booksVelkommen til finnholbek.dk

 Kirkegårde og gravsten


Ingen kirkegård

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Axel Brahes och Anne Lavesdatters gravsten i Ystad
Axel Brahes och Anne Lavesdatters gravsten i Ystad
 
    Axel Axelsen Brahe, til Krogholm, Hammar, Vittskövle og Tundbyholm (d. 24 feb. 1551)
Anne Lagesdatter Brok af Estrup, til Hammer (d. 28 okt. 1524)
 
Carl Ludvig Mohrs gravsted på Værslev kirkegård.
Carl Ludvig Mohrs gravsted på Værslev kirkegård.
 
    Carl Ludvig Mohr (d. 10 maj 1872)
 
Clara Charlotte Fanny komtesse Trampes gravsten som står i Korselitse skov.
Clara Charlotte Fanny komtesse Trampes gravsten som står i Korselitse skov.
 
    Clara Charlotte Fanny komtesse Trampe (d. 30 sep. 1852)
 
Erik Ottosen Rosenkrantz og Helvig Jakobsdatter Hardenberg - Ligsten på Bergenhus.
Erik Ottosen Rosenkrantz og Helvig Jakobsdatter Hardenberg - Ligsten på Bergenhus.
"Her under denne ligsten ligger begraven ærlige og velbyrdige mand, salige Erick Rosenkrantz til Kjærstrup på Taasinge, salige Otte Rosenkrantz søn af Boller, med sin kære hustru ærlige og velbyrdige fru Helvig Hardenberg til Arreskov, salige Jakob Hardenbergs datter af Sandholt, kaldede af gud ..." (dødsdatoer etc.) Ligstenen er opsat i Rosenkrantztårnet på Bergenhus Fæstning. Konklusionen må være, at ægteparret oprindeligt er gravsat på Bergenhus. 
    Helvig Jakobsdatter Hardenberg, til Arreskov (d. 14 jul. 1599)
Erik Ottosen Rosenkrantz, linje III til Arreskov (d. 8 nov. 1575)
 
Gerhart Diderik Levetzaus gravsten i Borbjerg kirke.
Gerhart Diderik Levetzaus gravsten i Borbjerg kirke.
Her under giemmes den Forgiængelige Deel af Kammer-Junker GÆRT DIDERICH LEVETZAU fód aar 1754. den 16 Decb: og dód aar 1791 d. 20 February efter ladende sig en Kiær Hustrue ELISABETH NICOLINE SEHESTEDT og 3 umyndige Bórn som med hvem der Kiender Manden sorge over hans tiiige bortgang fra dem thi hans Wandel var som hans Hierte afsondret fra en hver Last og et münster paa en hver Dÿd blant hvisse Redelighed mod alle og Gavmildhed mod Trængende især udmærkede ham. Derfor antegner dette sande Widnes-Byrd for Efterslægten som bór agte paa Dydige Mænds Minde og lade det Hvilende til Uforgiængelighed. af Niels Sehestedt Stiftamtmand over Wiborg Stift. 
Lokaliseret    Gerhart Diderik Levetzau, til Kjærsholm (d. 20 feb. 1791)
 
Gravsten over Kim og Line Plum
Gravsten over Kim og Line Plum
 
    Kim Plum (d. 30 dec. 2016)
Line Rising Plum (d. 7 maj 1994)
 
Marcus Gøyes gravsted i Herlufsholm kirke
Marcus Gøyes gravsted i Herlufsholm kirke
 
    Marcus Gøye (d. 28 apr. 1698)
 
Mindesmærket af 6 juli 1849
Mindesmærket af 6 juli 1849
Mindesmærket af 6 juli 1849 på Trinitatis kirkegård i Fredericia 
    Hans Steenstrup Holbek (d. 26 apr. 1849)
 
Niels Holbeks gravsten.
Niels Holbeks gravsten.
Niels Holbeks gravsten, Oak Grove Cemetery, La Crosse County, Wisconsin, USA 
    Niels Holbek (d. 21 jan. 1895)
 
Oluf Bang, klerk i Rom
Oluf Bang, klerk i Rom
Oluf Bangs gravsten 
    Oluf Bang (d. 24 dec. 1522)
 
Rosalie Wilhelmine Waldorff
Rosalie Wilhelmine Waldorff
Gravsten på Saint Mary's Cemetery, East Orange, Essex County, New Jersey, USA 
    Rosalie Wilhelmine Waldorff (d. sep. 1918)