finnholbek.dk

Billeder og dokumenter knyttet til familien Skeel

Billeder og dokumenter knyttet til familien SkeelMatch 1 til 50 fra 95    » Se Galleri     » Lysbilledshow

1 2 Næste»

   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Abel Sørensdatter Skeel, d. 1585
Abel Sørensdatter Skeel, d. 1585
til Fadderssbøl 
 
2
Albert Skeel d. 1639
Albert Skeel d. 1639
Den knælende adelsmand er rigsadmiral og befalingsmand på Riberhus Slot, Albert Skeel, som døde 1639. Figuren er af sandsten og stammer fra Skeels epitafium i »Betlehemskapellet«. 
 
3
Albret Rytter Skeel, 1366-1400
Albret Rytter Skeel, 1366-1400
Albret Rytter Skeel, Kongens embedsmand i Jerlev Herred 
 
4
Albret Skeel til Hegnet
Albret Skeel til Hegnet
Albret Skeel til Hegnets Segl fra 1466-99 
 
5
Anders Jensen Skeel, Segl fra 1369
Anders Jensen Skeel, Segl fra 1369
Anders Jensen Skeel, Segl fra 1369 
 
6
Anders Skeel til Hegnet og hustruerne Karen Hermansdatter Flemming og Bege Eriksdatter Rosenkrantz
Anders Skeel til Hegnet og hustruerne Karen Hermansdatter Flemming og Bege Eriksdatter Rosenkrantz
ligsten i Tøndering Kirke  
 
7
Andreas Skeel, 1731-1776
Andreas Skeel, 1731-1776
Geheimeraad 
 
8
Berthe Skeel, 1644-1720
Berthe Skeel, 1644-1720
Berthe Skeel, 1644 - 1720 
 
9
Birgitte Skeel, 1638-1699
Birgitte Skeel, 1638-1699
Birgitte Skeel, 1638-1699 
 
10
Birkelse Hovedgaard
Birkelse Hovedgaard
Birkelses historie går helt tilbage til 1202, da godset var ejet af Vitskøl Kloster. Gården ligger ved Ryå, i Aaby Sogn, Kær Herred. Hovedbygningen er opført i 1555-1697, men er ombygget i 1819 efter en brand. Birkelse Gods er på 2836 hektar med Rævkærgård, Erikkasminde, Gammel Toftegård, Ny Toftegård, Skeelslund, Kraglund og Tagmarken. 
 
11
Caja Christiane Louise Elisabeth Boalth og Ludvig Ditlev Schaffalitzky de <span class='notranslate'>Muckadell Skeel</span>
Caja Christiane Louise Elisabeth Boalth og Ludvig Ditlev Schaffalitzky de Muckadell Skeel
 
 
12
Carl Gustav Ernst lensgreve Schimmelmann og hustru Elisabeth (Betty) Catharina Skeel
Carl Gustav Ernst lensgreve Schimmelmann og hustru Elisabeth (Betty) Catharina Skeel
 
 
13
Caroline Sophie Skeel, 1815 - 1893
Caroline Sophie Skeel, 1815 - 1893
 
 
14
Charlotte Amaile Skeel gift Gjørling
Charlotte Amaile Skeel gift Gjørling
 
 
15
Charlotte Amalie Skeel, 1700-1763
Charlotte Amalie Skeel, 1700-1763
til Egholm og Krabbesholm 
 
16
Christen (den rige) Skeel og Birgitte Pallesdatter Rosenkrantz
Christen (den rige) Skeel og Birgitte Pallesdatter Rosenkrantz
portræt på Gl. Estrup. 
 
