booksVelkommen til finnholbek.dk

Niels Pedersen Halvegge (væbnet arm)

Niels Pedersen Halvegge (væbnet arm)[1]

Mand - eft. 1523

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Niels Pedersen Halvegge (væbnet arm) 
  • (træffes også som Jens Pedersen)
  Slægtskabmed Finn Josef Skeel Holbek
  Køn Mand 
  Død eft. 1523 
  Søskende 1 søskende 
  Notater 
  • fik 1516 (30. november) ventebrev på Odenses Sankt Jørgens Hospital og betegnedes ved denne lejlighed som kongens "tjener", tog under Henrik Gøye del i forsvaret af København i årene 1523 og 1524 (fra 10. juni til 6. januar), og havde i marts 1523 på opdrag af kong Christian organiseret en straffeekspedition, med det formål at ødelægge og plyndre Roskildebispen Lage Urnes besiddelser, hvorfor han ikke faldt under de ellers forholdsmæssigt milde betingelser ved Københavns kapitulation 1524 (6. januar), og måtte se sit arvegods konfiskeret og forlenet til Lage Urne som skadeserstatning, det forhåndenværende kildemateriale nævner Påstrupgård (Jørlunde S., Lynge-Frederiksborg H.) samt besiddelser i Vester Egede (Vester Egede S., Tybjerg H.), Værløse (Fakse S., Fakse H.) og Hastrup (Snoldelev S., Tune H.), men giver intet fuldstændigt overblik over besiddelserne, skrev 1524 (30. september) som "Henrik Gøyes rytter" sammen med flere andre et bønskrift fra Bremen til kong Christian, der levede i eksil i Lier i Brabant, i hvilket kongen erindredes om deres tro tjeneste og den skade de ved den havde lidt, i en beretning om afhøringen af Niels' søstersøn Rolf Madsen (se nr. 11), der i april 1525 var faldet i fangenskab i Lübeck, fremgår det ligeledes at Niels Pedersen var blandt de tro tilhængere af Henrik Gøye, som sammen med denne opholdt sig i Bremen og befandt sig i den største pengenød, træffes derefter i Lier, hvorfra han 1525 (30. november) i et bønskrift til kong Christian endnu en gang betonede den nødsituation hans troskab havde bragt ham i, og bad om finansiel understøttelse og om en anbefalingsskrivelse til hertug Albrecht a f Mecklenburg, for at denne kunne mægle for det danske rigsråd, og derved udvirke at Niels alligevel kunne falde under de københavnske kapitulationsbetingelser, nævnes ligeledes i 1526 ved hofholdningen i Lier, træffes dernæst i Schwerin, hvorfra han 26. december samme år sendte Rolf Madsen med et brev til kong Christian, og samme dato sendte brev til Christians søster Elisabeth, var ifølge C.F. Allen på den tid kaperkaptajn ved Mecklenburgs kyster, fik i 1527 tilsagn om frit lejde af kong Frederik, men nævnes samme år (22. september) af Lage Urne i et brev til kongen, i hvilket denne mindedes om, at Niels havde ødelagt den biskoppelige gård Bistrupgård (ved Roskilde) og bispens gods ved Svenstrup (Borup S., Ramsø H.).
   Nævnes 1528 (23. april) i et brev fra ridder Niels Brahe til kong Christian, træffes 1531 (9. maj) i Norge, hvor ridder Mogens Gyldenstjerne, kongens lensmand på Akershus, meddelte Johan Friis, at Niels Pedersen var taget til fange i huset hos sin søster Anne i Tom, i et brev af 8. juni samme år foreslog Mogens Gyldenstjerne videre, at kong Frederik skulle tage Niels Pedersen i sin tjeneste, forsonedes da også siden med kongen, var ifølge Arild Hvitfeldt under Grevens Fejde i marts 1535 kaptajn på et af de skibe, der under Peder Skram foretog en aktion mod Lübeck for kong Christian III, træffes også 1535 (18. oktober) i Lüneburg, kan have været død 1538 (14. august) da en Per Godskæ stævnede Ove Pedersen til Dysted (Toksværd S., Hammer H.) (se nr. 10) for et beløb på 100 mark, som dennes bror Niels Pedersen var ham skyldig, nævnes 1541 (10. juli) hvor søsteren Anne beretter, at hun på den tid opholdt sig på broderens gård, uden at præcisere hvilken gård, der var tale om, eller om Niels stadig var i live, levede senest 1543 (8. november) ikke længere, træffes nogle gange som Jens, hvilket foranledigede DAA 1946 til at antage, at der skulle have været to brødre, Niels og Jens, som skulle have tjent under Henrik Gøye i København, der kan dog næppe være tvivl om, at der er tale om en og samme person.
  Person-ID I35216  Skeel-Schaffalitzky
  Sidst ændret 3 nov. 2015 

  Far Peder Jensen Halvegge (væbnet arm),   f. ca. 1430,   d. eft. 1494  (Alder ~ 65 år) 
  Mor Anne Ingemarsdatter Grubbe, til Vallekilde,   d. † 
  Familie-ID F21590  Gruppeskema  |  Familietavle

  Børn 
  +1. Jens Nielsen Halvegge (væbnet arm),   f. 1526,   d. eft. 1546  (Alder 21 år)
  Sidst ændret 3 nov. 2015 
  Familie-ID F8626  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Coat of arms - Våbenskjold
  Halvegge (væbnet arm) - våbenskjold (coat of arms)
  Halvegge (væbnet arm) - våbenskjold (coat of arms)

 • Kilder 
  1. [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 2009-11:500, 15.