. initiativet til anlæggelsen af Frederiksstaden (Amalienborgkvarteret), dir. for Bygningskommissionen, rejste 1748 m. Frederik V til Holsten, 1748- præs. for Bergenskompagniet, rejste 1749 m. Frederik V til Norge, 1. dir. for Brandforsikringskassen, dir. for Partikulærkammeret, fik s.å. (sept.) af Frederik V et smykke m. dennes portræt m. ret til at bære det på brystet, 1750 (18.marts)-1766 (16. juli) i Konsejlet.

   Fik 1750 (31. marts) patent som greve af Bregentved, s.å. (april)-1771 præs. for Dansk Asiatisk Komp., 1750-1754 (24. juli) præs. for Det vestindisk-guineiske Komp., fremmede handel og skibsfart, gik ind for en merkantilistisk politik, 1750- præs. for Agerakademiet, præs. for Fattigvæsenet, opførte 1750 hovedbygningen på Turebyholm ved Eigtved og lod sst. plante stamtræet for de bekendte »Grev Moltke«-pærer, 1751- præs. for Hofretten, 1751 (26.april)-1754 (31. marts) præs. for Maler- og Tegne-Academiet på Chr.borg og 1754 (31.marts)-1770 (27. dec.) præs. og overdir. for Det kgl. danske Skildre-, Bildhugger-og Bygnings-Academie (Kunstakademiet) på Charlottenborg, 1751-1767 (11. marts) dir. for Kjøbenhavns Bank, forestod 1752 (26. jan.) dronning Louises bis. i Roskilde Domk., forberedte kort tid efter ægteskabet ml. Frederik V og Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbuttel og forestod formælingen s.å. (8. juli) i Fr.borg Slotsk., s.å. (8. juli) blå ridder (symbolum: Candide et caute), forestod s.å.-1757 oprettelsen af og 1757 (14.marts)-1766 (juli) overdir. for Frederiks Hosp. i Kbh., 1753 (31.maj, fra 22. juni s.å.)-1766 (16. juli) og 1767 (21.marts)-1770 (30.nov.) medl. af overdirektionen og kommissionen for Frederiks Kirkes (Marmorkirken) opførelse.

   1753- medl. af direktionen for Sandstenbruddet ved Neksø, stiftede 1754 Greve Mokkes Legat til Det kgl. Opfostringshus, oprettede 1755 kalkbruddet i Fakse, rejste 1756 m. kongen til Holsten, præs. for Den botaniske Anstalt (omfattede bl.a. Flora Danica-værket, hvis udgivelse han foranledigede), 1757 (26.nov.)-1766 (16. juli) medl. af og 1768 (8.febr.)-1770 (19.nov.) præs. for Landvæsenskommissionen (fra 30. marts 1768 kaldt Generallandvæsenskollegiet), 1759 (31.marts)-1770 opretter af og præs. for Natural- og Husholdnings-Cabinettet på Charlottenborg, indrettede 1760 (maj)-1769 et gravkapel for slægten syd for Karise K., foranledigede opførelsen af rytterstatuen af Frederik V på Amalienborg og lagde 1760 (okt.) grundstenen hertil, støttede den 1761-1767 af Carsten Niebuhr ledede ekspedition til Arabien, oprettede 1761-1767 forpagtergården Sophiendal, hvor han som den første herhjemme indførte den holstenske kobbeldrift, der i den flg. tid udstraktes til den øvrige del af godset, stiftede 1762 et legat for fattige på Bregentved, s.å. (2.dec.)-1766 (juli) medl. af og 1768 (8.febr.)-1770 (20. dec.) præs. for Overskattedirektionen, 1763 (18.marts)-1766 (16. juli) gehejmeråd i Gehejmekonsejlet, 1766 (14. jan.) nærværende ved Frederik V’s dødsleje på Chr.borg, s.å. (7.febr.) bekræftet af Christian VII i alle charger, forestod s.å. (19. marts) Frederik V’s bis. i Roskilde Domk., s.å. (16. juli) afsk. i unåde fra alle embeder uden pension.

   1767 (1. maj) tilstede ved salvingen af Christian VII på Chr.borg (CS), 1768 (8.febr.)-1770 (10. dec.) påny gehejmeråd i Gehejmekonsejlet, 1768 (8. febr.)- præs. for Overstadsdirektionen, stiftede 1768 (31. marts) Greve A. G. Moltkes Fundation til trængende på grevskabet Bregentved, 1769 (15.febr.)-1770 (26.okt.) medl. af Vejkommissionen, 1769 overord, medl. af Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab, afslog 1770 at deltage i en sammensværgelse mod Struensee, 1773 (20.nov.) tildelt en årlig pension på 4.000 rdlr., 1775 medl. af Berlins naturforskende Selskab, 1779 (29. jan.) medl. af Det kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab, oprettede 1780 (l.nov.) en skole på Bregentved og 1782 (sommer) en spindeskole i Haslev (nedlagt 1795), stiftede 1786 (31. marts) A.G. Mokkes Legat for trængende Syge i Frederiks Hosp. og 1792 Overhofmester Moltkes Legat til Det kgl. Vaisenhus.
  Person-ID I10392  Skeel-Schaffalitzky
  Sidst ændret 1 feb. 2013 