17
Christen Skeel
Christen Skeel
Christen Skeel, politisk forfatter (1603 - 1659) 
 
18
Christen Skeel til Fusinge (Fusingø)
Christen Skeel til Fusinge (Fusingø)
 
 
19
Christen Skeel, 1763-1709
Christen Skeel, 1763-1709
 
 
20
Christian Skeel og Marie Dorothea Jacobsen
Christian Skeel og Marie Dorothea Jacobsen
 
 
21
Clara Charlotte Fanny Skeel, 1809-1898
Clara Charlotte Fanny Skeel, 1809-1898
Clara Charlotte Fanny Skeel, 1809-1898 
 
22
Greve Scheel - våbenskjold (coat of arms)
Greve Scheel - våbenskjold (coat of arms)
Ved patent af 29. september 1721 optoges Christian Scheel til Estrup m.m. i den danske grevestand med følgende våben: Skjoldet tværdelt – 1º delt af sølv og rødt, 2º blåt – med blåt hjerteskjold, hvori to sølvsvaner, holdende en guldring mellem sig. - På skjoldet en grevekrone eller 3 grevekroner og med elleve traller forsynede hjelme II I III: I 2 sølvsvanehalse holdende en guldring (Skeel), II 2 til albuen blåklædte arme holdende en guldrammet blå skive (Brok, Erektors farfaders moder), III en påfjer mellem et af blåt og af sort og sølv skaktavlet delt, og et af sort og sølv skaktavlet og af rødt delt vesselhorn, hvert besat med 3 påfjer (Rosenkrantz, Erektors farmoder). - Skjoldholdere: to sølvsvaner, bidende i skjoldet. 
['Flere links'] 
23
Skeel - våbenskjold (coat of arms)
Skeel - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Skeel fører det enkle tredelte heraldiske mærke; et tværdelt og i første felt delt skjold, hører til de ældst forekommende danske våbenmærker, som oftest ledsaget af et hjelmtegn med to svanehalse bidende i en ring. 
['Flere links'] 
24
Dorte Skeel, 1547-1578
Dorte Skeel, 1547-1578
 
 
25
Elisabeth <span class='notranslate'>Skeel</span> til Broholm og Mullerup
Elisabeth Skeel til Broholm og Mullerup
 
 
26
Elisabeth <span class='notranslate'>Skeel</span>, 1696 - 1760
Elisabeth Skeel, 1696 - 1760
 
 
27
Elisabeth Catharina <span class='notranslate'>Skeel</span>, 1861 - 1921
Elisabeth Catharina Skeel, 1861 - 1921
 
 
28
Elsebet Bruuns dåb - faddere:
Elsebet Bruuns dåb - faddere:
Enkefru Bruun København - (farmoderen Hedevig Claudine Kristine Skeel)
Baronesse A. Schaffalitzky de Muckadell, Voldgaard - (ældste moster Anna baronesse Schaffalitzky de Muckadell)
Partikulier C. Makkeprang Juelsberg - (Carl Mauritz Mackeprang)
Hofjægermeister Skeel Skeelslund - (faderens fætter, Jørgen Erik Frederik Skeel til Stamhuset Birkelse)
Premiereleutenant Schaffalitzky de Muckadell Aarhus - (morbroderen Erik Oscar baron Schaffalitzky de Muckadell)
Maskinmester i Marinen E. Bruun København - (farbroderen Vilhelm Erik Eusebius Bruun)
Hofjægermester Bruun Kokkedal - (Jørgen Christian Julius Vilhelm Bruun). 
 
29
Valdemar Bruuns dåb - faddere:
Valdemar Bruuns dåb - faddere:
Fru Erikke Elonore Josefine Skeel paa Skeelslund - (morbrors hustru Erikka Josephine Eleonora baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Frøken Claudine Caroline Elisabeth Skeel på Birkelse - (moster Claudine Caroline Elisabeth Skeel)
Kmherr (kammerherre) Erik Skeel til Dronninglund - (Erik Wilhelm Robert Skeel til Dronninglund)
Stamhuus besidder Sophus F.E.O. Skeel til Birkelse- (morbror Sofus Frederik Erik Otto Skeel, til Stamhuset Birkelse)
Jørgen Erik Frederik Skeel på Birkelse - (morbror Jørgen Erik Frederik Skeel til det Skeel'ske Majorat 
 
30
Hedevig Claudine Kristine dé Skeels, dåb i kirkebogen.
Hedevig Claudine Kristine dé Skeels, dåb i kirkebogen.
Faddere ved dåben:
Kammerherreinde de Skeel, Comtesse
Ahlefeldt, Dhr Kammerjunkere
Lüttichou og Rodenborg, Proprie-
tairerne Glerup paa Vang, Brun
paa Birkumgd og Plesner paa Lan-
geslund
 
