finnholbek.dk

Peder Als

Peder Als[1, 2]

Mand 1726 - 1776  (50 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Peder Als 
  Født 16 maj 1726  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Køn Mand 
  Død 8 jul. 1776  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Søskende 2 søskende 
  Notater 
  • Als, Peder, 1725 (ell. 26)-76, Maler, var Broder til ovfr. nævnte Iver A. og født i København 16. Maj 1725 (ell. 1726). Han lærte under Pilo og var den første, som vandt Kunstskolens store Guldmedaille (1755) for «Loths Udgang fra Sodoma». Dette Billede købtes af Kong Frederik V, som for det og for et Portræt af sig selv, Legemsstørrelse, som Ordensherre og i «romansk» Dragt, udført 1756, betalte Kunstneren 300 Rdl. Ved kongelig Resolution af 22. Dec. 1755 var der tilstaaet A. et Rejsestipendium paa 400 Rdl. aarlig i 6 Aar. Midt i 1756 drog han til Rom. Her synes A. – ligesom Tilfældet var med flere andre af Akademiets første Pensionærer, som Almer og Antonius Müller, der døde som Munk i Rom, – at have følt sig tiltalt af det katolske Væsen og af den romerske Gudstjenestes sanselige Pragt og Glans; her hjemme beskyldte man ham endog, skønt uden Grund, for at have apostaseret. Det lykkedes ham hurtig at faa Plads i Rafael Mengs’ Værksted. Hos denne eller hos Wiedewelt, der ogsaa var i Rom paa den Tid, lærte han den store Winckelmann at kjende og malede hans Portræt, som efter Winckelmanns egen Dom var et fortræffeligt Billede og meget lignende, hvad der ikke altid skal have været Tilfældet med Portrætter fra A.s Haand. Skønt A., som der meldes, hos Mengs først maatte lære at glemme alt, hvad han havde lært her hjemme, arbejdede og studerede han dog flittig og gjorde adskillige Kopier efter gode Mestre som Correggio, le Lorrain og Raphael Sanzio.

   Han kunde uden Tvivl være bleven en respektabel Historiemaler, hvis man her hjemme havde undet ham Tid til at blive det, men hans Ansøgning om at blive borte og nyde sit knappe Stipendium i 8 i Steden for i 6 Aar, blev afslaaet, skønt Mengs havde givet den den Paategning, at et forlænget Ophold udenlands var nødvendigt for A., hvis han skulde være Historiemaler; han maatte saaledes vende hjem, 1762, som Portrætmaler, og som saadan agreeredes han 1763 af det samme Akademi, hvis Stipendium han havde nydt som Historiemaler. Det følgende Aar blev han Medlem af Akademiet. Han var ligeledes Medlem af Academia Clementina i Bologna; naar og hvor han var bleven det, vides ikke. I 1765 fik A. en kgl. Gave af 400 Rdl. og blev næste Aar Professor ved Akademiet og «kongelig Hof-Historie (!)- og Portrætmaler» med 800 Rdl. C. aarlig. Han blev nu meget sysselsat, og skønt den Betaling, der den Gang ydedes for Kunstværker, kun var saare ringe – Portrætter i fuld Legemsstørrelse til Hest 600 Rdl., helt Korpus 100-500 Rdl., yderst sjældent derover, Knæstykke 50 Rdl., Brystbillede 20 Rdl. –, levede A., der ikke var gift, dog sorgfrit, ja endog paa en større Fod, end Tilfældet ellers var med de danske Kunstnere, der næsten alle vare fattige: han havde Embedsbolig paa Charlottenborg, holdt Tyende og havde Loge hos Scalabrinis Italienere. A. var en smuk, anselig Mand, men besværet af Fedme. Han tog sig faderlig af sin afdøde Broders uforsørgede Døtre og erklærede dem i sit Testamente for sine Hovedarvinger. Han døde paa Charlottenborg 8. Juli 1776.

   Af hans Arbejder kan nævnes: Wiedewelts Portræt i Akademiet, sammes paa Rosenborg, Jardins og Preislers, hvilke han malede for Receptionen, Akademiets Æresmedlem Grev Schmettaus, ligeledes i Akademiet, Caroline Mathildes i Oberstuniform (1771), af Kongen skjænket til Grev Rantzau-Ascheberg, og Christian VII i Legemsstørrelse, hvilket var hans sidste Arbejde, og som han ikke naaede at faa fuldendt. Hans Portrætter ere ret vakre, men Koloriten i dem som Helhed mørk og mat, Karnationen er noget jordagtig, og de tilbagetrædende Partier, som Underansigt og Hals, lide af uheldige graagrønne Toner. A. malede ogsaa Miniaturbilleder, saaledes flere Gange Christian VII. [1]
  Person-ID I49228  Skeel-Holbek
  Sidst ændret 27 apr. 2011 

  Far Caspar Johan Petersen Als,   f. 1686, Herlufsholm (Skovkloster), Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark ,   d. 1762  (Alder 76 år) 
  Mor Marie Margrethe Zeuthen,   f. 1692,   d. 1773  (Alder 81 år) 
  Gift 1712  Gangsted, Voer, Skanderborg, Danmark  
  • Casper Johan Pedersen, bogbinder i Horsens, og Marie Margrethe Zeuthen, præstens datter, 1712 i Gangsted. [3]
  Familie-ID F20911  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort Klik for at vise
   = Link 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Bruun, Bønnelycke, Bang, Gether
  Peder Als
  Peder Als
  kunstmaler

 • Kilder 
  1. [S79] Dansk Biografisk Lexicon. Suhms Nye Saml. IV, 3 ff. Kjøbenhavns Skilderie 1829, Sp. 880 ff. Weilbach, Konstnerlex. Meier, Fredensborg S. 171. Ude og Hjemme 1878 Nr. 25 og 26. - F. J. Meier.

  2. [S68] Nikolaj Sadolin. Website.

  3. [S178] Erik Brejl - skifter. Udensogns vielser før 1814 i Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Nørvang og Tørrild herred.