  Far Joachim von Moltke, til Strietfeld,   f. 1662, Gorschendorf, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland ,   d. 2 feb. 1730, Polchow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland  (Alder 68 år) 
  Mor Magdalene Sophie von Cothmann,   f. 14 sep. 1681, Hinzenhagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland ,   d. 26 okt. 1752  (Alder 71 år) 
  Gift 30 nov. 1697  Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland  
  Familie-ID F2418  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Christiane Frederikke Brügmann,   f. 26 maj 1712, Ulriksholm Slot, Kølstrup, Bjerge, Odense, Danmark ,   d. 28 feb. 1760, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 47 år) 
  Gift 9 sep. 1735  Ulriksholm Slot, Kølstrup, Bjerge, Odense, Danmark  
  Børn 
  +1. Christian Friedrich greve Moltke, til Turebyholm,   f. 13 jul. 1736, Stege Købstad, Mønbo, Præstø, Danmark ,   d. 25 apr. 1771, Turebyholm Gods, Fakse, Præstø, Danmark  (Alder 34 år)
  +2. Catharine Sophie Wilhelmine komtesse Moltke,   f. 14 sep. 1737, Stege Købstad, Mønbo, Præstø, Danmark ,   d. 15 apr. 1806, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 68 år)
  +3. Caspar Hermann Gottlob greve Moltke, til Dronninglund,   f. 6 okt. 1738, Stege Købstad, Mønbo, Præstø, Danmark ,   d. 17 apr. 1800, Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Deutschland  (Alder 61 år)
  +4. Ulrikke Augusta Vilhelmine komtesse Moltke,   f. 30 apr. 1740, Stege Købstad, Mønbo, Præstø, Danmark ,   d. 7 apr. 1763, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 22 år)
  +5. Christian Magnus Friedrich greve Moltke, XII. Linjen til Nøer,   f. 16 okt. 1741, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 23 nov. 1813, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 72 år)
   6. Charlotte Louise komtesse Moltke,   f. dec. 1742, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 27 feb. 1743  (Alder ~ 0 år)
  +7. Friedrich Ludwig greve Moltke,   f. 27 mar. 1745, Marienborg Gods, Mønbo, Præstø, Danmark ,   d. 22 jan. 1824, Altona, Hamburg, Schleswig-Holstein, Deutschland  (Alder 78 år)
  +8. Joachim Godske lensgreve Moltke-Bregentved, XIII. Linjen Bregentved,   f. 27 jul. 1746, Marienborg Gods, Mønbo, Præstø, Danmark ,   d. 5 okt. 1818, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 72 år)
  +9. Adam Gottlob Ferdinand greve Moltke,   f. 1 jan. 1748, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. 16 aug. 1820, Ringkøbing Købstad, Hind, Ringkøbing, Danmark  (Alder 72 år)
   10. Georg Greve Moltke,   f. 27 jan. 1750, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. maj 1813  (Alder 63 år)
   11. Juliane Maria Friderica komtesse Moltke,   f. 25 okt. 1751, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. 18 nov. 1773  (Alder 22 år)
   12. Julianus greve Moltke,   f. 20 feb. 1753, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. 4 jan. 1760  (Alder 6 år)
   13. Ulrik August Moltke,   f. 6 apr. 1755, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. apr. 1759  (Alder 4 år)
  Sidst ændret 1 feb. 2013 
  Familie-ID F2441  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Sophie Hedevig von Raben,   f. 8 okt. 1732, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 8 jul. 1802, Glorup Slot, Svindinge, Gudme, Svendborg, Danmark  (Alder 69 år) 
  Gift 9 sep. 1760 
  Børn 
   1. N.N. Moltke,   f. 1761,   d. 1761  (Alder 0 år)
   2. Friedrich Julianus greve Moltke,   f. 19 feb. 1762, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 12 mar. 1762  (Alder 0 år)
   3. Friedrich greve Moltke,   f. 14 dec. 1762, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 18 jun. 1769  (Alder 6 år)
  +4. Gebhard greve Moltke-Huitfeldt, XIV. Linjen Glorup,   f. 20 feb. 1764, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 20 nov. 1851, Glorup Slot, Svindinge, Gudme, Svendborg, Danmark  (Alder 87 år)
  +5. Sophia Magdalena komtesse Moltke,   f. 22 maj 1765, Fredensborg, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark ,   d. 24 feb. 1829, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 63 år)
   6. Christian Ludwig greve Moltke,   f. 3 jan. 1767, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. jun. 1767  (Alder 0 år)
  +7. Bertha komtesse Moltke,   f. 15 nov. 1767, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 2 maj 1846, Dragsholm (Adelersborg), Fårevejle, Ods, Holbæk, Danmark  (Alder 78 år)
   8. Charlotte Eleonore komtesse Moltke,   f. 7 feb. 1769, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 21 apr. 1769  (Alder 0 år)
  +9. Otto Joachim greve Moltke, XV. Linjen Espe,   f. 11 jun. 1770, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 1 feb. 1853, Espe, Boeslunde, Slagelse, Sorø, Danmark  (Alder 82 år)
  +10. Carl Emil greve Moltke, XVI. Linjen Nørager,   f. 9 jan. 1773, Bregentved Herregård, Haslev, Ringsted, Sorø, Danmark ,   d. 19 mar. 1858, Nørager Herregård, Buerup, Løve, Holbæk, Danmark  (Alder 85 år)
  Sidst ændret 1 feb. 2013 
  Familie-ID F3290  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort Klik for at vise
   = Link 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Coat of arms - Våbenskjold
  Grevskabet Bregentved af 1750 - våbenskjold (coat of arms)
  Grevskabet Bregentved af 1750 - våbenskjold (coat of arms)

  Adel
  Lensgreve Adam Gottlob Moltke
  Lensgreve Adam Gottlob Moltke
  til grevskabet Bregentved

 • Kilder 
  1. [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1991-93:708- 1. - (686- 31 h.).