Velkommen til finnholbek.dk

Del

Jens Munk[1, 2, 3]

Mand 1579 - 1628  (49 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Jens Munk 
  Født 3 jun. 1579  Barbo, Arendal, Norge  
  Køn Mand 
  Død 3 jun. 1628 
  Begravet 3 jul. 1628  Skt. Nikolaj Kirke, København  
  Søskende
  1. Niels Munk,   d. 1617
   
  Notater 
  • Berømt Nordpolsfarer.
  • Efter Faderens Ulykke drog Jens Munk med sin Moder Anna Bartholomæi Datter, der var født i Kolding og døde 1623 i Norge, bort fra Hjemmet, og 2 Aar efter sendtes han til Aalborg, hvor hans Faster Anna Munk var gift med Borgmester Frederik Kristensen, der var Farfader til de 2 i Kjøbenhavn navnkundige Brødre Frederik og Herman Thuresen. 12 Aar gammel sendtes han igen til Norge, kom da til Søs og for længe i fremmed Fart, indtil han igen kom til Kjøbenhavn, sandsynligvis 1598. Herfra gjorde han 4 Rejser til Spanien og kom 1601 i Hr. Henrik Karamels Tjeneste, for hvem han for til Narva, Danzig, Pommern, Amsterdam og Spanien. Fra 1605 begyndte han at fare for egen Regning og har altsaa da taget Borgerskab i Kjøbenhavn. Da han 1607 var kommen hjem fra Rochelle 8 Dage før Jul, blev det en saadan Vinter, at Ladningen maatte køres paa Isen og denne laa lige til Paaske. 1608 gjorde han en Rejse til Island og hjembragte en Ladning Svovlerts.

   1609-10 foretog han 2 uheldige Rejser til Novaja Zemblia, men 1611 blev han ansat som Kaptejn ved den danske Flaade og deltog som saadan i Kalmarkrigen, hvor han udmærkede sig, og da der 4. Febr. 1613 holdtes Takkebøn i Vor Frue Kirke for Freden, blev der ophængt 43 Faner og 6 Standarter foruden 3 Skibsflag, som han selv havde taget. Senere gjorde han flere Rejser i Kongens Tjeneste og navnlig med Orlogsskibe til Atlanterhavet for at hindre ulovlig Hvalfangst. Han var den første, der hentede Hvalfangere til Danmark. 1616 drog han nemlig til Biskaya for at hverve Folk, der var kyndige i Hvalfangst, og kom hjem næste Aar med 18 Biskayere. Disse blev tagne i Tjeneste af et Selskab, der 1617 var stiftet af Mikkel Vibe, Thomas Lorck og Klavs Condevin og havde faaet Privilegium paa 17 Aar til at fange Hvaler under Grønland 1), og han selv blev Medlem, men tabte paa 3 Rejser 1000 Rdl., uagtet den første Rejse var ret heldig, men dog kunde have ydet større Udbytte, hvis man havde havt tisstrækkeligt Forraad af Tønder, Fade og gode Bødkere. 1618 skulde han have deltaget i den første Rejse til Ostindien, men Kongen fritog ham efter hans eget Ønske, uagtet han ogsaa var Deltager i ostindisk Kompagni. Det var derimod mere efter hans Smag, da han næste Aar blev sendt af Kongen paa den Expedition, der har gjort hans Navn mest navnkundigt, nemlig for at finde Nordvestpassagen. Her var det, han i Hudsonsbugten havde det bekendte rædselsfulde Vinterophold, fra hvilket han med 2 Mand alene kom tilbage Juledag næste Aar. Paa Rejsen døde bl. a. hans Brodersøn Erik Munk. Hans senere Rejser vedkommer os ikke her. 1623 blev han ifølge sine egne Optegnelser Broder i det af Kristian IV stiftede Skyttelav, det er danske Kompagni, hvori han er indtegnet ifølge Broderbogen 1614. Han døde 3. Juni 1628 efter Optegnelse af hans Hustrus Broder. Af sin første Hustru havde han ikke megen Glæde, ti 12. April 1623 udstædtes et kgl. Brev til Magistraten om at dømme i en Sag, i det han fængslig havde ladet anholde en ved Navn Asmus Skult (formodenlig den Mand af samme Navn, der 1649 nævnes som Væver) fordi han havde haft Lejermaal med hans Hustru og fordi adskilligt af hans Tøj fandtes i Asmus's Værge; Magistraten opfordredes til uden Forhaling at tilendebringe Sagen, da Kongen vilde bruge Jens Munk i sin Bestilling; han sendtes nemlig dette Aar til Laplands Kyst. Endnu i September maatte Kongen opfordre Magistraten til paany at optage Vidner i Sagen. Denne er vistnok endt dermed og Skilsmisse er foretagen, ti hans Hustru Katrine Adriansdatter klagede siden til Kongen over at efterat de var adskilte for Kapitlet, vilde Munk aldeles ikke give hende noget til Livsophold af deres Fællesgods, hvorfor Magistraten fik Befaling om at forhandle imellem dem til Mindelighed eller adskille dem ved retmæssig Dom og Sentens.