 
31
Epitafium i Vinderslev kirke
Epitafium i Vinderslev kirke
med 16 Ahnevaaben for Niels Skeel til Nygaard (død 1561) og hans Hustru Karine Krabbe (død 1586) med Portrætter af Ægteparret og deres Børn Hans Skeel til Nygaard (død 1565), Ingeborg Skeel til Voergaard (død 1604), Otte Banners, og Dorte Skeel (1547 - 1578, Glob Krabbes) 
 
32
Erik Ludvig Skeel, 1929-2007
Erik Ludvig Skeel, 1929-2007
 
 
33
Erik Rosenkrantz til Rosenholm og hans tre hustruer; Margrethe Skeel, Mette Pallesdatter Rosenkrantz og Margrethe Krabbe
Erik Rosenkrantz til Rosenholm og hans tre hustruer; Margrethe Skeel, Mette Pallesdatter Rosenkrantz og Margrethe Krabbe
 
 
34
Erik Skeel, indenrigsminister
Erik Skeel, indenrigsminister
indenrigsminister Erik Skeel 
 
35
Erik Skeel, Jytte Skeel, Mogens Christian Skeel, Christen Skeel og Preben Skeel
Erik Skeel, Jytte Skeel, Mogens Christian Skeel, Christen Skeel og Preben Skeel
 
 
36
Erik Wilhelm Robert Skeel, 1818-1884
Erik Wilhelm Robert Skeel, 1818-1884
 
 
37
Erikka Roberta Christine Sophie Wilhelmine Skeel, 1843-1908
Erikka Roberta Christine Sophie Wilhelmine Skeel, 1843-1908
 
 
38
Etatsraad Mogens Skeel, 1650-1694
Etatsraad Mogens Skeel, 1650-1694
Etatsraad Mogens Skeel, 1650-1694 
 
39
Forfatter, Genealog, Vilhelm Samuel Skeel, 1810-1887, har skrevet 'Optegnelser om Familien Skeel'.
Forfatter, Genealog, Vilhelm Samuel Skeel, 1810-1887, har skrevet "Optegnelser om Familien Skeel".
Forfatter, Genealog, Vilhelm Samuel Skeel, 1810-1887, har skrevet "Optegnelser om Familien Skeel". 
 
40
Frederik Carl Christian Ferdinand <span class='notranslate'>Skeel</span>-Gjørling junior 1902
Frederik Carl Christian Ferdinand Skeel-Gjørling junior 1902
Stifter af Esparantoforeningen i København 
 
41
Frederik Carl Christian Ferdinand <span class='notranslate'>Skeel</span>-Gjørling senior
Frederik Carl Christian Ferdinand Skeel-Gjørling senior
med hund 
 
42
Frederik Christian Skeel, 1735-1798
Frederik Christian Skeel, 1735-1798
Frederik Christian Skeel, 1735 - 1798 
 
43
Gehejmeraad Otte Skeel til Vallø, 1633-1695
Gehejmeraad Otte Skeel til Vallø, 1633-1695
Gehejmeraad Otte Skeel til Vallø, 1633-1695 
 
44
Vicestiftsbefalingsmand, Otte Skeel til Stamhuset Birkelse, 1636-1695
Vicestiftsbefalingsmand, Otte Skeel til Stamhuset Birkelse, 1636-1695
Vicestiftsbefalingsmand, Otte Skeel til Stamhuset Birkelse, 1636-1695 
 
45
Hans <span class='notranslate'>Skeel</span>, d. 1565
Hans Skeel, d. 1565
 
 
46
Hedevig Claudine Kristine Skeel, 1833-1921
Hedevig Claudine Kristine Skeel, 1833-1921
Hedevig Claudine Kristine Skeel, 1833-1921  
 
47
Hofjægermester Jørgen Erik Frederik Skeel, 1859-1918
Hofjægermester Jørgen Erik Frederik Skeel, 1859-1918
Hofjægermester, Til Stamhuset Birkelse. 
 
48
Holger Frederik Skeel, 1830-1901
Holger Frederik Skeel, 1830-1901
Holger Frederik Skeel til Det Skeel'ske Majorat (1887) 
 
49
Holger Skeel til Stamhuset Birkelse (1735)
Holger Skeel til Stamhuset Birkelse (1735)
Holger Skeel til Stamhuset Birkelse (1735) 
 
50
Holger Skeel, 1699-1764
Holger Skeel, 1699-1764
 
 

1 2 Næste»