booksVelkommen til finnholbek.dk

Anne Pedersdatter Halvegge (væbnet arm)

Anne Pedersdatter Halvegge (væbnet arm)[1]

Kvinde ca. 1495 - 1544  (~ 49 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Anne Pedersdatter Halvegge (væbnet arm) 
  Slægtskabmed Finn Josef Skeel Holbek
  Født ca. 1495 
  Køn Kvinde 
  Død 1544 
  Søskende 1 søskende 
  Notater 
  • diplomet fra 1506 (22. januar), med hvilket børnene af Peder Jensens første ægteskab overlod Bartholomæusalteret i Roskilde Domkirke visse ydelser (se under nr. 14), har på sin bagside en optegnelse, der tydeliggør, at fru Anna fra Vindinge (Fyrendal S., Øster Flakkebjerg H.) og kannikken Oluf Halvegge ligeledes havde foretaget en donation til dette alter.
   Fru Anna var uden tvivl Anne Pedersdatter, og donationen må have fundet sted, mens hun stadig boede hos sin far i Vindinge, gjorde 1520-1521 tjeneste hos Dronning Christine, og boede i 1525 som jomfru hos Anders Bille på Stegehus, blev 1526 (30. november) frataget sin arvelod, der blev overdraget til hendes halvbror Ove (se nr. 10), fordi hun uden familiens samtykke havde giftet sig med en "bonde karl", Peder, der snart efter døde, men med hvem hun nåede at få datteren Anne (II), rehabiliteredes siden og giftede sig med ridderen Oluf Galde til Thom, opsøgtes i 1531 på Thom af sin bror Niels (nr. 15), hvilket Mogens Gyldenstjerne 9. maj underrettede kong Frederik om (se under nr. 15), og samtidig anbefalede at Anne (I) skulle beholde et af de sogne, hendes nu afdøde mand Oluf Galde havde besiddet, nemlig Råde sogn, i hvilket hendes eget gods Thom også lå, en anbefaling Mogens Gyldenstjerne gentog 8. juni samme år, forlenedes da også 1531 (13. nov.) med Råde sogn, på grund af de tjenester hendes mand havde ydet fyrste og fædreland, på samme tid udgik et brev, der formanede kongens tjenere og bønder i Råde Sogn at adlyde hende, og endnu 1531 (24. november) meddelte Mogens Gyldenstjerne kong Frederik, at Annes foged, dvs. fogeden i Råde Sogn, Oluf Sort, med held havde forsvaret sig mod de af kong Christian II’s tilhængere der havde gjort indfald i Norge.
   Lånte 1540 (27. maj) 500 mark af ridderen Knud Rud, lensmand på Korsør, og gav til gengæld sit arvegods i Gerringe (Tirsted S., Fuglse H.), Havløkke (Østofte S., Fuglse H.) og Østofte (Østofte S., Fuglse H.) i pant, erklærede imidlertid i et diplom fra 1541 (10. juli) udstedt i Korsør til Knud Rud, at hendes søstersøn Claus Eggertsen Ulfeldt (se nr. 14) med magt havde bortført hende fra hendes brors ejendom til sin egen gård i Elmelunde (Elmelunde S., Mønbo H.), og der havde tvunget hende til at give afkald på sine besiddelser, overdragelsen af Annes ejendomme bekræftedes i et diplom fra 1542 (18. januar), der var tale om 13 gårde i Fuglse, Ramsø, Tune, Slagelse m.fl. herreder, modtog 1542 (2. februar) endnu et lån af Knud Rud mod det formodentlig noget tvivlsomme pant i to gårde i Ølby (Højelse S., Ramsø H.), samt en gård i Høng (Finderup S., Løve H.) og en gård i Vanløse (Stenmagle S. Alsted H.), hvoraf de to sidste formodentlig var undgået Claus Eggertsens opmærksomhed, ligesom endnu en gård i Østofte (Østofte S., Fuglse H.), som dog nævnes i diplomet fra 1540 (27. maj), med hvilken antallet af Annes gårde når 16, indgik 1542 (16. juni) et kompromis, der imidlertid kun er kendt fra en vidisse udstedt 1544 (1. juni) på Thom af præsten i Råde Sogn, ifølge hvilket hun skulle beholde alle sine besiddelser, men skulle hun og hendes datter, der allerede nævnes i diplomet fra 1540 (27. maj), dø uden arvinger, ville Claus Eggertsen være eneste arving til besiddelserne på Sjælland og Lolland, men ikke til dem i Norge, overenskomsten fik ingen virkning, da datteren Anne (II) skulle få efterkommere i flere generationer, udbad sig endnu 1542 (15. oktober) en retslig udtalelse om rettighederne til det forsømte gods Grønholt, som hendes "morbror" (!?) Jørgen Ovesen [Paris] havde besiddet i fyrre år, forsøgte efterfølgende at bemægtige sig gården Påstrup (Jørlunde S., Lynge H.), blev i retsstriden repræsenteret af herr Anders Bille, genindsattes ved kongens dom igen i 1543 (8. november) i sine rettigheder som broderens arving, under den betingelse, at hun skulle erstatte det oprindelige pant, må være død først i 1544, idet hendes stedsøn Sven Galde 1544 (1. juni) betegnedes som indehaver af Thom.
  Person-ID I35217  Skeel-Schaffalitzky
  Sidst ændret 3 nov. 2015 

  Far Peder Jensen Halvegge (væbnet arm),   f. ca. 1430,   d. eft. 1494  (Alder ~ 65 år) 
  Mor Anne Ingemarsdatter Grubbe, til Vallekilde,   d. † 
  Familie-ID F21590  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Peder N.N.,   d. Skønnet ca. 1527 
  Gift 1526 
  Børn 
   1. Anne Pedersdatter,   f. ca. 1526,   d.
  Sidst ændret 3 nov. 2015 
  Familie-ID F24862  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Oluf Svendsen Galde, til Thom,   d. før 1531 
  Other partners:  Ulvilde Henriksdatter Friis af Haraldskær  
  Sidst ændret 29 aug. 2009 
  Familie-ID F15720  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Coat of arms - Våbenskjold
  Halvegge (væbnet arm) - våbenskjold (coat of arms)
  Halvegge (væbnet arm) - våbenskjold (coat of arms)

 • Kilder 
  1. [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 2009-11:500, 16.