   Jens Munk giftede sig imidlertid paany med Margrete, en Datter af Landsdommer Tage Eriksen i Hedemarken og som efter hans Død giftede sig med den senere Borgmester Kristoffer Hansen. En Søn af Jens Munk begravedes 1631 i S. Nikolaj Kirke, en anden Søn var Erik Munk (f. 1616 d. 1673), der var Købmand og Ejer af Bryggergaarden Nr. 38 i Vimmelskaftet. Katrine sal. Hr. Hans Madsens, der 1686 nedsattes i hans Gravsted, var vistnok hans Datter.

   Det fortælles, at Munk kort før sin Død havde overtalt nogle Adelsmænd og Borgere til at udruste endnu en Nordpolsexpedition med 2 Skibe, men dette er usikkert.

   Ifølge S. Nikolaj Kirkes Begravelsesprotokol (Pers. Tidsskr. I 206) er han begraven i Kirken 3. Juli.

   ---
  • J. M. boede i København i Pilestræde og fik her 1619 Sønnen Adrian. S. A. opnaaede 2 andre Sønner Ventebrev paa at komme i Sorø Skole; 1623 fik endnu en Søn Ventebrev, medens det bestemtes, at de 2 førstnævnte skulde optages straks. J. M.

   (Kap. 3 C) H.D.Lind: Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholmen, side 197
  Person-ID I36454  Skeel-Schaffalitzky
  Sidst ændret 16 okt. 2013 

  Far Erik Munk fra Halland, til Hjørne,   d. 1594, Dragsholm Slot, Fårevejle (Adelersborg) (Ods H., Holbæk)  
  Mor Anne Bartholomæusdatter,   d. 1623, Norge (Norway)  
  Note hans efterkommere af denne forbindelse henregnes ikke til Adelen. 
  Familie-ID F16206  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Katrine Adriansdatter,   d. † 
  Børn 
   1. Jens Munk,   f. 1631,   d. 1631, København (Copenhagen)  (Alder 0 år)
  +2. Erik Munk,   f. 15 nov. 1616,   d. 1673  (Alder 56 år)
  Sidst ændret 30 okt. 2009 02:56:21 
  Familie-ID F16205  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Margrete Tagesdatter,   f. ca. 1605,   d. 14 feb. 1652, København (Copenhagen)  (Alder ~ 47 år) 
  Sidst ændret 1 nov. 2009 10:51:28 
  Familie-ID F16235  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort Klik for at vise
  mere infoFødt - 3 jun. 1579 - Barbo, Arendal, Norge Link
  mere infoBegravet - 3 jul. 1628 - Skt. Nikolaj Kirke, København Link
   = Link 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S145] Oluf Nielsen. Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, anden del. eremit.dk, LINK.
  2. [S8] Webmasters Noter. Jens Munks NAVIGATO SEPTENTRIONALIS pdf-fil.
  3. [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen.. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1905:324.